Các Bộ Phận Trên Khuôn Mặt Bằng Tiếng Anh

     

Trong giao tiếp Tiếng Anh, ngoài biểu đạt hình dáng, điểm sáng tính cách một người, đôi khi các bạn sẽ gặp đề nghị tình huống biểu đạt hình thái khuôn mặt, làn tóc của một người nào đó. Nếu như không nắm cứng cáp vốn tự vựng liên quan, bạn sẽ bị bối rối, lừng khừng phải miêu tả ra sao vào trường phù hợp này. Để khiến cho bạn “gỡ rối” khi rơi vào trường hợp đó, bây giờ Tiếng Anh AZ sẽ cho ra lò một cỗ Từ vựng “Siêu lớn khổng lồ” về Face & Hair – khuôn mặt cùng mái tóc, giúp đỡ bạn tha hồ chọn lọc để diễn đạt một ai đó. Hãy cùng mở sổ ra, cảnh báo lại hầu hết từ bắt đầu này nào!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Các bộ phận trên khuôn mặt bằng tiếng anh

Bạn vẫn xem: Các bộ phận trên khuôn mặt phẳng tiếng anh

Một từ có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu – weak-sound (trong một vài trường phù hợp khi nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc các âm được nói dịu đi trở thành một âm khối lượng nhẹ hơn nhưng ngay sát với nó).

Contents

Từ vựng về khuôn mặt

Face

UK

US

Khuôn mặt
oblong face/ˈɒblɒŋ feɪs//ˈɑː.blɑːŋ feɪs/thuôn dài
oval face/ˈəʊv(ə)l feɪs//ˈoʊ.vəl feɪs/mặt hình trái xoan
round face/raʊnd feɪs//raʊnd feɪs/mặt tròn
square face/skweə(r) feɪs//skwer feɪs/mặt vuông chữ điền


*

Mặt chúng ta hình gì nào?

Từ vựng về đôi mắt

Eyes

UK

US

Đôi Mắt
beady eyes/ˈbiːdi aɪz//ˈbiː.di aɪz/mắt tròn và sáng
liquid eyes/ˈlɪkwɪd aɪz//ˈlɪk.wɪd aɪz/mắt long lanh
sunken eyes/ˈsʌŋkən aɪz//ˈsʌŋ.kən aɪz/mắt sâu
piggy eyes/ˈpɪɡi aɪz//ˈpɪɡi aɪz/mắt ti hí
bug-eyed/ˈbʌɡ ˌaɪd//ˈbʌɡ.aɪd/mắt lồi to
cross-eyed/ˌkrɒs ˈaɪd//ˌkrɑːsˈaɪd/mắt lác

Từ vựng về mũi

Nose

UK

US

Mũi
broad with large nostrils/brɔːd wɪð lɑː(r)dʒ ˈnɒstrəlz//brɑːd wɪð lɑːrdʒˈnɑː.strəlz/mũi rộng, lỗ mũi to
bulbous nose/ˈbʌlbəs nəʊz//ˈbʌl.bəs noʊz/mũi thai tròn cùng đầy đặn ở vị trí chóp mũi
fleshy nose/ˈfleʃ.i nəʊz//ˈfleʃ.i noʊz/mũi đầy đặn
hawk-nosed/hɔːk ˈnəʊzd//hɑːk ˈnoʊz/mũi diều hâu, mũi khoằm
sloping tip/ˈsləʊ.pɪŋ tɪp//ˈsloʊ.pɪŋ tɪp/mũi nhọn
snub nose/snʌb nəʊzd//snʌb noʊz/mũi hếch, đầu mũi hơi vểnh, hếch lên trên
straight-edged nose/streɪt edʒd nəʊzd//streɪt edʒd noʊzd/mũi thẳng, mũi dọc dừa

Từ vựng về trán

Forehead

UK

US

Trán
broad forehead/brɔːd ˈfɔː(r)ˌhed//brɑːd ˈfɔː(r)ˌhed/trán rộng
narrow forehead/ˈnærəʊ ˈfɔː(r)ˌhed//ˈner.oʊ ˈfɔː(r)ˌhed/trán hẹp
curved forehead/kɜː(r)vd ˈfɔː(r)ˌhed//kɝːvd ˈfɔː(r)ˌhed/trán dô

Từ vựng về môi

Lips

UK

US

Đôi môi
full lips/fʊl lɪps//fʊl lɪps/môi mọng
curved lips/kɜːvd lɪps//kɜːrvd lɪps/môi cong
thin lips/θɪn lɪps//θɪn lɪps/môi mỏng

Từ vựng về tai

Ears

UK

US

Đôi tai
large ears/lɑːdʒ ɪə(r)s//lɑːrdʒ ɪrs/tai lớn
small ears/smɔːl ɪə(r)s//smɔːl ɪrs/tai nhỏ

