75 phân tích ra thừa số nguyên tố

     
*

Sau đấy là các bài bác tập TOÁN về PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ giành cho học sinh lớp 6. Trước lúc làm bài bác tập, buộc phải xem lại kim chỉ nan trong các bài liên quan:


Các dạng bài bác tập hay gặp:

Dạng 1: Phân tích một vài ra vượt số nguyên tố

Bài tập 1.1: Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố: 90; 84; 400; 1 035.

Bạn đang xem: 75 phân tích ra thừa số nguyên tố


Bài tập 1.2: mang lại số c = 13 . 27. Hãy so với số c ra thừa số nguyên tố.

Bài tập 1.3: Biết rằng 25 . c = 24 . 24. Em hãy đối chiếu số c ra quá số nguyên tố.

Dạng 2: Tìm những ước của một số dựa vào dạng đối chiếu ra thừa số nhân tố của nó.

Bài tập 2.1: Phân tích những số sau ra thừa số thành phần rồi cho biết thêm mỗi số đó phân tách hết cho những số nhân tố nào:

a) 225;

b) 1 050.

Bài tập 2.2: cho số a = 23 . 52 . 11. Từng số 4; 8; 16; 11; đôi mươi có là cầu của a giỏi không?

Bài tập 2.3:

a) cho số a = 34. Hãy viết tất cả các mong của a.

b) cho số b = 32 . 7. Hãy viết toàn bộ các mong của b.

Bài tập 2.4: Phân tích những số sau ra vượt số yếu tố rồi tìm kiếm tập hợp các ước của mỗi số:

a) 75;

b) 60.


Dạng 3: một số bài tập nâng cao

Bài tập 3.1: Tìm cầu của 161 trong vòng từ 10 đến 150.

Bài tập 3.2: Tìm nhị số từ nhiên thường xuyên có tích bằng 600.

Bài tập 3.3: gồm hơn 20 học sinh xếp thành một vòng tròn. Khi đếm theo hướng kim đồng hồ, bước đầu từ số 1, thì các số 24 cùng 900 rơi vào tình thế cùng một học sinh. Hỏi có tối thiểu bao nhiêu học tập sinh?

Hướng dẫn: gọi số học viên là a (a > 20). Các số 24 cùng 900 lâm vào tình thế cùng một học sinh nên khi phân tách 24 và 900 cho a thì có cùng số dư. Cho nên 900 – 24 phân tách hết cho a. Vậy a là mong của 900 – 24 = 876.

Đáp án những bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

90 = 2 . 32 . 5;

84 = 22 . 3 . 7;

400 = 24 . 52;

1 035 = 32 . 5 . 23.

Bài tập 1.2: Ta có: c = 13 . 27 là tích của số yếu tắc 13 và số 27 chưa phải là số nguyên tố.

Vậy ta yêu cầu phân tích số 27 ra vượt số nguyên tố: 27 = 33.

Do đó: c = 13 . 33.

Bài tập 1.3: Trước tiên ta cần tìm c:

Vì 25 . c = 24 . 24 đề nghị c = (24 . 24) : 25 = (24 . 2 . 12) : 25 = (25 . 12) : 25 = 12.

Vậy c = 12 = 22 . 3.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) 225 = 32 . 52 phân chia hết cho các số nguyên tố 3 với 5.

Xem thêm: Top 5 Trò Ảo Thuật Hay Nhất Thế Giới Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua

b) 1 050 = 2 . 3 . 52 . 7 phân tách hết cho những số nhân tố 2; 3; 5 cùng 7.

Bài tập 2.2: a = 23 . 52 . 11

4 = 22 bắt buộc 4 là ước của a.

8 = 23 đề nghị 8 là cầu của a.

16 = 24 gồm số mũ (của 2) là 4 > 3 nên chưa phải là ước của a.

11 là ước của a.

20 = 22 . 5 đề xuất là ước của a.

Bài tập 2.3:

a) Để tìm toàn bộ các cầu của a = 34, ta đi tìm kiếm 30; 31; 32; 33; 34

Vậy tất cả các ước của a là 1; 3; 9; 27; 81.

b) Để tìm tất cả các ước của b = 32 . 7, ta đi tìm:

30 . 70; 31 . 70; 32 . 70;30 . 7; 31 . 7; 32 . 7.

Vậy tất cả các cầu của b là: 1; 3; 9; 7; 21; 63.

Bài tập 2.4:

a) phân tích 75 ra thừa số nguyên tố: 75 = 3 . 52.

Các ước của 75 = 3 . 52 được tính bởi:

30 . 50; 30 . 51; 30 . 52;3 . 50; 3 . 51; 3 . 52.

Vậy tập hợp các ước của 75 là:

1; 5; 25; 3; 15; 75

b) Phân tích 60 ra quá số nguyên tố: 60 = 22 . 3 . 5.

Các cầu của 60 = 22 . 3 . 5 được xem bởi:

20 . 30 . 50; 20 . 30 . 5;20 . 3 . 50; 20 . 3 . 5;21 . 30 . 50; 21 . 30 . 5;21 . 3 . 50; 21 . 3 . 5;22 . 30 . 50; 22 . 30 . 5;22 . 3 . 50; 22 . 3 . 5.

Vậy tập hợp các ước của 60 là:

1; 5; 3; 15; 2; 10; 6; 30; 4; 20; 12; 60


Dạng 3:

Bài tập 3.1: Ta có: 161 = 7 . 23.

Vậy ước của 161 trong khoảng từ 10 đến 150 là 23.

Bài tập 3.2: Ta có: 600 = 23 . 3 . 52 = (23 . 3) . 52 = 24 . 25

Vậy nhị số từ nhiên tiếp tục có tích bằng 600 là 24 cùng 25.

Xem thêm: Dụng Cụ Mở Rượu Vang Cao Cấp Giá Tốt Tháng 4, 2022, Dụng Cụ Mở Rượu Vang 9 Món Hộp Gỗ

Bài tập 3.3: điện thoại tư vấn số học viên là a (a > 20). Các số 24 cùng 900 phân tách cho a tất cả cùng số dư phải 900 – 24 chia hết mang đến a. Có nghĩa là 876 chia hết mang đến a.