CHINA LÀ GÌ

     

Nhiều bạn vướng mắc tên tiếng anh của những nước trên thế giới gọi như vậy nào. Tương quan đến chủ thể này, Vui cười lên vẫn giúp chúng ta biết nước china tiếng anh là gì, phiên âm và phương pháp đọc như vậy nào. Đồng thời, namlinhchihoasen.com cũng trở nên đưa ra thương hiệu của một số non sông khác ngoài trung quốc để các bạn tham khảo khi ước ao gọi tên.

Bạn đang xem: China là gì


*
Nước china trong giờ anh

Nước trung quốc tiếng anh là gì


China /ˈtʃaɪ.nə/

https://namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2022/06/china.mp3

Để phân phát âm đúng từ bỏ China chúng ta chỉ yêu cầu nghe phân phát âm chuẩn vài lần tiếp đến kết phù hợp với đọc phiên âm là rất có thể dễ dàng phạt âm được đúng từ. Nếu bạn không biết đọc phiên âm của từ đài loan trung quốc thì có thể xem bài viết Cách phát âm phiên âm giờ anh để biết cách đọc nhé. Quanh đó ra, có một lưu giữ ý nhỏ tuổi đó là đài loan trung quốc là tên non sông (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái thứ nhất (C).

Xem thêm: Những Kiểu Tự Sướng Kinh Dị Của Phụ Nữ "Vừa Sướng Vừa An Toàn"

*
Nước china tiếng anh là gì

Phân biệt đài loan trung quốc và Chinese

Nhiều các bạn hay bị lầm lẫn giữa trung quốc và Chinese, hai từ này không không kiểu như nhau về nghĩa. China là tên của nước china trong giờ anh, còn Chinese nhằm chỉ phần đông thứ ở trong về nước trung quốc như là tín đồ Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, giờ Trung Quốc. Nếu bạn muốn nói về nước china thì cần dùng từ china chứ chưa hẳn Chinese.

Xem thêm: Gương Mặt Thật Của Chị Google Ơi Chị Bao Nhiêu Tuổi Rồi, Tên Thật Là Gì

*
Nước china tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên ráng giới

Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-aFiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-diSwitzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy SĩJordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đanMadagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-caSerbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-côYemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-menThailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái LanSri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-caCroatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-aSomalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-liZimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buêMalaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-aEast Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-moParaguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước ParaguayChile /ˈtʃɪl.i/: nước đưa ra LêIndia /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn ĐộBulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-riFrance /frɑːns/: nước PhápSpain /speɪn/: nước Tây tía NhaGermany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước ĐứcGhana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-naNorthern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-lenBolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-aWales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước CampuchiaBelgium /ˈbel.dʒəm/: nước BỉBangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đétPeru /pəˈruː/: nước Pê-ruCyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước phái nam PhiSyria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-aKenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-aEthiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-aScotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-lenNigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-aUkraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-naIreland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-lenCanada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đaEngland /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước AnhHungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ryAfghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan

Như vậy, nếu khách hàng thắc mắc nước trung quốc tiếng anh là gì thì câu vấn đáp là China, phiên âm hiểu là /ˈtʃaɪ.nə/. Khi viết từ bỏ này bạn luôn luôn phải viết hoa vần âm dầu tiên (C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ china còn tất cả từ Chinese chúng ta hay bị nhầm lẫn, Chinese tức là người china hoặc tiếng trung quốc chứ không phải nước Trung Quốc.