CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG LÀ

     
đã trả lời7 tháng 9, 2021bởi hanthienluu123Thần đồng(528 điểm)được thai chọn là thắc mắc hay nhất18 tháng 9, 2021bởi Bac_Da


Bạn đang xem: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là

đã trả lời7 tháng 9, 2021bởi tranbinhtrantbCử nhân(2.0k điểm)
*
đã trả lời7 tháng 9, 2021bởi phingoclinh.vn1011Cử nhân(2.3k điểm)

CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG trong hơn 100 nguyên tố hoá học đã biết thì những cơ thể sống gồm khoảng 60 nguyên tố, tất cả những nguyên tố này đều bao gồm trong giới vô cơ. Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là H, O, N, C ( chiếm 96% tổng số các nguyên tử), tiếp đó là S, P, Na, K (3%) rồi đến Ca, Mg, Fe, Cl, Cu, Mn, S, Zn...Các nguyên tố nói bên trên kết hợp với nhau tạo thành các hợp chất vô cơ (nước, những muối khoáng) và những hợp chất hữu cơ (saccarit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, pôliphôtphat). Chất hữu cơ là những hợp chất của cácbon. Với hoá trị 4, nguyên tử C gồm khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon bên trên đó liên kết những nguyên tử H, O, N...tạo nên các phân tử phức tạp. Ngày này đã xác định được rằng cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại hợp chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic. Prôtêin là hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh cùng là thành phần chức năng trong cấu tạo của những enzim với hoocmôn, đóng sứ mệnh xúc tác va` điều hoà. Axit nuclêic (ADN, ARN) đóng vai trò quan tiền trọng trong sự di truyền và sinh sản.

chúc bạn học tốt
Xem thêm: Loài Dơi Có Phải Là Một Loài Chim Không, Dơi Có Phải Là Loài Gặm Nhấm Không

Hãy singin hoặc đăng ký để thêm bình luận.


0 phiếu
*
đã trả lời8 tháng 9, 2021bởi umenihon713Thạc sĩ(7.5k điểm)


Xem thêm: Cách Chọn Hình Nền Trong Powerpoint 2010, Chèn Hình Nền Vào Powerpoint Thật Đơn Giản

Prôtêin với axit nuclêic thuộc loại đại phân tử, tất cả kích thước và khối lượng lớn. Ví dụ phân tử hêmôglôbin tất cả công thức cấu tạo C3032H4816O872N780D8Fe4 chứa gần 1 vạn nguyên tử, khối lượng phân tử 68000 đơn vị cacbon. Phân tử prôtêin lớn nhất lâu năm 0,1 micrômet. Phân tử ADN lâu năm hàng trăm micrômet, khối lượng phân tử có thể tới 150 triệu đơn vị cacbon. Prôtêin với axit nuclêic có cấu trúc đa phân. Mỗi phân tử prôtêin gồm trung bình 100 – 30000 phân tử axit amin. Với 20 loại axit amin, vạn vật thiên nhiên đã tạo ra vô số loại prôtêin khác nhau ở số lượng, thành phần, trật tự những axit amin. Mỗi phân tử ADN gồm vừa phải 10000 – 25000 nuclêôtit. Từ 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X) đã tạo yêu cầu vô số loại ADN phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự các nuclêôtit. Cấu trúc đa phân tử tạo nên prôtêin và axit nuclêic rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù. Như vậy, sự khác biệt về cấu tạo vật chất giữa hữu cơ cùng vô cơ thể hiện từ cấp dộ phân tử. Càng lên cấp độ tổ chức cao hơn (tế bào, cơ quan, cơ thể, loài, quần thể...), tính phức tạp, tính đa dạng với tính đặc thù của các hệ sống biểu hiện càng rõ. NHỮNG DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ SỐNG