Công tắc tiếng anh là gì

     
Below are sample sentences containing the word "công-tắc" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "công-tắc", or refer to the context using the word "công-tắc" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Công tắc tiếng anh là gì


1. Điện chạy qua công tắc.

The power is running through our switch.

2. Công tắc nằm phía sau cái kiếng.

There's an on-off button on the back of the rig.

3. Mở van chính, bật công tắc chính lên.

Main valve on, main switch on.

4. Cách gán phím hoặc công tắc cho hành động quét:

To assign keys or switches to scanning actions:

5. Như khi bạn bật công tắc, đèn điện phát sáng.

You flip a switch and there is electric light.

6. Chúng ta làm kẹt công tắc để các máy bơm không chảy.

We jammed the breakers so the pumps wouldn't trip them.

7. Một bóng bán dẫn không gì khác với một các công tắc.

A transistor is nothing more than a wall switch.

8. Có một hệ thống công tắc và đèn điện khá phức tạp.

There's quite an elaborate system of switches and lights.

9. Vậy thì các công tắc, tất cả chúng ta đều biết, đã hỏng.

Now wall switches, we all know, fail.

10. Bóng bán dẫn là một phiên bản điện tử của một công-tắc .

A transistor is the electronic version of a switch .

11. Dù cái này là gì, nó không có công tắc bật và tắt đâu.

Whatever this is, it doesn't have an on and off switch.

12. Bạn không thể tắt nó đi bằng cách ấn một công tắc nào đó.

You cannot turn them off with a switch.

13. Tính kiêu hãnh là công tắc để vặn tắt quyền năng của chức tư tế.

Pride is a switch that turns off priesthood power.

14. Ở đây mày có thể mở công tắc và dòng điện chạy qua cả ngày.

Here, you can flip a switch and the power stays on all day.

15. Có hai loại bóng bán dẫn chính hay " công-tắc " điện tử - lưỡng cực và MOS .

There are two basic type of transistors or electronic " switches " - bipolar and MOS .

16. Nhưng để bật đồng hồ hẹn giờ 70 giây, gạt công tắc đánh dấu " Phá huỷ. "

But to start the 70-second timer, you need to flip the switch marked " Destruct. "

17. Skynet là 1 cỗ máy, như mọi cỗ máy khác... nó phải có công tắc ngắt.

Xem thêm: Small Cap Là Gì ? Cổ Phiếu Small Cap Là Gì

Skynet's a machine, and like all machines it has an off switch.

18. Có một dấu chấm nhỏ xuất hiện trên màn hình, và công tắc dịch chuyển một chút.

There's one little dot that shows up on the screen, and one little tiny turn of the switch.

19. Tại sao chúng ta thỏa mãn nhanh chóng với âm thanh của công tắc điện của nó?

Why have we settled so quickly for the sound of its switch?

20. Tôi theo dõi chuyện phòng the của họ bằng công tắc chỉnh độ sáng trong phòng ngủ.

I've been monitoring their intimacy via the dimmer switch in their bedroom.

21. anh sẽ cố gắng để thiết lập điện áp bằng cách sử dụng các nút công tắc?

Are you going to try to set up the voltages using tunnel junctions?

22. Bạn có thể dùng một công tắc hoặc bàn phím để điều khiển thiết bị của mình.

You can use a switch or keyboard to control your device.

23. Bóng bán dẫn hoặc " công-tắc điện tử " thường rất nhỏ , nhanh , và tải dòng điện ít hơn .

The transistor or " electronic switch " is usually very small , very fast , and carries less current .

24. Như máy lạnh mở hết công suất trong khi công tắc không có bật và... Trini cũng vậy.

Like, the air went full blast even though it wasn't on and the radio went crazy, and so did Trini.

25. Để biết thêm hướng dẫn, hãy xem các mẹo sử dụng tính năng Tiếp cận bằng công tắc.

For more instructions, see tips for using Switch Access.

26. Để nhập văn bản bằng tính năng Tiếp cận bằng công tắc, bạn cần bật lại bàn phím.

To enter text with Switch Access, you need to re-enable the keyboard.

27. Bên trong có 120 linh kiện điều khiển: 55 công tắc điện, 30 cầu chì và 35 cần gạt.

Inside were 120 controls: 55 electrical switches, 30 fuses and 35 mechanical levers.

28. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hoạt động não của mọi người trong trường hợp "công tắc" và "cây cầu".

Researchers have studied the brain activity of people thinking through the classic and bridge versions.

29. Âm thanh gõ nhẹ lên một cái công tắc trên tường để tắt điện lại có bản chất hoàn toàn khác.

The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.

30. Các máy dò đầu tiên là các máy liên kiết bằng mạt (coherer), các thiết bị đơn giản hoạt động như một công tắc.

The first detectors were coherers, simple devices that acted as a switch.

31. Một tòa nhà mới khác được thiết kế đẹp bị hủy hoại bởi bởi âm thanh của một công tắc đèn tường phổ biến.

Another beautifully designed new building ruined by the sound of a common wall light switch.

32. Tôi có thể thực hiện, thông qua một phát minh cẩn thận, để truyền dẫn điện, chỉ đơn giản là việc bật một công tắc, điện sẽ đi tới khắp mọi nơi.

I have been able, through careful invention, to transmit, with the mere flick of a switch, electricity across the ether.

33. Vì vậy ngày nay khi bạn lái xe trên đường cao tốc, chỉ cần một cái xoay nhẹ công tắc tương đương với điều khiển 250 con ngựa 250 mã lực chúng ta có thể xây dựng tòa nhà chọc trời, xây thành phố, xây đường, tạo ra các nhà máy sản xuất đại trà các dòng ghế hoặc tủ lạnh vượt xa năng lực của chúng ta.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Tóm Tắt Bài Ca Huế Trên Sông Hương Nhanh Chóng, Ngắn Gọn

So today when you drive down the highway, you are, with a flick of the switch, commanding 250 horses -- 250 horsepower -- which we can use to build skyscrapers, to build cities, to build roads, to make factories that would churn out lines of chairs or refrigerators way beyond our own power.