CUT ACROSS LÀ GÌ

     

Phrasal Verb – các động trường đoản cú – là trong những nội dung quan trọng cho tất toàn bộ cơ thể học và mong muốn học giỏi tiếng Anh. Học tập Phrasal verb vô cùng đặc trưng chúng giúp bọn họ vừa dành được vốn tự vựng nói riêng cùng vừa có đã đạt được những hễ từ giờ đồng hồ Anh cần thiết nhất giúp người học giờ đồng hồ Anh cai quản trong giao tiếp. Dưới đây sẽ là list Phrasal Verb bắt đầu bằng tự CUT mà lại bạn cần phải biết (có thể ứng dụng vào IELTS). Quanh đó ra, IELTS TUTOR đã hướng dẫn những bạn từ bỏ A mang đến Z cách áp dụng mệnh đề chỉ mục tiêu trong IELTS Writing task 2.

Bạn đang xem: Cut across là gì

Đang xem: Cut across là gì

Nghĩa 1: khổng lồ move across an area, often as a shortcut. (đi băng qua)

Ví dụ: We”ll get there quicker if we CUT ACROSS the park.

Nghĩa 2: To break through a particular barrier (vượt qua nhãi ranh giới)

Ví dụ: Because that senator”s views really seem lớn CUT ACROSS party lines, I think he”ll be able lớn appeal khổng lồ the most people as our presidential candidate.

Nghĩa 1: Reduce spending (giảm tiêu xài, cắt giảm bỏ ra phí)

Ví dụ: We need lớn CUT BACK heavily ON office supplies. Is there another vendor we can use?

Nghĩa 2: Reduce consumption (giảm lượng tiêu thụ)

Ví dụ: He needs lớn CUT BACK ON doughnuts. He weighs 289 pounds!

Nghĩa 1: Bring down by cutting (chặn đổ)

Ví dụ: They want to lớn CUT DOWN several trees to make room for the parking lot.

Nghĩa 3: To move ahead of someone or something in line before it is one”s turn (chèn lên, chen hàng)

Ví dụ: The guy from the back of the line totally just CUT IN!

Nghĩa 4: to interrupt someone or something (ngắt lời, chen vào)

Ví dụ: I”m sorry khổng lồ CUT IN, but I have some information that might help.

Nghĩa 1: Stop providing funds khổng lồ someone (ngừng chu cấp)

Ví dụ: His parents CUT him OFF to encourage him to find a job.

Nghĩa 2: End abruptly (kết thúc bỗng ngột, ngắt)

Ví dụ: My phone gọi was CUT OFF before I could get the information.

Nghĩa 3: Interrupt (someone speaking) (ngắt lời)

Ví dụ: That dingbat CUT me OFF as I was about to lớn conclude my theses.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Quẩy Là Gì, Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

Nghĩa 4: Turn off or switch off (an electrical device) (tắt điện, ngắt ước dao)

Ví dụ: CUT OFF the lamp so I can get some sleep.

Nghĩa 1: Refrain from (doing something, using something etc.), lớn stop/cease (doing something) (cai/ sút tiêu thụ vật gì đó)

Ví dụ: He had to lớn CUT OUT smoking in order to lớn be prepared for the marathon.

Nghĩa 2: Remove, omit (loại bỏ, tẩy)

Ví dụ: If we CUT OUT the middle-man, we will both have better profits.

Nghĩa 4: Stop working, to lớn switch off; (of a person on the telephone etc.) to be inaudible, be disconnected (ngừng hoạt động, tắt, đứt kết nối)

Ví dụ: It was around then that the engine suddenly CUT OUT.

Nghĩa 1: Deal with an issue quickly (giải quyết vấn đề nhanh chóng)

Ví dụ: Can we CUT THROUGH the bureaucracy and make a decision on the spot?

Nghĩa 2: Take a shortcut through (cắt ngang, đi đường tắt)

Ví dụ:  I usually CUT THROUGH the woods khổng lồ get home, but last night it was too dark.

Nghĩa 3: to lớn slice something và penetrate its surface. (cắt chiếu qua bề mặt)

Ví dụ: I don”t think that knife is sharp enough lớn cut through the fruit”s tough rind.

Xem thêm: Drama Là Gì? Thể Loại Drama Là Gì ? Các Thể Loại Drama Drama Là Gì

Hi vọng danh sách Phrasal verb bước đầu bằng từ CUT nghỉ ngơi trên rất có thể giúp các bạn mở với thêm và kiếm được những từ cân xứng với mục đích cuộc hội thoại/ nội dung bài viết tiếng anh. Nếu như bạn có thắc mắc, đừng rụt rè để lại phản hồi (comment) bên dưới đây!

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm cách viết câu main idea vào IELTS Writing task 2 mà IELTS TUTOR đã share trước đó.

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 – 100% cam kết đạt target 6.0 – 7.0 – 8.0 – Đảm bảo áp ra output – Thi không đạt, học tập lại FREE

*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the liên kết in the e-mail to confirm your subscription!