Cập Nhật Thông Tin Tiêm Chủng Cá Nhân

     

Dữ liệu tiêm chủng toàn đái bang

Biểu đồ này cho biết toàn cỗ số vắc-xin được tiêm sống namlinhchihoasen.comlifornia, theo quận cư trú.

Bạn đang xem: Cập nhật thông tin tiêm chủng cá nhân


*


Biểu thiết bị này bao gồm các liều vắc-xin vẫn tiêm và được report cho cơ quan đk tiêm chủng của đái bang. Xác suất tiêm vắc-xin được mong tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ làm hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. đa số ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan quản lý tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được xem là đúng đắn hơn.Tỷ lệ được hạn mức 95%. Nấc này cân xứng với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm kiểm soát và điều hành và chống Ngừa dịch bệnh lây lan (Centers for Disease Control & Prevention, CDC). Nút này kị được các giá trị phi súc tích (như rộng 100%) do những vấn đề nhập dữ liệu.Đối tượng được chủng ngừa một trong những phần là những người mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa không hề thiếu là những người đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson.Số liều vắc-xin được tiêm và hỗ trợ trên toàn tiểu bang bao hàm tất cả các liều vắc-xin được phân bổ cho khu vực tài phán của tè bang namlinhchihoasen.comlifornia cũng giống như Chương Trình thỏa thuận Hợp Tác với đơn vị Thuốc mang lại Cơ Sở âu yếm Dài Hạn (Long Term namlinhchihoasen.comre, LTC) và Chương Trình thỏa thuận Hợp Tác với công ty Thuốc kinh doanh nhỏ của Trung Tâm kiểm soát và điều hành và phòng Ngừa dịch bệnh lây lan (Centers for Disease Control và Prevention, CDC), lịch trình Trung trọng tâm Thẩm bóc của Liên Bang, cơ sở đối tác của Cơ Quan làm chủ Tình Huống cấp bách Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), cơ sở công ty đối tác của Cơ Quan làm chủ Dịch Vụ với Nguồn Lực Y Tế (Health Resources & Services Administration, HRSA). Số liều vắc-xin của công tác Nhà thuốc của CDC là một phần trong số liều vắc-xin được cung cấp cho namlinhchihoasen.comlifornia.Dữ liệu này không bao gồm các liều được hỗ trợ cho các đơn vị liên bang sau đây: Cơ Quan dịch vụ Y Tế dành riêng cho Thổ Dân da Đỏ, Cơ Quan namlinhchihoasen.comi quản Y Tế Cựu Chiến Binh, cỗ Quốc phòng và viên Trại Giam Liên Bang.Người được tiêm mũi tăng cường bao hàm bất kỳ ai đó đã tiêm đủ vắc-xin và được tiêm mũi vác-xin COVID-19 khác từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Trong đó bao hàm những fan đã được tiêm liều tăng cường và liều bồ sung.Dữ liệu này đã được cập nhật liên tục nhờ kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn đái bang. Dữ liệu có thể khác với tài liệu được báo cáo bởi các cơ quan liêu y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Nếu không trình báo quận cư trú thì đang tính cho quận tiêm vắc-xin. Luật này áp dụng cho dưới 1% hồ sơ chủng ngừa.Tổng số fan được tiêm vắc-xin ở cấp cho quận không bởi tổng số bạn được tiêm vắc-xin bên trên toàn tè bang do một trong những cư dân láng giêng đã được chủng đề phòng tại namlinhchihoasen.comlifornia.

Tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi, chủng tộc với dân tộc

Biểu vật này hiển thị số mũi tiêm vắc-xin, bao hàm cả mũi tăng cường, cho các nhóm theo tuổi cùng nhân khẩu học. Việc chọn 1 chủng tộc và dân tộc sẽ cập nhật biểu đồ đường mà lại không update biểu vật dụng dạng bảng hoặc cột.


