BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

     

Kế toán Lê Ánh đã tách bóc riêng để bạn đọc có thể tải về thực hiện khi đề nghị sử dụng

Link download file word: Mẫu 01/TH-HĐĐT

Mẫu mẫu 01/TH-HĐĐT - Bảng tổng hợp dữ liệu hóa 1-1 điện tử gửi cơ sở thuế


*

Mẫu bảng tổng hợp tài liệu hóa 1-1 điện tử gửi cơ quan thuế NĐ 123


 

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ quan THUẾ

<01> Kỳ dữ liệu: mon ….. Năm ……. Hoặc quý …….. Năm………..

Bạn đang xem: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

<02> đầu tiên < > <03> bổ sung lần vật dụng < > <04> Sửa đổi lần sản phẩm công nghệ < >

<05> Tên bạn nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………

<06> Mã số thuế: cccccccccc ccc

STT

Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày tháng năm lập hóa đơn

Tên bạn mua

Mã số thuế tín đồ mua/mã khách hàng hàng

Mặt hàng

Số lượng sản phẩm hóa

Tổng quý hiếm hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa bao gồm thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT

Tổng số thuế GTGT

Tổng chi phí thanh toán

Trạng thái

Thông tin hóa đơn liên quan

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

X

1

Nguyễn A

 

 

 

 

 

 

100

Mới

 

 

 

W

1

Nguyễn D

 

 

 

 

 

 

10

Mới

 

 

 

Z

1

Nguyễn C

 

 

 

 

 

 

30

Sửa thông tin trên bảng kê (Không phải hủy hóa đối kháng hoặc sai sót do tổng hợp dữ liệu từ hóa 1-1 lên bảng tổng đúng theo bị sai

Z1

 

 

A

1

Nguyễn B

 

 

 

 

 

 

20

Hóa đơn sửa chữa cho hóa đơn đã biết thành hủy

Y1

 

Tôi khẳng định tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về mọi tài liệu vẫn khai./.

 

Ngày …… tháng ………năm …….

Xem thêm: Thuốc Tiêu Ban Lộ Con Nai Đen

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ cam kết số của fan nộp thuế)

 

 

Ghi chú:

Trường hòa hợp hóa đối kháng không duy nhất thiết buộc phải có vừa đủ các nội dung nguyên tắc tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định thì vứt trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.<03> bổ sung Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đối chọi trường hợp tài liệu tổng thích hợp thiếu cấn bổ sung.

Xem thêm: Cách Gập Laptop Mà Máy Vẫn Chạy, Nghe Nhạc Được Cực Đơn Giản

<04> Sửa thay đổi lần máy <> ngôi trường hợp mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa 1-1 đã gửi có sai sót.Chi tiêu <06>: Người phân phối điền mã số thuế đối với người cài là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh tất cả mã số thuế, trường thích hợp là cá thể tiêu dùng cuối cùng không bao gồm mã số thuế thì nhằm trống, mã khách hàng hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không bao gồm mã số thuế.

Trên đó là bảng tổng hợp dữ liệu hóa solo điện tử gửi ban ngành thuế - Mẫu số 01/TH-HĐĐT theo mức sử dụng được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP tiên tiến nhất của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về hóa đơn, triệu chứng từ. Các bạn tải chủng loại về sử dụng khi cần thiết nhé!