ACTOR TRONG USE CASE LÀ GÌ

     
*Bạn đang xem: Actor trong use case là gì

*

*Xem thêm: Nope, Yep, Yup Nghĩa Là Gì ? Phân Yup Có Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

*Xem thêm: Phân Biệt Salary Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Giữa những Actor cùng Use Case trong biểu trang bị Use Case có các kiểu quan hệ khác nhau:

- Quan hệ tiếp xúc (Association) thân Actor cùng Use Case: cho thấy thêm có một phối kết hợp giữa một Actor cùng một Use Case. Tức thị con người hoặc hệ thống, trong sứ mệnh Actor này, sẽ giao tiếp với những thể hiện tại của Use Case, thâm nhập chuỗi những sự kiện được Use Case biểu diễn. Use Case được thiết đặt thành một vài ba Module lịch trình và các Actor sẽ thực hiện chương trình này bằng cách nhập thông tin vào, nhận thông tin ra. Một Actor hoàn toàn có thể được kết hợp với một hoặc những Use Case, cùng một Use Case có thể được kết phù hợp với một hoặc nhiều Actor

Quan hệ tiếp xúc giữa Actor với Use Case biểu diễn bởi mũi tên hay mặt đường thẳng nối Actor với Use Case

Ví dụ: quan hệ nam nữ giữa khách hàng, hệ thống tín dụng và các Use Case nhờ cất hộ tiền, Rút tiền, coi số dư

- Quan hệ bao gồm (Include) giữa các Use Case(phiên bản UML 1.1 là Uses):

Đôi khi 1 Use Case có những tính năng của một Use Case khác, lúc ấy tồn tại quan hệ nam nữ Include (bao gồm) giữa chúng. Quan hệ giới tính Include được vẽ bằng một mũi thương hiệu đứt nét hướng đến Use Case trang bị hai, hẳn nhiên từ «include» đặt lân cận mũi tên. Điều này tránh khỏi tình trạng và một chuỗi hành động lại định nghĩa trong không ít Use Case. Use case bao hàm sẽ liên tiếp chuỗi hành động tại điểm nhưng mà nó Include, tiếp đến quay lại và liên tục quá trình tạm dừng trước đó.

Ví dụ: tình dục Include giữa Use Case Rút tiền với Use Case tuyệt đối khách hàng, giỏi giữa Use Case Rút tiền và chất vấn tài khoản

- Quan hệ mở rộng (Extend) giữa những Use Case:

Trong khi quan hệ giới tính Include là quan hệ nam nữ Use Case này chứa Use Case khác, thì quan hệ Extend là quan liêu hệ mở rộng một Use Case. Vào một điều kiện nào đó, một Use Case yêu cầu được không ngừng mở rộng bằng một Use Case khác, nghĩa là trường hợp điều kiện thỏa mãn nhu cầu thì Use Case mở rộng mới thực hiện. Quan hệ giới tính được vẽ bằng một mũi thương hiệu đứt nét hướng đến Use Case được mở rộng, với từ «extend» được đặt lân cận mũi tên

Ví dụ: dục tình giữa Use Case Rút tiền và In biên nhận, nếu quý khách muốn in biên nhấn thì Use Case In biên nhận new thực hiện

Điểm mở rộng (Extension Points) có thể được mô tả ở trong ký kết hiệu Use Case:

Extension Points: điểm mở rộng

*

- Quan hệ bao quát hóa (Generalization) giữa những Use Case:

Đôi khi chúng ta gặp trường hợp cùng một Use Case lại có tương đối nhiều phiên phiên bản khác nhau, những phiên bản này có một số hành vi giống nhau và một số hành động không giống nhau. Phối hợp Generalization được vẽ bởi một hình tượng hình tam giác trê tuyến phố nối tìm hiểu Use Case tổng quát

Đôi khi 1 Use Case tổng quát tại mức cao là Use Case không tồn trên trong hệ thống thực, rất có thể không được tác nhân khởi động, nó được dùng để định nghĩa các tác dụng chung cho các Use Case nắm thể. Vào trường đúng theo này bọn họ gọi đó là công dụng trừu tượng (Abstract Use Case), thương hiệu của Use Case trừu tượng sẽ được in nghiêng. Những Use Case đặc trưng thường được call là Use Case ví dụ (Concrete Use Case) giỏi Use Case thực (Real Use Case)

*

- Quan hệ tổng thể hóa (Generalization) giữa các Actor:

Giữa những Actor cũng tồn tại phối kết hợp Generalization như giữa những Use Case. Phối kết hợp Generalization thực hiện khi những tác nhân có chung một số trong những thuộc tính cùng hành vi nào đó. Tác nhân không hoàn toàn có thể hiện (hiện thực) là tác nhân trừu tượng.