ABSTRACT TRONG JAVA LÀ GÌ

     

Chúng ta hiểu được lớp trừu tượng (abstract) là lớp không thực thi bất kỳ điều gì cơ mà lại được áp dụng như một khuôn mẫu hoặc kế hoạch cho những lớp khác. Những lớp trừu tượng là yêu cầu cơ bản nhất để đã có được tính trừu tượng trong Java. Chúng ta sẽ tò mò về khái niệm về các lớp trừu tượng vào Java cùng các quy tắc với ví dụ cụ thể ngay trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Abstract trong java là gì


Khái niệm lớp trừu tượng trong Java

Lớp trừu tượng vào Java là lớp thay mặt đại diện cho một khái niệm và quan yếu tạo đối tượng người dùng của nó. Một lớp có chứa tối thiểu một phương thức trừu tượng (phương thức ko có ngẫu nhiên phần thực hiện hoặc thân thủ tục nào) được call là lớp trừu tượng.

*

Một lớp trừu tượng được khai báo với việc trợ góp của một từ bỏ khóa trừu tượng. Luôn có một thủ tục khởi tạo thành mặc định trong một tấm trừu tượng, nó cũng hoàn toàn có thể có một phương thức khởi tạo thành tham số hóa.

Cách khai báo một tờ trừu tượng trong Java

Để khai báo một tờ trừu tượng vào Java, bọn họ sử dụng từ bỏ khóa abstract. Cú pháp như sau:

abstract class ClassName //class body

Kế thừa của lớp trừu tượng trong Java

Chúng ta ko thể tạo nên các đối tượng người tiêu dùng hoặc diễn tả từ những lớp trừu tượng, nhưng lại chúng có thể được phân lớp. Nghĩa là, để truy vấn các phương thức phía bên trong các lớp trừu tượng, họ phải triển khai kế thừa chúng.

Ví dụ:

//abstract parent classabstract class Person public void displayInfo() System.out.println("I am a person."); Inheritance of abstract classclass Student extends Personclass AbstractClassDemo public static void main(String<> args) //Creating object of the child class Student obj1 = new Student(); Accessing thành viên of the abstract class obj1.displayInfo(); Output

I am a person

Trong lấy ví dụ trên, chúng ta đã chế tạo ra một lớp trừu tượng Person. Bọn họ không thể tạo các đối tượng người sử dụng của lớp trừu tượng Person này và cũng ko thể truy cập trực tiếp vào displayInfo (). Để truy vấn phương thức displayInfo () của Person, chúng ta phải mở rộng một lớp con là Student trường đoản cú Person. Sau đó, họ tạo đối tượng người sử dụng obj1 của lớp nhỏ này cùng sử dụng đối tượng người sử dụng này để truy vấn phương thức displayInfo ().

Ghi đè những lớp trừu tượng vào Java

Trong Java, bắt buộc phải ghi đè các phương thức trừu tượng của lớp thân phụ trong lớp bé của nó vì chưng lớp dẫn xuất mở rộng các phương thức trừu tượng của lớp cơ sở. Nếu họ không ghi đè những phương thức trừu tượng trong số lớp con thì sẽ xảy ra lỗi biên dịch. Vày đó, lớp con phải ghi đè những phương thức trừu tượng của lớp cửa hàng của nó.

Ví dụ:

package com.techvidvan.abstractclass;abstract class Parent //concrete method public void display1() System.out.println("Concrete method of parent class"); //abstract method abstract public void display2();class Child extends Parent // Must Override this method while extending Parent class public void display2() System.out.println("Overriding abstract method"); //Overriding concrete method is not compulsory public void display1() System.out.println("Overriding concrete method"); public class AbstractClassDemo public static void main(String<> args) Child obj = new Child(); obj.display2(); obj.display1(); Output

Các cách làm lớp trừu tượng vào Java

Các cách tiến hành trừu tượng là những phương thức không có triển khai. Chúng không chứa bất kỳ câu lệnh phương thức nào.Các lớp nhỏ của lớp trừu tượng này phải hỗ trợ việc triển khai những phương thức trừu tượng thừa kế này.Một thủ tục trừu tượng được khai báo với một trường đoản cú khóa trừu tượng .Khai báo một cách làm trừu tượng phải xong bằng vệt chấm phẩy ;