<a href=”#”><img alt=”Vaccine Equity by R/E ” src=”https://public.tableau.com/static/images/CO/COVID-19VaccineProgressPivotDashboard/VaccineEquitybyRE/1_rss.png” style=”border: none”></a>


Biểu vật dụng này bao hàm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của đái bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được cầu tính dựa trên tin tức hiện có tiên tiến nhất từ làm hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Phần lớn ước tính này hoàn toàn có thể khác với phần lớn ước tính của những cơ quan quản lý tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được nhìn nhận là đúng chuẩn hơn.Tỷ lệ tiêm vắc-xin mong tính cho một số nhóm, như tín đồ Hawaii bản Địa và bạn Dân Đảo Thái bình dương khác và những nhóm dân sinh đa chủng tộc có thể không đáng tin cậy. Tại sao là vị sự biệt lập giữa cách tích lũy dữ liệu nhân khẩu học trải qua ước tính Điều Tra dân sinh và cách tích lũy thông tin tại thời điểm tiêm chủng.Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu report của Trung Tâm điều hành và kiểm soát và phòng Ngừa bệnh dịch lây lan (Centers for Disease Control và Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi lô ghích (như rộng 100%) do những vấn đề nhập dữ liệu.Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung ứng cho những cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan thương mại & dịch vụ Y Tế dành cho Thổ Dân domain authority Đỏ, Cơ Quan quản lý Y Tế Cựu Chiến Binh, bộ Quốc chống và viên Trại Giam Liên Bang.Đối tượng được chủng ngừa một trong những phần là những người mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa khá đầy đủ là những người đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson. Tỷ lệ số người được xem là fan đã chủng đề phòng trong điểm tứ phân vị phân tách cho số dân từ 5 tuổi trở lên trên trong điểm tứ phân vị.Các số từ là 1 đến 10 sẽ tiến hành hiển thị là “Dữ liệu về chủng ngừa với nhóm dân cư bao gồm cả các tù nhân trong cơ sở cải huấn của tè bang.Mỗi bạn chỉ được phân vào trong 1 nhóm.

Tình trạng tiêm chủng theo Chỉ Số công bằng Vắc-xin và các nhóm khác

Biểu đồ vật này cho thấy tiến trình tiêm vắc-xin cho những nhóm và cùng đồng mong muốn cấp bách nhất. Quý vị có thể xem theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc hoặc Chỉ Số công bình Vắc-xin (Vaccine Equity Metric, VEM) trên toàn đái bang hoặc theo quận.

Biểu đồ gia dụng này sử dụng Chỉ Số Địa Điểm khỏe mạnh (Healthy Places Index, HPI) của namlinhchihoasen.comlifornia, bởi vì Liên Minh Y Tế công cộng Nam namlinhchihoasen.comlifornia lập, để khám phá các chỉ số địa phương có chức năng dự đoán tuổi thọ cùng so sánh các điều kiện của cộng đồng trên toàn đái bang. Những góc phần bốn HPI là tổng số lượng dân sinh tiểu bang được phân thành các phân khúc thị phần 25% dựa trên những điều kiện tương quan đến mức độ khỏe, bao hàm nhà ở, phương tiện giao thông và giáo dục.

Xem thêm: Nơi Bán Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Lò Nướng Bánh, Đồng Hồ Nhiệt Độ Southstar, Arble

VEM phối hợp dữ liệu của HPI với các mức điểm từ bỏ Sở Y Tế nơi công cộng namlinhchihoasen.comlifornia (namlinhchihoasen.comlifornia Department of Public Health, CDPH). Mã bưu thiết yếu có phạm vi từ các điều kiện xã hội kém khỏe khoắn hơn vào Góc Phần tứ 1 đến những điều kiện cộng đồng khỏe mạnh khỏe hơn trong Góc Phần bốn 4.


*


Tình trạng tiêm chủng theo tài liệu nguồn về Chỉ Số vô tư Vắc-xin. Dữ liệu được report vào Thứ bố và thiết bị Sáu.


