Dietary là gì

     
dietary /"daiətəri/* tính từ- (thuộc) cơ chế ăn uống; chế độ ăn kiêng* danh từ- cơ chế ăn uống; chế độ ăn kiêng- suất ăn; chính sách ăn uống (trong công ty thương, bên trường...)
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa tự "dietary", trong cỗ từ điển tự điển Anh - namlinhchihoasen.comệt. Chúng ta có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ dietary, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ dietary trong bộ từ điển từ điển Anh - namlinhchihoasen.comệt

1. Dietary supplements for insomnia

Thực phẩm bổ sung cập nhật chữa mất ngủ

2. Others think it"s too much dietary fat.

Bạn đang xem: Dietary là gì

một vài khác nghĩ rằng vày có quá nhiều chất phệ trong chế độ ăn

3. Cats have specific requirements for their dietary nutrients.

Mèo có những yêu cầu ví dụ về hàm vị chất bổ dưỡng trong chế độ ăn uống của chúng.

4. The most common cause is reduced dietary intake.

vì sao phổ trở nên nhất là chính sách ăn thiếu thốn chất.

5. A physician may prescribe medication or recommend dietary adjustments.

chưng sĩ rất có thể kê toa thuốc hoặc ý kiến đề xuất điều chỉnh chính sách ăn uống.

6. (The most well-studied dietary pattern is the mediterranean diet.)

(Mô hình siêu thị được nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng duy nhất là cơ chế ăn Địa trung hải.)

7. In traditional Islamic dietary laws, the eating of monkeys is forbidden.

Trong truyền thống Hồi giáo, Trái Cấm là hạt lúa mì.

8. However, the mandible morphology reveals more about their dietary resources.

tuy nhiên, sắc thái hàm dưới tiết lộ thêm về tài nguyên cơ chế ăn uống của chúng.

9. Dietary changes can help reduce uric acid levels in the blood .

biến đổi chế độ dinh dưỡng rất có thể giúp làm sút nồng độ a-xít u-ríc trong máu .

10. (See discussion at Essential fatty acid interactions: The paradox of dietary GLA.)

(Xem bàn luận về những tương tác acid mập thiết yếu: Nghịch lý của GLA trong chế độ ăn kiêng.)

11. Beginning at the first birthday , the recommend dietary intake is 600 IU.

bắt đầu tròn 1 tuổi thì hàm lượng namlinhchihoasen.comtamin D qua ẩm thực được đề xuất là 600 đơn vị .

12. The Law even pronamlinhchihoasen.comded dietary và sanitary regulations that promoted good health.

quy định cũng qui định cách ẩm thực và giữ lại vệ sinh để sở hữu sức khỏe khoắn tốt.

13. These enzymes often require dietary minerals, namlinhchihoasen.comtamins, and other cofactors to function.

những enzyme này thường yêu cầu các khoáng chất, namlinhchihoasen.com-ta-min và những cofactors khác hoạt động.

14. Currently, the most common size of treatment for SLOS involves dietary cholesterol supplementation.

hiện tại nay, hình thức điều trị SLOS phổ cập nhất liên quan đến bổ sung cholesterol trong chế độ ăn uống.

15. There are many dietary và herbal supplements marketed for their sleep-promoting effects .

có khá nhiều thực phẩm cùng thảo dược bổ sung cập nhật được bày chào bán trên thị trường có công dụng giúp ngủ ngon hơn .

16. The science of nutrition attempts lớn understand how & why specific dietary aspects influence health.

bồi bổ học giúp tăng hiểu biết lý do và như thế nào các sự namlinhchihoasen.comệc dinh chăm sóc có ảnh hưởng tới mức độ khoẻ.

17. Dietary fibre is a carbohydrate (polysaccharide or oligosaccharide) that is incompletely absorbed in some animals.

hóa học xơ là chất carbohydrate (polysaccharide hoặc oligosaccharide) được dung nạp không hoàn toàn ở một số trong những động vật.

18. Some people have experienced good results with herbal medications, dietary adjustments, or a controlled exercise program.

một trong những người căn bệnh thấy có kết quả tốt khi sử dụng thảo dược, biện pháp vận đụng hoặc điều chỉnh chế độ ăn uống.

Xem thêm: Lịch Sử Con Số Pi Là Gì Và Các Thông Tin Cơ Bản Về Số Pi Cần Biết

19. Dietary habits & choices play a significant role in the chất lượng of life, health & longenamlinhchihoasen.comty.

Thói quen siêu thị và sự sàng lọc đóng một vai trò đặc biệt trong quality cuộc sống, mức độ khoẻ cùng tuổi thọ.

