Càng xuống thấp thì áp suất khí quyển

     

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm đồ gia dụng lý lớp 8 bài xích 9: Áp suất khí quyển

Bài 1:Hút sút không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

A. Vấn đề hút mạnh dạn đã làm bẹp hộp.

Bạn đang xem: Càng xuống thấp thì áp suất khí quyển

B. áp suất bên phía trong hộp tạo thêm làm mang lại hộp bị biến hóa dạng.

C. áp suất bên phía trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.

D. Khi hút dũng mạnh làm yếu những thành hộp có tác dụng hộp bẹp đi.


Hút sút không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bởi giấy, ta thấy vỏ vỏ hộp giấy bị bẹp lại do áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp to hơn làm nó bẹp

⇒ Đáp án C

Bài 2:Nhận xét làm sao sau đây là sai khi nói đến áp suất khí quyển?

A. Độ bự của áp suất khí quyển hoàn toàn có thể được tính bởi công thức p = d.h

B. Độ phệ của áp suất khí quyển hoàn toàn có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

C. Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

D. Ta rất có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

p = d.h là cách làm tính áp suất chất lỏng

⇒ Đáp án A

Bài 3:Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng kỳ lạ nào không bởi vì áp suất khí quyển tạo ra?

A. Một ly đựng đầy nước được đậy bởi miếng bìa khi lộn ngược ly thì nước không chảy ra ngoài.

B. Nhỏ người hoàn toàn có thể hít không khí vào phổi.

C. Bọn họ khó rút chân thoát ra khỏi bùn.

D. Vật dụng rơi từ trên cao xuống.

Vật rơi từ bên trên cao xuống bởi vì lực hấp dẫn

⇒ Đáp án D

Bài 4:Áp suất khí quyển đổi khác như vậy nào khi chiều cao càng tăng?

A. Càng tăng

B. Càng giảm

C. Không nỗ lực đổi

D. Rất có thể vừa tăng, vừa giảm

Càng lên cao không khí càng loãng bắt buộc áp suất khí quyển càng giảm

⇒ Đáp án B

Bài 5:Áp suất khí quyển bởi 76 cmHg thay đổi ra là:

A. 76 N/m2

B. 760 N/m2

C. 103360 N/m2

D. 10336000 N/m2

76 cmHg = 760 mmHg = 760.136 = 103360 N/m2

⇒ Đáp án C

Bài 6:Trong thể nghiệm của Tôrixenli, đưa sử không sử dụng thủy ngân mà sử dụng nước thì cột nước trong ống cao bao nhiêu?

A. 10,336 m

B. 10336 m

C. 10000 m

D. 10 cm

Độ cao của cột nước trong ống:

Ta có phường = h.d

⇒ Đáp án A

Bài 7:Một căn hộ rộng 4m, dài 6m, cao 3m. Biết cân nặng riêng của không gian là 1,29 kg/m3. Tính trọng lượng của không gian trong phòng.

Xem thêm: Số Điện Thoại Nhà Xe Thanh Thủy Tổng Đài Cung Thông Tin Nhà Xe

A. 500 N

B. 789,7 N

C. 928,8 N

D. 1000 N

- Thể tích ở trong nhà là:

V = 4.6.3 = 72 m3

- cân nặng không khí trong phòng là:

m = V.D = 72.1,29 = 92,88 kg


- Trọng lượng của không gian trong chống là:

P = 10.m = 10.92,88 = 928,8 N

⇒ Đáp án C

Bài 8:Người ta sử dụng một áp kế để khẳng định độ cao. Kết quả cho biết chân núi áp kế chỉ 75 cmHg, làm việc đỉnh núi áp kế chỉ 71,5 cmHg. Ví như trọng lượng riêng của không khí không đổi và tất cả độ bự là 12,5N, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3thì đỉnh núi cao bao nhiêu mét?

A. 321,1 m

B. 525,7 m

C. 380,8 m

D. 335,6 m

- Áp suất ở chiều cao h2là 102000 N/m2

- Áp suất ở độ cao h2là 97240 N/m2

- Độ chênh lệch áp suất sống hai độ dài là: 102000 – 97240 = 4760 N/m2

Vậy đỉnh núi cao: h2– h2= 4760/12,5 = 380,8 m

⇒ Đáp án C

Bài 9:Áp suất khí quyển tại chân của một đỉnh núi cao 640m là bao nhiêu N/m2, mmHg? Biết trên đỉnh của nó cột Hg vào ống Tôrixenli cao 69,1 centimet và trọng lượng riêng của bầu không khí tại đó coi như không đổi là 12,5 N/m3.

