Địa Chỉ Tạm Trú Tiếng Anh Là Gì

     

Thẻ tạm bợ trú còn gọi là thẻ Visa, bạn nước ngoài, nhà chi tiêu và thân nhân nước ngoài đang ở và thao tác tại nước ta phải đk tạm trú xác minh thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam. Trong quy trình Tư vấn làm thẻ tạm bợ trú namlinhchihoasen.com cảm nhận được nặng nề khăn của chúng ta nước ngoài, ko thành thuần thục tiếng Việt, namlinhchihoasen.com sẽ có mang Thẻ nhất thời trú giờ đồng hồ Anh là gì? Thông qua nội dung bài viết hy vọng để giúp mọi tín đồ hiểu hơn về thẻ trợ thì trú.Bạn đang xem: địa chỉ tạm trú tiếng anh là gì


*

Thẻ nhất thời trú giờ đồng hồ Anh là gì?

Temporary residence card: Thẻ tạm trúTemporary resident card: Thẻ lâm thời trúVietnam temporary residence card: Thẻ tạm thời trú Việt NamVietnam temporary resident card: Thẻ nhất thời trú Việt NamTemporary resident card for foreigners living in Vietnam: Thẻ tạm bợ trú cho những người nước quanh đó sống sinh hoạt Việt NamTemporary residence card for foreigners living in Vietnam: Thẻ lâm thời trú cho người nước quanh đó sống ngơi nghỉ Việt Nam

Một số dịch thuật khác liên quan đến thẻ trợ thời trú?

Application of temporary residence confirmation: Giấy xin xác nhận tạm trúThe Confirmation of temporary residence: Giấy xác thực tạm trúPapers proving foreign nationalities: sách vở xác định quốc tịch nước ngoàiTemporary residence permit: ghi nhận tạm trúExtension of temporary residence status: Gia hạn trợ thì trúDeclaration of temporary residence: Khai báo tạm trúApplication for temporary resident permit: dịch vụ làm thẻ tạm thời trúTemporary resident: trợ thời trúTemporary resident card owner: nhà thẻ trợ thì trúTemporary resident card holder: chủ thẻ tạm trúTemporary resident thẻ bearer: bạn mang thẻ tạm bợ trú

Một số ngôn ngữ khác thường hay sử dụng ở Việt Nam:

Thẻ nhất thời trú tiếng nhật là gì?

一時的な在留カード: Thẻ lâm thời trúベトナム仮住所カード: Thẻ tạm trú Việt Namベトナムに住んでいる外国人のための一時的な在留カード: Thẻ tạm thời trú cho tất cả những người nước quanh đó sống nghỉ ngơi Việt Nam

Thẻ tạm bợ trú giờ đồng hồ trung là gì?

临时居留证: Thẻ tạm thời trú越南临时居留证: Thẻ trợ thời trú Việt Nam居住在越南的外国人的临时居留证 :Thẻ nhất thời trú cho những người nước ngoài sống ở Việt Nam

Tư vấn có tác dụng thẻ lâm thời trú doanh nghiệp luật namlinhchihoasen.com?

Nói về thẻ tạm Trú từng ngày trung tâm hỗ trợ tư vấn cấp thẻ lâm thời trú namlinhchihoasen.com tiếp đón tương đối nhiều thắc mắc của doanh nghiệp cho thương mại dịch vụ cấp thẻ tạm thời trú: Đăng ký kết thẻ lâm thời trú ở đâu tại TPHCM, thẻ tạm trú bao gồm thời hạn bao lâu, điều kiện để làm thẻ tạm trú, lệ phí cấp cho thẻ tạm thời trú bao nhiêu?, gia hạn thẻ nhất thời trú cho người nước quanh đó hết hạn, các trường hòa hợp được cấp thẻ trợ thì trú, chủng loại thẻ tạm thời trú giờ đồng hồ anh, công cụ về thẻ tạm trú cho tất cả những người nước ngoài, đăng ký tạm trú cho tất cả những người Việt Kiều…liên quan mang đến người nước ngoài Văn phòng tư vấn Luật namlinhchihoasen.com còn hỗ trợ tư vấn cấp bản thảo lao động.