Từ vựng về tóc

Hair

UK

US

Tóc
short hair/ʃɔːt heər//ʃɔːrt her/tóc ngắn
shoulder – length hair/ˈʃəʊl.dər leŋθ heər//ˈʃoʊl.dɚ leŋθ her/tóc ngang vai
long hair/lɒŋ heər//lɑːŋ her/tóc dài
part/pɑːt//pɑːrt/rẽ ngôi
bangs/bæŋz//bæŋz/tóc bịt trán
straight hair/streɪt heər//streɪt her/tóc thẳng
wavy hair/ˈweɪ.vi heər//ˈweɪ.vi her/tóc gợn sóng
curly hair/ˈkɜː.li heər//ˈkɜː.li her/tóc xoăn
bald/bɔːld//bɑːld/hói đầu
red hair/red heər//red her/tóc đỏ
black hair/blæk heər//blæk her/tóc đen
blond hair/blɒnd heər//blɑːnd her/tóc vàng
ponytail/ˈpəʊ.ni.teɪl//ˈpoʊ.ni.teɪl/tóc đuôi ngựa
pigtail/ˈpɪɡ.teɪl//ˈpɪɡ.teɪl/tóc bím
bunches/bʌntʃəz//bʌntʃəz/tóc cột nhì sừng
bun/bʌn//bʌn/tóc búi
bob/bɒb//bɑːb/tóc ngắn bên trên vai
crew cut/kruː kʌt//kruː kʌt/đầu đinh
brush/brʌʃ//brʌʃ/lược thứ hạng bàn chải
scissor/ˈsɪz.ər//ˈsɪz.ə/kéo
blow dryer/bləʊ heər//bloʊ her/máy sấy tóc
rollers/ˈrəʊ.lərz//ˈroʊ.lɚz/ống nhuộm tóc
comb/kəʊm/koʊm/lược
hair stylist/heər staɪ.lɪst//her staɪ.lɪst/thợ tạo nên kiểu tóc
hair salon/heər ˈsæl.ɒn//her səˈlɑːn/salon tóc

Từ vựng khác liên quan

Others

UK

US

Khác
mustache/mʊˈstɑːʃ//ˈmʌs.tæʃ/ria mép
beard/bɪəd//bɪrd/râu
sideburns/ˈsaɪd.bɜːnz//ˈsaɪd.bɝːnz/râu quai nón
mole/məʊl//moʊl/nốt ruồi
dimples/ˈdɪmp(ə)lz//ˈdɪm.pəlz/lúm đồng tiền

Thực hành

Vậy viết câu diễn tả như nào mang đến đúng nhỉ? Mời chúng ta tham khảo bài xích hội thoại sau đây nhé!

A: Hey Bob, How’s it going?A: Hey Bob, đi dạo này cố nào?
B: Hi Tom, I’m fine. How about you?B: xin chào Tom, tớ khỏe. Cậu thì sao?
A: Good. I just got my haircut & colored back khổng lồ my natural color, dark brown. Does it look good? I’m going lớn meet my girlfriend tomorrow.A: Tớ khỏe. Tớ bắt đầu cắt và nhuộm lại tóc thành gray clolor đậm tự nhiên và thoải mái nè. Trông được không? Mai tớ vẫn đi chạm chán bạn gái.

Xem thêm: Sau Khi Tẩy Tế Bào Chết Xong Đắp Mặt Nạ Được Không ? Tẩy Tế Bào Chết Xong Đắp Mặt Nạ

B: Oh. It’s really suitable for you. What does your girlfriend look like, Tom?B: Ồ, loại này rất phù hợp với cậu. Nữ giới mới của cậu trông cố nào, Tom?
A: Well, she’s really good-looking. She has curly blond hair which is always tucked up neatly, with a fair complexion. Her blue, beady shifty eyes always look at me with eyes of love affection. I lượt thích her face the most. She has an oval face, full pink lips beneath her delicate nose as high as seen looks pretty.A: À, cô ấy tương đối xinh. Cô ấy bao gồm mái tóc xoăn dài luôn được buộc gọn gàng gàng, cùng với nước da sáng mịn. Đôi đôi mắt xanh, khổng lồ sáng của cô ý ấy luôn nhìn tớ với ánh mắt trìu mến. Tôi thích khuôn mặt cô ấy nhất. Cô ấy tất cả khuôn khía cạnh trái xoan, đôi môi hồng mọng nằm dưới loại mũi cao chậm càng nhìn càng thấy đẹp.

Xem thêm: Thai Nhi 17 Tuần Tuổi Phát Triển Như Thế Nào Mẹ Biết Chưa? Mẹ Bầu 17 Tuần Tăng Bao Nhiêu Kg

B: Great. You are so lucky to lớn have her. How long have you been dating?B: Tuyệt. Cậu thật như mong muốn mới đã đạt được cô ấy đấy! thế cậu gặp gỡ và hẹn hò với cô ý thọ chưa?
A: Just about 3 months. Vì chưng you want to meet her?A: Mới khoảng tầm 3 mon thôi. Cậu có muốn chạm mặt cô ấy không?
B: Well, I can’t wait to meet her in personB: Ồ, tớ cực kỳ nóng lòng gặp mặt cô ấy.

Đừng quên, để nhớ lâu với nhớ đúng đắn cách phát âm của tự vựng, ngoại trừ ghi chép chúng ta hãy luyện đọc cách phát âm của từ kia hàng ngày, hàng giờ nhé. Học thêm những từ new theo chủ đề tại đây. Chúc chúng ta học vui!