Compose Là Gì

     
compose tức là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Bí quyết phát âm compose giọng bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của compose.

Bạn đang xem: Compose là gì


Từ điển Anh Việt

compose

/kəm"pouz/

* cồn từ

soạn, sáng tác, làm

to compose a piece of music: soạn một bạn dạng nhạc

to compose a poem: có tác dụng một bài thơ

((thường) dạng bị động) có có, bao gồm

water is composed of hydrogen and oxygen: nước gồm bao gồm hyđrô và ôxy

bình tĩnh lại, trấn tĩnh; chuẩn bị tư cố đĩnh đạc (để làm gì...)

compose yourself: anh hãy bình tâm lại

to compose one"s features (countenance): giữ vẻ bình tĩnh

giải quyết; dàn xếp; dẹp được

to compose a quarrel: thảo luận cuộc biện hộ nhau

(ngành in) sắp tới chữ

compose

(Tech) soạn; sáng tác; hình thành; chế tác thành (đ); chuẩn bị chữ (đ)


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

compose

* kinh tế

sắp chữ

* kỹ thuật

bao gồm

biên soạn

bố cục

cấu hình

hợp thành

lập

sáng tạo

sắp chữ

soạn thảo

tập hợp

xây dựng:

sáng tác


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: 10000+ Cartoon & Hình Ảnh Hoạt Hình Đẹp Nhất Thế Giới, Top 1000 Hình Ảnh Hoạt Hình Cute Siêu Dễ Thương


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: " Screwed Up Là Gì ? Screw Up Có Nghĩa Là Gì Cách Dùng Cụm Từ 'Screw Up


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*