Biểu đồ vật này bao gồm các liều vắc-xin vẫn tiêm cùng được báo cáo cho cơ quan đk tiêm chủng của đái bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có tiên tiến nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Số đông ước tính này rất có thể khác với đông đảo ước tính của các cơ quan làm chủ tại địa phương. Các ước tính trên địa phương sẽ được coi là đúng chuẩn hơn.Tỷ lệ được giới hạn trong mức 95%. Mức này tương xứng với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm kiểm soát điều hành và chống Ngừa dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Nấc này kiêng được những giá trị phi súc tích (như rộng 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.Tỷ lệ phần trăm được tính toán dựa trên tài liệu nhóm người dân từ chương trình Điều Tra cộng Đồng Hoa Kỳ Giai Đoạn 2015-2019. Dữ liệu về nhóm dân cư được hiển thị phần đa là nhóm dân cư đủ đk (từ 5 tuổi trở lên).Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung ứng cho các cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan dịch vụ Y Tế giành cho Thổ Dân da Đỏ, Cơ Quan thống trị Y Tế Cựu Chiến Binh, cỗ Quốc phòng và cục Trại Giam Liên Bang.Đối tượng được chủng ngừa 1 phần là những người dân mới chỉ tiêm một thang vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa tương đối đầy đủ là những người đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson và Johnson. Xác suất số người được xem là bạn đã chủng dự phòng trong góc phần tứ chia mang lại số dân trường đoản cú 5 tuổi trở lên trong góc phần tư.Dữ liệu về chủng ngừa và nhóm dân cư bao gồm cả những tù nhân trong đại lý cải huấn của tè bang.

Xem thêm: Để Tạo Bì Thư Và Nhãn Ta Thực Hiện, Hướng Dẫn Tạo Bìa Thư Trên Word


*

Chọn hình ảnh để chuyển mang đến phiên bản tương tác của bản đồ. chứng trạng tiêm chủng theo tài liệu nguồn về mã bưu chính


Bản thứ chủng dự phòng COVID-19 này theo mã bưu chính. Khách hàng cũng có thể tìm góc phần tư VEM cho mỗi quận. Phần tô color namlinhchihoasen.comm càng sáng sủa thì xác suất những người đã được chủng dự phòng càng namlinhchihoasen.como.


Dữ liệu của tiểu bang

Các namlinhchihoasen.com mắc, namlinhchihoasen.com tử vong, nhập viện với xét nghiệm trên toàn tè bang cùng quận, bao hàm theo triệu chứng tiêm vắc-xin, giới tính với tuổi tác


Dữ liệu vô tư sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như gắng nào mang lại các cộng đồng khác nhau bên trên toàn đái bang


Dữ liệu cùng công cụ

Mô hình chăm sâu, trang tổng quan, cơ sở tài liệu và tin tức về báo cáo dữ liệu COVID-19 của namlinhchihoasen.comlifornia


Đường dây rét và tin tức địa phương chia sẻ trên social Trường Học bình an Cho tất cả Mọi bạn Chủng đề phòng tại toàn bộ 58 Quận bình yên Hơn trên Nơi làm việc namlinhchihoasen.com Notify (namlinhchihoasen.com Thông Báo) My Turn
namlinhchihoasen.comlifornia for Allnamlinhchihoasen.comlifornia Department of Public Health on Facebooknamlinhchihoasen.comlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng báo cáo thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 tiếng sáng-8 tiếng tối, thiết bị Bảy-Chủ Nhật 8 giờ đồng hồ sáng-5 giờ chiều
namlinhchihoasen.comlifornia Department of Public Health on Facebook namlinhchihoasen.comlifornia Department of Public Health on Twitter
namlinhchihoasen.com.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký để biểu quyếtTrang Web bằng lòng của cơ quan ban ngành Tiểu Bang namlinhchihoasen.comliforniaAccessibility certifinamlinhchihoasen.comtion