Lời giải:

Áp suất của cột không gian cao 640 m tạo ra tại chân cột:

pH= dKK.h = 12,5.640 = 8000 N/m2

Vì cột Hg vào ống Tôrixenli cao 69,1 cm = 691 mm phải áp suất khí quyển trên đỉnh cột là:

pĐ= 691 mmHg = 691.136 = 94000 N/m2

Vậy áp suất khí quyển trên chân cột:

pC= pĐ+ pH⇒ pC= 94000 + 8000 = 102000 N/m2

Hay pC= 102000/136 = 750 mmHg

Bài 10:Tính độ dài của một cái máy bay đang bay. Biết cao kế để trên máy bay chỉ 7360 N/m2, áp suất của khí quyển trên mặt khu đất là 760 mmHg và trọng lượng riêng biệt của không gian lúc chính là 8 N/m3.

Lời giải:

Áp suất khí quyển tại khía cạnh đất:

pđất= 760 mmHg = 103360 N/m2

Áp suất của cột không gian cao h (m) gây nên tại mặt đất:

ph= pđất- pmáy bay= 103360 – 7360 = 96000 N/m2

Độ cao của một cái máy bay dịp đó là:

ph= dkk.h ⇒ h = ph/dkk= 96000/8 = 12000 m

Bài 11:Khi để ống Toorrixeli sinh hoạt chân một quả núi, cột thủy ngân có độ cao 752mm. Khi để nó nghỉ ngơi ngọn núi, cột thủy ngân cao 708mm. Tính độ dài của ngọn núi đối với chân núi. Hiểu được cứ lên rất cao 12m thì áp suất khí quyển sút 1mmHg và tại mặt khu đất áp suất khí quyển là 760mmHg.

A. 440m

B. 528m

C. 366m

D. Một đáp số khác

Lời giải:

Ta có, độ khủng của áp suất khí quyển bởi áp suất của cột thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li

=> Áp suất trên chân với đỉnh núi lần lượt là:

p1= 752mmHg, p2= 708mmHg

Lại có: cứ cao lên 12m áp suất khí quyển lại giảm khoảng chừng 1mmHg.

Gọi chiều cao của chân núi so mặt đất và chiều cao của đỉnh núi đối với mặt đất lần lượt là: h2, h2

=> Độ bớt áp suất trên chân núi và đỉnh núi là:

Ta có:

Ta suy ra:

⇒ Đáp án B


Bài 12:Vì sao càng lên rất cao áp suất khí quyển càng giảm:

A.Vì bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm

B.Vì mật độ khí quyển càng giảm

C.Vì lực hút của Trái Đất lên các phân tử bầu không khí càng giảm

D.Cả A, B, C

Lời giải:

Càng lên rất cao áp suất khí quyển càng bớt vì:

+ Bề dày của khí quyển tính tự điểm đo áp suất càng giảm

+ tỷ lệ khí quyển càng giảm

+ Lực hút của Trái Đất lên những phân tử không khí càng giảm

⇒ Đáp án D

Bài 13:Kết luận nào sau đâyĐÚNG:

A.Càng lên rất cao áp suất khí quyển càng giảm do bề dày của khí quyển tính tự điểm đo áp suất càng giảm.

B.Càng lên rất cao áp suất khí quyển càng sút vì tỷ lệ khí quyển càng giảm.

C.Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm vì chưng lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm.

D.Tất cả câu trả lời trên.

Lời giải:

Càng lên rất cao áp suất khí quyển càng sút vì:

+ Bề dày của khí quyển tính trường đoản cú điểm đo áp suất càng giảm

+ tỷ lệ khí quyển càng giảm

+ Lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm

⇒ Đáp án D

Bài 14:Càng lên rất cao không khí càng loãng đề xuất áp suất càng giảm. Cứ lên rất cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg. Áp suất khí quyển ở chiều cao 1000m là bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760mmHg.

A.676,7mmHg

B. 693,3mmHg

C. 663mmHg

D. 826,7mmHg

Lời giải:

+ Áp suất khí quyển ở khía cạnh nước hải dương là: p0= 760mmHg

+ Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng tầm 1mmHg.

=> Độ bớt áp suất tại độ dài 1000m là:

=> Áp suất khí quyển ngơi nghỉ độ cao1000mlà:

⇒ Đáp án A

Bài 15:Trong thí điểm của Torixeli, độ cao cột thủy ngân là 75cm, nếu cần sử dụng nước để ráng thủy ngân thì chiều cao cột nước là bao nhiêu? BiếtdHg= 136000 N/m3, của nướcdnước= 10000 N/m3.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Khoai Lang Bột Mì, Cách Làm Bánh Khoai Lang Chiên Ngon Tuyệt Cú Mèo

A. 750 mm

B. 1200 mm

C. 7,5 m

D. 10,2 m

Lời giải:

Ta có:

+ khi sử dụng thủy ngân: p =dHg.hHg

+ Khi cầm cố thủy ngân bởi nước: phường =dnước.hnước

Từ đó, ta suy ra:

dHg.hHg=dnước.hnước

⇒ Đáp án D

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để download giải bài bác tập Trắc nghiệm trang bị lí lớp 8Bài 9: Áp suất khí quyển hay nhất file pdf trọn vẹn miễn phí.