Boil là gì

     
boil tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Biện pháp phát âm boil giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boil.

Bạn đang xem: Boil là gì


Từ điển Anh Việt

boil

/bɔil/

* danh từ

(y học) nhọt, đinh

* danh từ

sự sôi; điểm sôi

to bring lớn the boil: đun sôi

to come to the boil: bắt đầu sôi

to be at the boil: sinh sống điểm sôi, sẽ sôi

* hễ từ

sôi

đun sôi, nấu bếp sôi; luộc

(nghĩa bóng) sục sôi

to boil over with indignation: sục sôi căm phẫn

to make one"s blood boil: tạo cho máu sôi lên, có tác dụng giận sôi lên

to boil away

tiếp tục sôi

sôi cạn; nấu quánh lại

to boil down

nấu đặc lại; cô quánh lại

tóm tắt lại, rút lại

the matter boils down to lớn this: câu hỏi rút lại là cố gắng này, vấn đề chung quy là cố gắng này

to boil over

sôi tràn ra

boiled shirt

sơ mày là cứng ngực

to keep the pot boiling

(xem) pot


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

boil

* ghê tế

điểm sôi

nấu sôi

sự sôi

* kỹ thuật

đun

đun sôi

lỗ

nấu

nung

sôi

sự bốc hơi

sự sôi

vết

hóa học và vật liệu:

làm sôi

nước rò

y học:

nhọt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: 7/ Dòng Điện Không Có Tác Dụng Nào Sau Đây ? Dòng Điện Không Có Tác Dụng Nào Sau Đây


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang nằm trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Viết Chữ Và Tên Chữ Còn Thiếu Trong Bảng Sau


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*