20. Germanium dioxide is used as a germanium supplement in some questionable dietary supplements và "miracle cures".

Germani dioxit được áp dụng như là một trong những chất bổ sung germani trong một số chất bổ sung cập nhật dinh dưỡng với "chữa bệnh thần kỳ".

21. People with kidney disease, high blood pressure, or liver disease should not take creatine as a dietary supplement.

những người dân mắc dịch thận, áp suất máu cao hoặc dịch gan tránh namlinhchihoasen.comệc dùng creatine như một chất bổ sung chế độ ăn uống uốngt.

22. Added to that , the dietary fiber contained in white rice is around a quarter of brown rice .

không dừng lại ở đó , lượng chất xơ trong gạo trắng khoảng chừng chừng 1⁄4 lượng hóa học xơ trong gạo lức .

23. The drug re-emerged in 2004 when it started being sold on the mạng internet as a "dietary supplement".

Thuốc đang tái xuất hiện vào năm 2004 khi nó được chào bán trên internet như là 1 "chất bổ sung cập nhật chế độ ăn uống".

24. The amount of dietary salt consumed is also an important determinant of blood pressure levels and overall cardiovascular risk.

Lượng muối ăn kiêng cũng là 1 yếu tố quan trọng quyết định mức huyết áp và nguy hại tim mạch nói chung.

25. While many dietary recommendations have been proposed to lớn reduce the risk of cancer, few have significant supporting scientific enamlinhchihoasen.comdence.

khoác dù có rất nhiều khuyến nghị về chế độ ăn uống được đề xuất để làm giảm nguy hại mắc ung thư, nhưng một số ít lại thiếu vật chứng khoa học.

26. HMB is sold as a dietary supplement at a cost of about US$30–50 per month when taking 3 grams per day.

HMB được bán như là một bổ sung chế độ ăn uống với giá thành khoảng 30-50 đô la mỹ mỗi tháng khi uống 3 gram mỗi ngày.

27. In areas where wolves & tigers cốt truyện ranges, the two species typically display a great giảm giá of dietary overlap, resulting in intense competition.

Ở các nơi chó sói và hổ chia sẻ phạm namlinhchihoasen.com, hai loài thường có nhièu tương đương về cơ chế ăn uống, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt.

28. Nutritional epidemiologists use multivariate statistics, such as principal components analysis and factor analysis, to measure how patterns of dietary behanamlinhchihoasen.comor influence the risk of developing cancer.

Dịch tễ học dinh dưỡng sử dụng các số liệu thống kê đa biến, chẳng hạn như phép so với thành phần thiết yếu và phép so sánh nhân tố, để đo lường hành namlinhchihoasen.com siêu thị theo chính sách mẫu có tác động như nuốm nào đến nguy cơ tiềm ẩn phát triển ung thư.

29. Like all types of rice, glutinous rice does not contain dietary gluten (i.e. Does not contain glutenin & gliadin), và should be safe for gluten-free diets.

Gạo nếp không chứa gluten hấp thụ (nghĩa là không đựng glutenin với gliadin), vì chưng vậy bình an cho cơ chế ăn không tồn tại gluten.

30. In 1747, James Lind"s experiments on seamen suffering from scurvy involved adding lemon juice to lớn their diets, though namlinhchihoasen.comtamin C was not yet known as an important dietary ingredient.

Năm 1747, các thí nghiệm của James Lind trên các thủy thủ mắc bệnh scobat tương quan đến namlinhchihoasen.comệc thêm namlinhchihoasen.comtamin C, cho thấy sự nâng cao đáng đề cập khi chế tạo khẩu phần ăn của họ bằng nước chanh.

31. However , it is difficult for consumers lớn fully value credence goods và sernamlinhchihoasen.comces such as automobiles , dietary supplements và healthcare because of asymmetric information , leading khổng lồ the possibility of the lemons problem .

mặc dù , khách hàng khó nhưng định giá không thiếu thốn những mặt hàng hoá và thương mại dịch vụ cần đến tin tưởng như các cái xe hơi , thực phẩm chức năng và thương mại & dịch vụ y tế vì thông tin bất tương xứng , dẫn đến khả năng phát sinh vấn đề thị phần hàng kém chất lượng .

32. Since then, dietary practices have been shifting towards Western và Japanese patterns, with fat intake rising from about 6% to lớn 27% of total caloric intake và the sweet potato being supplanted with rice & bread.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Thực Hành Ayurveda Là Gì, Lợi Ích Và Nhược Điểm

Sau đó, cơ chế ăn kiêng này phổ biến ở phương Tây cùng toàn Nhật Bản, với lượng chất to tiêu thụ từ khoảng chừng 10% đến 27% trong tổng lượng calo tiêu thụ với khoai lang thay thế cho cơm trắng và bánh mì.