Dignified Là Gì

     
có phẩm cách·trang nghiêm·xứng·xứng đáng·đáng·đáng tôn quý·đường hoàng·nghiêm túc
When the two met face lớn face, Nai Klom was impressed by Phraya Tak"s dignified manner and his army"s strict discipline.

Bạn đang xem: Dignified là gì


Khi hai người chạm mặt mặt, Nai Klom rất ấn tượng với phong cách trang nghiêm của Phraya Tak cùng kỷ giải pháp nghiêm tự khắc của quân đội.
Vì thế, là tôi tớ đang dâng mình của Ngài, bọn họ nên biểu hiện phẩm giải pháp đáng trọng qua khẩu ca và hành động.
Nơi bái phượng của Đức Giê-hô-va được cải thiện và như vậy sự bái phượng Ngài được tiếp tục trong sự trang trọng.
▪ Attendants and servers should be selected and instructed in advance about their duties, the proper procedure to be followed, & the need for dignified dress & grooming.
▪ chọn trước các anh dẫn chỗ và các anh chuyền món biểu hiệu, cho những anh đó biết trước phận sự, thể thức với việc cần được ăn khoác chải chuốt phương pháp nghiêm trang.
It has been observed that some wear types of attire that are not dignified & detract from the occasion.
Có nhận xét là một trong những người mặc rất nhiều kiểu xống áo không đàng hoàng và tạo cho dịp này ngắn hơn phần nghiêm trang.
(Genesis 1:28) Every aspect of their existence underscored God’s loving, dignified purpose for mankind.
(Sáng-thế ký 1:28) Mỗi tinh tướng của đời sống các nêu bật tình yêu thương, ý muốn cao quý của Đức Chúa Trời giành riêng cho nhân loại.
By associating with Jehovah’s Witnesses, you will find out for yourself that applying Bible principles dignifies others.
Bằng cách kết hợp với Nhân bệnh Giê-hô-va, tự bạn sẽ nhận thấy áp dụng các nguyên tắc khiếp Thánh là tôn trọng phẩm giá bạn khác.
The Bible dignifies humans by assuring them that they can choose not to act on their improper sexual urges if they truly want to.” —Colossians 3:5.
Kinh Thánh nâng cao phẩm giá của con tín đồ khi bảo vệ rằng ví như thật sự muốn, họ có thể chọn không làm theo ham hy vọng sai trái về giới tính”.—Cô-lô-se 3:5.

Xem thêm: Hợp Âm Mùa Ta Đã Yêu Một Ai Là Khi Từ Trong Nghĩ Suy Là Bao Đợi Mong


We keep our business brief, dignified, organized, và in keeping with who we are and what we are lớn do.
Chúng ta nên nói tới những vụ việc này một cách ngắn gọn, có mức giá trị, có tổ chức và luôn luôn ghi nhớ bọn họ là ai và phải làm gì.
No doubt, there was appropriate music và dignified khiêu vũ because this was a common feature of Jewish social life.
Chắc chắn, tất cả âm nhạc thích hợp và nhảy đầm múa đàng hoàng vì đây là một thông tục làng giao của fan Do Thái.
“I can see that having publications in their own language makes our brothers và sisters feel appreciated & dignified.
“Tôi nhận thấy rằng có sách báo vào tiếng bà bầu đẻ khiến cho cho anh chị em Nhân bệnh của họ cảm thấy chính mình được quý trọng và gồm phẩm giá.
□ Điều gì cho biết thêm phụ phụ nữ có một sứ mệnh đáng trọng trong vòng các tôi tớ rất lâu rồi của Đức Chúa Trời?
The constitutional writer Walter Bagehot identified the monarchy in 1867 as the "dignified part" rather than the "efficient part" of government.
Nhà văn Walter Bagehot đang xác nhận chế độ quân nhà lập hiến năm 1867 mang tính chất "danh dự" hơn là "khả năng" cai trị.
However, you can bởi vì much lớn put the householder at ease by your genuine friendliness & your brief, honest, và dignified explanation.
Tuy nhiên, cả nhà có thể làm chủ nhà an tâm bằng cách tỏ ra thân mật và gần gũi và bao hàm lời phân tích và lý giải chân thành, ngắn gọn, lịch sự.
Granted, the style of clothing might be different from regular meeting attire, and what is worn for the wedding may reflect local custom, but the cấp độ of modesty should accord with dignified Christian standards.
Đành rằng xiêm y cưới có thể đặc biệt hơn trang phục khi đi hội thánh và mang tính chất truyền thống, dẫu vậy cũng buộc phải nghiêm túc, cân xứng với tiêu chuẩn chỉnh của tín thiết bị Đấng Christ.
When the situation calls for it, dignify them by listening to their side of the story, & reason with them as to why they have to lớn change.

Xem thêm: Cách Viết Thiệp Sinh Nhật Cho Người Yêu Hay Nhất, Chúc Mừng Sinh Nhật Người Yêu


Khi bao gồm chuyện xảy ra, hãy xem trọng nhỏ cái bằng phương pháp nghe chúng trình bày vấn đề, với lý luận cho chúng biết nguyên nhân cần cần thay đổi.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M