Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì

     

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement) là gì?

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh (Income Statement) là một trong những trong ba báo cáo quan trọng được sử dụng để ra mắt kết quả buổi giao lưu của doanh nghiệp vào một kỳ kế toán, lân cận hai báo cáo quan trọng khác gồm bảng phẳng phiu kế toán (Balance sheet) và báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (Cash flow statement).

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh triệu tập vào tía hạng mục: Doanh thu, chi phí, lãi cùng lỗ của doanh nghiệp.

Doanh thu – chi phí = Lợi nhuận

Doanh thu là tổng mức các tác dụng kinh tế công ty lớn thu được trong kỳ kế toán, tạo nên từ các vận động sản xuất, sale thông thường và các vận động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn nhà sở hữu, không bao gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc nhà sở hữu.

Chi phí là tổng giá bán trị những khoản có tác dụng giảm tác dụng kinh tế vào thời kỳ kế toan dưới vẻ ngoài các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ gia sản hoặc phân phát sinh các khoản nợ dẫn mang đến làm sút vốn công ty sở hữu, không bao gồm khoản cung cấp cho người đóng cổ phần hoặc nhà sở hữu.

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa lệch giá và đưa ra phí.

Lợi nhuận trước thuế = lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh + lợi nhuận khácLợi nhuận sau thuế = lợi tức đầu tư trước thuế – Thuế TNDN

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh cung cấp cho những người đọc cụ thể về phương pháp mà công ty lớn chuyển doanh thu bán hàng, hỗ trợ dịch vụ của bản thân thành các khoản thu nhập ròng cho công ty (có thể lãi hoặc lỗ tùy theo hiệu quả hoạt động).

Xem thêm: Nhà Hàng Bistro Là Gì, Có Gì Thú Vị Mà Có Mặt Trên Toàn Thế Giới?


*
(Thuyết minh report tài chính của bạn Cổ phần thế giới Di rượu cồn 2019)

Cách đọc report kết quả hoạt động kinh doanh

Đối với report kết quả chuyển động kinh doanh, ta nên nhóm riêng rẽ từng mục doanh thu, chi phí để có thể dễ dàng theo dõi những biến động

Bước 1: bóc riêng lợi nhuận và chi phíBước 2: thống kê giám sát tỷ trọng của từng doanh thu trong tổng doanh thu, tỷ trọng từng ngân sách trong tổng bỏ ra phí, và sự biến hóa của bọn chúng so với cùng kỳ.Bước 3: Quan gần kề sự cụ đổi.

Theo dõi báo cáo kết quả marketing sẽ mang lại ta thấy lợi nhuận trong kỳ đạt bao nhiêu, lợi tức đầu tư trước thuế, roi ròng của người sử dụng hiện đã cao giỏi thấp. Nếu những chỉ số bên trên tăng trưởng cho biết doanh nghiệp đang vận động tốt, đi đúng hướng cách tân và phát triển và khả năng tăng trưởng giỏi trong tương lai và ngược lại.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh cũng giúp những nhà đầu tư theo dõi các khoản mục ngân sách giá vốn sản phẩm bán, giá cả bán hàng, bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay… Nếu các hạng mục này tăng lên thì có thể đánh giá chỉ hoạt động làm chủ chi phí của doanh nghiệp chưa tốt. Kĩ năng thanh toán của bạn trong tương lai cũng rất được thể biểu hiện rõ trong báo cáo.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong trong những báo cáo quan trọng của doanh nghiệp, biểu hiện được kỹ năng tạo ra doanh thu, có lãi mà mô hình kinh doanh của khách hàng tạo ra. Qua đó, nó cũng giúp cho các nhà chi tiêu có ánh nhìn về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Bảo Hiểm Xã Hội Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Chứng khoán namlinhchihoasen.com miễn phí trọn vẹn phí giao dịch thanh toán trọn đời cùng công cụ lãi vay Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí rất tốt thị trường bệnh khoán vn hiện nay.