CÔNG DÒNG ĐIỆN CÓ ĐƠN VỊ LÀ

     

Dòng năng lượng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của chiếc điện gọi là điện năng.

Bạn đang xem: Công dòng điện có đơn vị là

Ví dụ:

+ cái điện qua bếp điện làm bếp từ nóng lên (cung cung cấp nhiệt lượng).

+ mẫu điện qua quạt năng lượng điện làm cánh gió điện xoay (thực hiện nay công).

b) Sự chuyển hóa điện năng thành những dạng năng lượng khác

– Điện năng là tích điện của cái điện. Điện năng rất có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong số đó có phần năng lượng hữu ích và có phần tích điện vô ích.

– Tỉ số giữa phần năng lượng hữu ích được chuyển hóa từ năng lượng điện năng và tổng thể điện năng tiêu tốn được điện thoại tư vấn là hiệu suất sử dụng điện năng:

*

Trong đó:

Ai: là tích điện có ích

Ahp: là năng lượng hao phí

Atp: là năng lượng toàn phần được huyển hóa từ năng lượng điện năng

2. Công của mẫu điện 

Công của chiếc điện là lượng năng lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu tốn khi bao gồm dòng điện chạy qua để đưa hóa thành các dạng năng lượng khác.

Công của mẫu điện được đo bởi công của lực điện tiến hành khi dịch chuyển có hướng những điện tích.

– Lượng năng lượng điện năng thực hiện được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết thêm lượng năng lượng điện năng đã có sử dụng là 1 kilôoat giờ: 1kW.h=3600000J=3600kJ1kW.h=3600000J=3600kJ.

Xem thêm: Nước Đựng Trong Cốc Bay Hơi Càng Chậm Khi, Nước Đựng Trong Cốc Bay Hơi Càng Nhanh Khi

3. Phương pháp tính công của chiếc điện

Xét đoạn mạch như hình vẽ

*

Hình 1: Đoạn mạch AB

Khi để một hiệu điện nỗ lực U vào đoạn mạch AB, những điện tích tự do có vào mạch vẫn chịu tính năng của lực điện. Sự chuyển dời có hướng của các điện tích này chế tác thành cái điện trong đoạn mạch và khi đó lực điện thực hiện công. Nếu cường độ loại điện là I thì sau một thời gian t sẽ sở hữu điện lượng (q=It) dịch rời trong đoạn mạch và khi đó lực điện triển khai một công là:

(A=Uq=UIt)

Trong đó:

A là công của dòng điện (J)

U hiệu điện gắng giữa nhị đầu cái điện (V)

I là cường độ cái điện (A)

t là thời giân năng lượng điện lượng dịch chuyển trong đoạn mạch (s)

q: năng lượng điện lượng dịch rời trong đoạn mạch (C )

công của dòng điện có đơn vị là : kWh (ki lô oát, 1KWh = 3,6.106 J)

Công thức tính Công suất

P = U.I

P: năng suất (W)

U: HĐT (V)

I: CĐDĐ (A)

1W = 1V.A

*Công thức tính công của cái điện:

A = p t = U.I.t

1KWh = 3,6.106 J

* Đo công của chiếc điện:

_ Lượng năng lượng điện năng áp dụng được đo bằng công tơ điện

_ mỗi số đếm của công tơ điện mang lại ta biết lượng năng lượng điện năng được áp dụng là 1KWh

Phân biệt các đơn vị chỉ công suất:

kVA:

k là viết tắt của kilo

V là viết tắt của từ Volt

A là viết tắt của Ampere

Trong một mạng năng lượng điện xoay chiều thì hiệu suất biểu loài kiến S là vecto tổng của công suất thực p. Và hiệu suất phản kháng Q.

Volt-Ampere được viết tắt là VA là đơn vị chức năng đo hiệu suất của mẫu điện. Đơn vị này được tính bằng tích hiệu điện rứa tính theo Volt với cường độ cái điện tính theo Ampere.

Trong mạch điện 1 chiều, VA tương tự với Watt. Tuy vậy trong dòng điện luân phiên chiều, VA hay được dùng làm tính năng suất biểu con kiến còn Watt được dùng để tính công suất thực.

Trên một mạch điện xoay chiều, năng suất biểu kiến thường có độ lớn hơn so với hiệu suất thực.

kW:

K là viết tắt của kilo

W là viết tắt của Watt đơn vị chức năng đo công suất p trong hệ giám sát quốc tế. Đơn vị này được đem theo tên ở trong nhà khoa học tập James Watt

Công suất cho thấy thêm sự biến đổi năng lượng ΔE vào một khoảng thời hạn Δt.

Xem thêm: Nơi Bán Áo Phản Quang Đi Phượt Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.