Mua bịch nấm đã cấy giống sẵn ở đâu? Nên hay không?

Nhu cầu nấm ăn ở Việt Nam hiện nay tăng rất cao, kỹ thuật trồng nấm đã được chúng ta làm chủ hoàn toàn nên có thể chủ động ngay trong nước, đáp ứng thị trường nước nhà và cả xuất khẩu thế giới. Không dừng lại đó trồng nấm cũng đã giải quyết rất nhiều công ăn việc làm đem lại nguồn thu nhập cho người dân. Sản xuất nấm có nhiều công đoạn từ nguyên liệu đầu vào, … Xem Thêm