Cú pháp để khai báo thủ tục trừu tượng

access-specifier abstract return-type method-name();

Tại sao cần thiết tạo đối tượng người sử dụng của một tờ trừu tượng trong Java

Chúng ta cấp thiết khởi chế tạo ra một lớp trừu tượng chính vì các lớp này là những lớp không hoàn chỉnh, không có triển khai. Những lớp trừu tượng có những phương thức trừu tượng không có thân phương thức.

Xem thêm: Mpa Là Gì ? Hướng Dẫn Đổi Mpa Sang Các Đơn Vị Đo Khác Cách Đổi Mpa Sang Các Đơn Vị Đo Áp Suất Khác

Giả sử, giả dụ Java có thể chấp nhận được bạn chế tác một đối tượng người dùng của lớp này với sử dụng đối tượng người sử dụng này giả dụ ai đó gọi cách làm trừu tượng thì điều gì sẽ xảy ra? sẽ không có bất kỳ triển khai thực tế nào của phương thức được gọi!

Ngoài ra, một tờ trừu tượng tương tự như một cấu trúc chung hoặc một khuôn mẫu buộc phải được không ngừng mở rộng bởi những lớp con để thực hiện.

Truy cập hàm tạo nên của lớp trừu tượng trong Java

Vì các hàm tạo của những lớp ko trừu tượng rất có thể được truy nã cập, bọn họ cũng hoàn toàn có thể truy cập vào hàm chế tạo của một tờ trừu tượng. Chúng ta truy cập hàm tạo nên từ lớp con với sự trợ giúp của tự khóa super . Ví dụ,

//parent classabstract class Parent //constructor of the abstract class Parentl() …. //child classclass Child extends Parent //constructor of the child class Child() //Accessing the constructor of the abstract class using the super từ khoá super(); …. Để truy vấn hàm tạo ra của lớp cha, họ sử dụng super () bên trong hàm tạo của Lớp con. Chú ý rằng câu lệnh super phải luôn là câu lệnh trước tiên của hàm sinh sản của lớp con.

Quy tắc áp dụng lớp trừu tượng trong Java

Có một vài quy tắc mà bạn nên nhớ khi thao tác làm việc với những lớp trừu tượng.

Chúng ta hoàn toàn có thể khai báo một tờ trừu tượng bằng phương pháp sử dụng từ khóa trừu tượng - abstract.Nó rất có thể có những phương thức trừu tượng cũng như ví dụ (không trừu tượng).Một lớp trừu tượng có thể có những phương thức tĩnh.Một lớp trừu tượng cũng rất có thể có các hàm tạo..Chúng ta cấp thiết khởi tạo nên hoặc sản xuất một đối tượng người dùng của một tấm trừu tượng.Một lớp dẫn xuất từ ​​lớp phụ vương trừu tượng phải thực thi mỗi cách làm được khai báo là trừu tượng trong lớp cha. Nếu không, sẽ có một lỗi biên dịch.Nếu lớp dẫn xuất ko triển khai tất cả các cách thức trừu tượng của một lớp cha trừu tượng, thì lớp dẫn xuất cũng buộc phải khai báo bao gồm nó là trừu tượng.

Xem thêm: Tôi Là “Top”, “Bottom”, Hay “ Vers Là Gì ? 5 Định Kiến Phổ Biến Trong Cộng Đồng Gay Việt

Kết luận: Trong bài viết này họ đã mày mò khái niệm cơ phiên bản về Lớp trừu tượng của Java với nhu cầu, sự kế thừa, các phương thức và quy tắc của Lớp trừu tượng. Hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ về lớp trừu tượng vào Java với tận dụng lớp trừu tượng này trong quá trình làm các dự án chuẩn bị tới. Tham khảo thêm về Java và những ngôn ngữ lập trình khác qua những khóa học lập trình tại Viện technology thông tin namlinhchihoasen.com.