0 Giờ Rồi Anh Ngủ Đi Anh

     
ko giờ rồi anh ngủ đi thôi tương đối đâu mà lo lắng anh ơi bầy mình nghèo túng thiếu đến cho quen Ngày sau phong lưu mới yêu quý thêm dễ thường nghèo hoài giỏi sao? không giờ rồi anh biết không anh? Sao anh còn thao thức trong đêm Thà nghèo nhưng mà biết nâng niu nhau Còn hơn giàu có đổi thay mau Thôi anh đừng buồn nhé anh... Anh ơi! Anh lưu ý đến chi từng ngày một Cho em gối chăng ơ thờ gần nhau như riêng biệt tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói mà anh lo Thôi anh đừng bi hùng nhé anh..! không giờ rồi anh ngủ cho say Mai trên đây còn lo kế sinh nhai Dù đàn mình vẫn trắng hai tay Vẫn tin hạnh phúc ở sau này Không lúc nào tình nhạt phai..!!


Bạn đang xem: 0 giờ rồi anh ngủ đi anh


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Mách Nhỏ 5 Cách Tẩy Vết Rỉ Sét Trên Quần Áo Hiệu Quả Và An Toàn Nhất

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thí Sinh Đạt Bao Nhiêu Điểm Là Đỗ Tốt Nghiệp Thpt Năm 2021? Mỗi Môn Cần Bao Nhiêu Điểm Để Đỗ Tốt Nghiệp 2021

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.