CÔNG THỨC TÍNH SỐ ĐỒNG PHÂN

     

Tính đồng phân của một chất là câu hỏi thường xuyên chạm chán trong những bài kiểm soát và đề thi, để tính số đồng phân 1 cách nhanh nhất các bạn hãy thuộc Top giải thuật đến với bài viết Công thức tính đồng phân sau đây nhé:


15. Cách làm tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp tất cả x amino axit không giống nhau:


1. Công thức tính số đồng phân ancol đối kháng chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Phương pháp tính số đồng phân anđehit 1-1 chức no, mạch hở: CnH2nO

- Anđehit là phần nhiều hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –CH = O links trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Bạn đang xem: Công thức tính số đồng phân

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở team chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là cách làm của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở.

*
bí quyết tính đồng phân cấp tốc nhất" width="671">

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đối chọi chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là hầu hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối song ở đội chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4


c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Cách làm tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là số đông hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đối chọi C-C và C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới lộ diện đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Phương pháp tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là đầy đủ hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử chứa một links đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi cùng đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

- Xét 2C mang nối đôi, từng C sẽ links với 2 nhóm thay (giống hoặc không giống nhau).

Xem thêm: Triết Học Là Gì? Những Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học Là Gì

- Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi đang còn 2C với H team thế.

*
phương pháp tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài yêu mong tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu như yêu ước tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: cùng với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi vẫn còn 3C và H đội thế.

*
công thức tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 3)" width="846">

7. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là phần đông hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử chứa một link ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối tía và không có đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, từng C vẫn liên kết với cùng 1 nhóm cụ (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối ba sẽ còn 2C với H là team thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

8. Bí quyết tính số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Bí quyết tính số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

10. Bí quyết tính số đồng phân trieste tạo bởi vì glyxerol và tất cả hổn hợp n axit béo:

Công thức:

*
bí quyết tính đồng phân sớm nhất (ảnh 4)" width="456">

11. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
bí quyết tính đồng phân sớm nhất có thể (ảnh 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta gồm công thức ete là C3H8O, thay vào cách làm ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Phương pháp tính số đồng phân xeton đối kháng chức no CnH2nO:

- Xeton là phần lớn hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm C = O link trực tiếp với hai nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

Công thức:

*
công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
bí quyết tính đồng phân sớm nhất có thể (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit cùng xeton gồm cùng phương pháp phân tử cùng với nhau, nên khi đề bài chỉ mang lại CTPT mà lại không nói đến loại hợp chất nào thì buộc phải tính cả hai.

13. Phương pháp tính số đồng phân RH thơm cùng đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: Top 19 Bài Đoạn Văn Cảm Nhận Về Cô Bé Bán Diêm 2022 Ngắn Gọn Hay Nhất

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta gồm n = 7, vắt vào phương pháp ta được (7-6)2 = 1

14. Công thức tính số đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Bí quyết tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối đa tạo do hỗn hợp tất cả x amino axit không giống nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: bao gồm tối đa từng nào đipeptit, tripeptit nhận được từ láo hợp bao gồm 2 amino axit là glyxin với alanin?