CẢM ÂM CÂU HÒ BÊN BỜ HIỀN LƯƠNG

     
MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông ráng âm nhạcCảm âm bài xích hátLời bài hátSheet bài hátBeat nhạcTài liệu


Bạn đang xem: Cảm âm câu hò bên bờ hiền lương

*
Loading...
Cảm âm, Cảm âm bài bác câu hò mặt ven bờ hiền lương, cảm âm bài xích hát, cảm âm nhạc Việt, câu hò mặt ven bờ hiền lương

Do2 Do2 La-Sol Fa Do2Bên ven bờ hiền LươngDo2 Mi2-Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Do2Chiều nay ra đứng vào vềDo2 Sol Do2 Sol Fa Do2Mắt đượm tình quêDo2 Do2 Sol Do2 Sol Fa Do2Đôi đôi mắt đượm tình quê

Mi2-Fa2 Fa2 Do2 Sol Fa2Xa xa đoàn thuyền namFa2 Sol2 Fa2 Sol2-La2 Sol2 Fa2 Do2Buồm căng theo gió xuôi dòngDo2-Fa2 Re2 Re2 Do2 SibBỗng trong sương mờDo2 Do2 La-Sol Do2 La Sol FaKhông gian trầm yên ổn nghe ước hò

Do2 Mi2-Fa2….Sol2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2Mi2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2Do2 La-Sol Sol Mi-SolDo2 Do2 Sol-Do2 La Sol FaLa2 Sol2 Fa2 Do2 Re2 Do2 La SolFa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Do3…La2 Sol2 Do2 La Sol Fa2…

Do2 Do2 Sol Fa Do2Fa2 Fa2 Do2 Sol-Fa Do2-Fa2Fa2 Do2 Fa2 Sol2 Sol2#Sol2 Do3 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2Do2 Do2 Fa2 Sol2 Sol#Sol2 Do3 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2429997716" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Thành Tích Đối Đầu Của Anh Và Đức, Lịch Sử Các Trận Đối Đầu Anh

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2429997716" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2429997716" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2429997716" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2429997716" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>


Xem thêm: Làm Thế Nào Biết Được Tính Chất Của Chất, Bài 2: Chất