Come down with nghĩa là gì

     

“Come up with” là 1 cụm hễ từ (phrasal verb) được áp dụng khá phổ cập trong giờ Anh tiếp xúc và giờ Anh học tập thuật. Để đọc rõ ý nghĩa và nắm rõ cách sử dụng cụm tự này một phương pháp thuần thục, bài viết dưới đây đã cung cấp cho mình những kỹ năng cơ bản và một số trong những ví dụ nổi bật trong việc áp dụng “Come up with” nhé!

I. “Come up with” là gì?


*

1. Nghĩa thiết bị nhất

Come up with something: to think of something such as an idea or a plan: suy nghĩ ra một thứ nào đó ví dụ như 1 ý tưởng hay 1 kế hoạch.Bạn sẽ xem: Come up with là gì

Ví dụ: Is that the best you can come up with? ( Đó là cái tốt nhất bạn có thể nghĩ ra ư?/ bạn chỉ suy nghĩ ra được đến nỗ lực thôi à?).Bạn đã xem: Come down with tức là gì

I came up (quá khứ) with this song on the way coming here. ( Tôi vẫn nghĩ ra bài xích hát này trên phố đi cho tới đây).Bạn đang xem: Come down with nghĩa là gì

– một số từ, các từ đồng nghĩa tương quan (Synonyms & related words)

To khung an opinion, or lớn have an idea:

measure (verb): to form an opinion about how good or bad something is: đưa ra chủ kiến về việc một vấn đề là xuất sắc hay xấu.

Bạn đang xem: Come down with nghĩa là gì

hit on (phrasal verb): lớn suddenly have an idea: bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.conceive (verb): to think of something such as a new idea, plan or design: nghĩ ra một thứ nào đấy ví dụ như 1 ý tưởng, một kế hoạch hay như là một thiết kế.conceptualize (verb): to khung an idea about what something is like or how it should work: lên một ý tưởng nào đó thuộc với cách vận hành, thực hiện.

2. Nghĩa thiết bị hai

Come up with something: khổng lồ produce or provide something people need: cung ứng hoặc cung cấp những thứ mà con bạn cần.

Ví dụ: We’re in big trouble if we don’t come up with the money at 6 o’clock. (Chúng ta sẽ gặp gỡ rắc rối lớn còn nếu như không đưa đầy đủ số tiền cơ hội 6 giờ).


*

– một số từ, cụm từ đồng nghĩa (Synonyms and related words)

To provide something needed or missing:

provide (verb): to lớn give someone something that they want or need: đưa mang đến ai đó lắp thêm mà người ta muốn hoặc cần.

Xem thêm: Bộ Dụng Cụ Lau Kính Mặt Ngoài Chung Cư, Dụng Cụ Lau Kính Mặt Ngoài Chung Cư Cao Tầng

supply (verb): khổng lồ provide someone or something with something they need or want: cung cung cấp cho ai đó hoặc thứ nào đó thứ họ phải hoặc muốn.cater khổng lồ ( phrasal verb): khổng lồ provide people with something they want or need, especially something unusal or special: cung cung cấp cho ai đó thứ họ muốn, nhất là những thứ khác thường hoặc sệt biệt’

II. Một vài cụm hễ từ tất cả chứa “Come”

Ngoài “come up with” thì trong giờ đồng hồ Anh còn thịnh hành một vài cụm hễ từ bao gồm chứa “come”. Dưới đây là một số cụm động từ cùng với các ví dụ về phong thái sử dụng chúng. Bạn đọc hãy cùng khám phá và tìm hiểu thêm để làm đa dạng chủng loại vốn giờ Anh của bản thân nhé!

– Come aboard :lên tàu

– Come about: xảy ra, đổi chiều

– Come across: vô tình gặp

– Come after: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

– Come again: trở lại

– Come against: chạm phải, va phải

– Come along : đi cùng, xúc tiến, cút đi

– Come apart: tách khỏi, rời ra

– Come around: đi quanh, có tác dụng tươi lại, đến thăm, đạt tới, xông vào

– Come at: đạt tới, cho được, cầm được, thấy

– Come away: đi xa, tách ra

– Come back : trở lại, được nhớ lại, tảo lại

– Come before :đến trước

– Come between: đứng giữa, can thiệp vào

– Come by: đến bởi cách, đi qua, gồm được, cài tậu

– Come clean: thú nhận

– Come down: xuống, sụp đổ, được truyền lại

– Come down on: mắng nhiếc, trừng phạt

– Come down with: góp tiền, bị ốm

– Come easy to: không cực nhọc khăn đối với ai

– Come forward: đứng ra, xung phong

– Come from: mang lại từ, sinh ra

– Come full ahead: tiến không còn tốc độ

– Come in: đi vào, về đích, dưng lên, bắt đầu, tỏ ra

– Come in for: gồm phần, nhấn được

– Come into: ra đời, thừa hưởng

– Come into account: được xem đến

– Come into effect: có hiệu lực

– Come into existence: ra đời, hình thành

– Come into force: gồm hiệu lực

– Come on: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp

– Come over: vượt (biển), băng (đồng…)

– Come round: đi nhanh, đi vòng

– Come under: rơi vào tình thế loại, nằm trong loại

Một số lấy ví dụ như trong việc sử dụng những cụm cồn từ đựng “come”

Come across: tình cờ gặp.

– When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

Come between: xen vào giữa, mang đến giữa

=> Đừng để rất nhiều thứ xấu can nhiễu tới chúng ta.

Come back: xoay trở lại

– My quái vật will come back at 6 pm.

Xem thêm: " Logical Drive Là Gì ? Cách Phân Vùng Ổ Cứng Ngay Trên Windows

Come clean: dọn dẹp, quét dọn (nhà cửa); thành thật (về chuyện gì đó)

– It’s about time traders came clean about this.