Các nghành chính trong giới thực vật là

     
Trắc nghiệm Sinh học 10 bài bác 14 (có đáp án): Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa !!
*