Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ si

     

CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ

Thuật ngữ độ được sử dụng trong một số trong những thang đo nhiệt độ độ. Cam kết hiệu ° thông thường được sử dụng, tiếp sau sau nó là cam kết tự nhằm chỉ đối chọi vị, lấy một ví dụ °C nhằm chỉ độ Celsius (hay độ bách phân hoặc độ C).

Bạn đang xem: đơn vị đo nhiệt độ trong hệ si

Trong một số ngôn ngữ nước ngoài, như trong giờ Anh, nhằm chỉ sự chênh lệch sức nóng độ, đôi lúc người ta còn sử dụng cách viết ngược lại; ví dụ điển hình 100 C°, tuyệt “100 Celsius degrees”, là sực chênh lệch nhiệt độ, trong khi 100 °C, hay “100 degrees Celsius”, là nhiệt độ độ thực tiễn của vật dụng hay hóa học đó. Có các loại đơn vị đo ánh nắng mặt trời sau:

Độ Celsius (°C gọi là độ C tuyệt độ bách phân)Độ Delisle (°De)Độ Fahrenheit (°F hiểu là độ F)Độ Newton (°N)Độ Rankine (°R hay °Ra)Độ Réaumur (°R)Độ Rømer (°Rø)Độ Kelvin (°K) là tên gọi cũ của đối chọi vị giám sát của nhiệt độ trong SI. Từ năm 1967 nó vẫn được đơn giản hóa đi thành kelvin, với ký kết hiệu là K.

Một số định nghĩa về các đơn vị nhiệt độ.

Xem thêm: Mẹo Hay Bố Mẹ Làm Khi Con Được 3 Tháng 10 Ngày Nên Làm Gì Cho Bé

*
đồng hồ nước đo nhiệt độ điện tử

4. Nhiệt độ Planck

Tp: là một đơn vị giám sát trong hệ thống thống kê giám sát lanck, ánh sáng Planck được định nghĩa như sau:

Tp = (mp x c2) / k = Ѵ(h x c5) / (G x k2)

trong đó:

Mp là khối lượng Planckk là hằng số Boltzmannh là hằng số Planck đối chọi giảnG là hằng số trọng trườngc là vận tốc ánh sáng sủa trong chân không

Trong hệ thống giám sát quốc tế SI:

Tp = 1,41679 x 1023K

với không nên số kha khá bằng 7,5×10−5.

Do đó nhiệt độ Planck gồm một trị số cực kì to lớn.

Xem thêm: Là Con Gái Có Nên Học Thiết Kế Đồ Họa ? Xu Hướng Chọn Nghề Năm 2021

Nhiệt độ Planck là ánh nắng mặt trời tối đa tất cả một chân thành và ý nghĩa dựa theo những định hướng vật lý hiện nay đại. Nó tương ứng với nhiệt độ độ của rất nhiều lỗ đen khi mọi lỗ này bốc khá hoặc với ánh sáng của dải ngân hà tức tự khắc ngay sau Vụ nổ lớn.

Bảng thang nhiệt độ

Bảng thang sức nóng độ

Thang

Độ Kelvin

Độ C (Celsius)

Độ Fahrenheit

Độ Rankine

Độ Delisle

Độ Newton

Độ Réaumur

Độ Rømer

Đơn vị

Độ Kelvin

Độ Celsius

Độ Fahrenheit

Độ Rankine

Độ Delisle

Độ Newton

Độ Réaumur

Độ Rømer

Ký hiệu

K

°C

°F

°Ra, °R

°De, °D

°N

°Ré, °Re, °R

°Rø

Điểm chuẩn chỉnh thứ tuyệt nhất F1

Điểm 0 tuyệt đối (T0)= 0 K

Điểm rét chảy của nước (H2O)= 0°C

Hỗn hòa hợp lạnh*= 0°F

Điểm 0 giỏi đối(T0)= 0°Ra

Điểm lạnh chảy của nước (H2O)= 150°De

Điểm nóng chảy của nước (H2O)= 0°N

Điểm lạnh chảy của nước (H2O)= 0°Ré

Điểm rét chảy của nước (H2O)= 7,5 °Rø

Điểm chuẩn thứ hai F2

Tt(H2O)= 273,16 K

Điểm sôi của nước (H2O)= 100°C

Thân nhiệt nhỏ người*= 96°F

Nhiệt độ cất cánh hơi của nước (H2O)= 0 °De

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 33 °N

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 80 °Ré

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 60 °Rø

Bước thang

(F2−F1) / 273,16

(F2−F1) / 100

(F2−F1) / 96

xem Fahrenheit

(F1−F2) / 150

(F2−F1) / 33

(F2−F1) / 80

(F2−F1) / 52,5

Người phân phát minh

William Thomson („Lord Kelvin“)

Anders Celsius

Daniel Fahrenheit

William Rankine

Joseph-Nicolas Delisle

Isaac Newton

René-Antoine Ferchault de Réaumur

Ole Rømer

Năm phạt minh

1848

1742

1714

1859

1732

~ 1700

1730

1701

Vùng sử dụng

toàn cầu (Hệ giám sát quốc tế)

toàn cầu

Mỹ, Jamaica

Mỹ

Nga (thế kỷ 19)

Tây Âu tới nỗ lực kỷ 19

Bảng biến đổi giữa những thang nhiệt độ độ

Chuyển thay đổi giữa các thang sức nóng độ

thành từ

Độ Kelvin (K)

Độ C (Celsius) (°C)

Độ Réaumur (°Ré)

Độ Fahrenheit (°F)

TKelvin

= TK= Tc+ 273,15= TRé· 1,25 + 273,15= (TF+ 459,67) ÷ 1,8

TCelsius

= TK= Tc= TRé· 1,25= (TF− 32) ÷ 1,8

TRéaumur

= (TK− 273,15) · 0,8= Tc· 0,8= TRé= (TF− 32) ÷ 2,25

TFahrenheit

= TK· 1,8 − 459,67= Tc· 1,8 + 32= TRé· 2,25 + 32= TF

TRankine

= TK· 1,8= Tc· 1,8 + 491,67= TRé· 2,25 + 491,67= TF+ 459,67

TRømer

= (TK;− 273,15) · 21/40 + 7,5= Tc· 21/40 + 7,5= TRé· 21/32 + 7,5= (TF− 32) · 7/24 + 7,5

TDelisle

= (373,15 − TK) · 1,5= (100 −Tc) · 1,5= (80 − TRé) · 1,875= (212 − TF) · 5/6

TNewton

kimsa88
cf68