Auxiliary là gì

     

Rất nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa trợ động từ và động từ khiếm khuyết, vì chưng vậy trong bài bác viết hôm nay Vietop sẽ góp bạn hiểu rõ hơn về trợ động từ trong tiếng Anh cần sử dụng như thế như thế nào nhé!


A. Auxiliary verbs là gì?

Auxiliary verbs – tốt còn được xem như là helping verbs (trợ động từ), được sử dụng thuộc với động từ thiết yếu để giúp động từ chính diễn tả tense (thì), mood (interrogative, imperative) và voice (passive voice).

1. Khổng lồ be

‘To be’ là động từ quan trọng được dùng rất nhiều trong tiếng Anh. Nó tất cả thể được sử dụng như là 1 động từ bao gồm trong câu với xuất hiện ở những dạng sau:

Khẳng định: be, to lớn be, been, am, are, is, was, were, will be, will have been;Phủ định: isn’t, aren’t, am not, wasn’t, weren’t, won’t, will not have been.

Bạn đang xem: Auxiliary là gì

Tuy nhiên lúc đóng vai trò là 1 trong trợ động từ thì ‘be’ luôn luôn được theo sau bởi 1 động từ không giống để tạo thành cụm động từ trả chỉnh, nó tất cả thể là số không nhiều hoặc số nhiều, hiện tại hoặc thừa khứ. Những câu phủ định sẽ được thêm ‘not’.

My mom is always complaining about me staying up late.Tom is going to lớn be on a business trip.

2. To have

‘Have’ là động từ tất cả thể đứng 1 mình độc lập trong tất cả những thì dưới những dạng: has, have, having, had. Nó được cần sử dụng để mô tả sự sở hữu, mô tả khả năng, ngoại hình của nhỏ người. ‘Have’ cũng là 1 trong những động từ rất phổ biến để vắt thế những động từ ‘eat’ hoặc ‘drink’.

E.g:

Let’s have dinner.She has long, black hair.I have a collection of CDs.

Nhưng khi sử dụng như là 1 trợ động từ, ‘have’ phải kết hợp với 1 động từ bao gồm để tạo thành 1 cụm động từ hoàn chỉnh. Đây cũng được biết tới như là cách dùng của thì hiện tại hoàn thành.

E.g: I have done lớn a lot of jobs before.

Lưu ý: Phân biệt những cách dùng ‘have’ trong câu phủ định:

Khi đóng vai trò động từ chính vào câu phủ định, trước ‘have’ sẽ có trợ động từ phủ định (don’t, doesn’t, didn’t); Còn khi bản thân have đóng mục đích là trợ động từ thì từ phủ định ‘not’ sẽ đi liền sau ‘have’.

E.g:

I don’t have any money. (Have là động từ chính, nghĩa là ‘có’).I haven’t done my homework. (Have là trợ động từ, lúc đi với ‘not’ với nghĩa là ‘chưa’).

Xem thêm: Máy Đổi Bảo Hành Là Gì ? Có Nên Mua Không? Có Nên Bỏ Tiền Ra Mua Loại Iphone Này Không

3. Lớn do

‘Do’ là 1 trong những động từ hành động, bao gồm nghĩa là ‘làm’. Ngoài ra ‘do’ còn đóng sứ mệnh như là 1 trong trợ động từ. Thời điểm này, nó luôn luôn kết hợp với 1 động từ khác để tạo thành 1 cụm động từ hoàn chỉnh. Những dạng của trợ động từ ‘do’:

Khẳng định: do, does, done, did;Phủ định: don’t, doesn’t, didn’t, haven’t done.

Trợ động từ ‘do’ được dùng trong các trường hợp sau:

Dùng trong câu hỏi và câu phủ định

E.g:

Do you love me?I don’t care.Dùng để nhấn mạnh động từ đứng liền sau nó

E.g: I did enjoy the show.

Dùng trong câu tĩnh lược, khi nhưng động từ bao gồm đã được đề cập trước đó

E.g: He went to the party, but I didn’t.

Dùng trong câu hỏi đuôi (tag questions)

E.g: Sarah likes him, doesn’t she?

4. Trợ động từ khuyết thiếu

Ngoài bố động từ trợ động bao gồm như trên, còn có các trợ động từ bổ sung. Đây được gọi là trợ động từ khuyết thiếu, và bọn chúng không bao giờ nỗ lực đổi hình thức: Can, Could, May, Might, Must, Ought to, Shall, Should, Will, Would.

B. Chức năng của trợ động từ

*

1. Góp động từ bao gồm diễn tả tense (thì)

She was waiting for an hour.She is waiting in the hall.She will be waiting outside.She had drunk it before we arrived.She will have drunk it by then.She had been studying before the incident.She has been studying.She will have been studying for a month at that point.

2. Giúp động từ chính diễn tả mood

Did you win?Don’t forget your wallet.

3. Giúp động từ thiết yếu diễn tả voice

Diễn tả necessity (tính cần thiết)It is during our darkest moments that we must focus to see the light. (Greek philosopher Aristotle).I don’t say we all ought to lớn misbehave, but we ought to look as if we could. (Actor Orson Welles).A baby is God’s opinion that life should go on. (American Poet Carl Sandburg).Diễn tả possibility (khả năng gồm thể xảy ra)It is never too late lớn be what you might have been. (George Eliot).If there were no bad people, there would be no good lawyers. (Author Charles Dickens).Diễn tả intention (ý định)We shall heal our wounds, collect our dead & continue fighting.Diễn tả ability (năng lực của vật/người)No one can feel as helpless as the owner of a sick goldfish. (Cartoonist Kin Hubbard)I have inspiration. If I was educated, I would be a damn fool. (Musician Bob Marley)I really lượt thích vampire books. I might have a problem. (Irish writer Sarah Rees Brennan)

C. Một số lưu ý khi dùng trợ động từ

1. “Can” và “may”

“Can” dùng để diễn tả khả năng còn “may” thể hiện sự mang đến phép.

Xem thêm: Statements Là Gì Và Cấu Trúc Từ Statement Trong Câu Tiếng Anh

Ví dụ:

I can whistle. (I have the ability lớn whistle.)May I have a biscuit? (Am I permitted to have a biscuit?)

2. Can’t = cannot

Phủ định của “can” chính là “cannot” (viết tắt là can’t) – là 1 trong những từ chứ ko phải “can not”.