Edge To Edge Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Edge to edge là gì

*

*

*Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Là Gì ? Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên Bách Khoa

*

edge /edʤ/ danh từ
lưỡi, cạnh sắc (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) tình trạng nguy khốn; cơ hội gay go, dịp lao đaoto be on edge bực mình dễ cáuto have the edge on somebody: (từ lóng) ở cầm lợi rộng aito phối someone"s teeth on edge tạo cho ai bực mình; khiến cho ai sợi người; làm cho ai khiếp tởmto take the edge off one"s appetite làm cho ăn mất ngon tạo nên đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo nên lý lẽ của ai mất nhan sắc cạnh ngoại cồn từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); có tác dụng bờ cho, làm gờ cho, làm cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần dần vàoto edge one"s way into a job: len lỏi vào một quá trình gì nội cồn từ đi né lên, lách lênto edge away thảnh thơi dịch xa ra (hàng hải) đi xa rato edge off mài mỏng mảnh (lưỡi dao...) (như) to lớn edge awayto edge on thúc đẩy, thúc giục danh từ o gờ, rìa, mặt đường viền; khung (bản đồ); sinh sống (núi) cồn từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ko kể thềm lục địa, gờ thềm châu lục § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic đứng đầu edge : số lượng giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng khu đất rìa Vùng đất bao gồm dầu khí ngơi nghỉ ranh giới một mỏ địa điểm tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm tại dưới khoảng tầm đất này § edge player : fan thử khoan vùng rìa người hoặc công ty gánh dìm vùng đất và khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu những điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon trên mặt đất, hình thành do vi thấm rỉ sinh hoạt trên chỗ tiếp xúc dầu/nước bên trên bể đựng dưới khu đất § edge water : nước rìa Nước thoải mái có ở biển khơi vỉa cất dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một kết cấu hoặc nhãi nhép giới kế bên của một vỉa thêm vào Giếng ven rìa hotline là giếng biên mỏ thường xuyên gần địa điểm tiếp xúc dầu/nước


Xem thêm: Tìm Lời Giải Đáp Cho Câu Hỏi “ Bị Dị Ứng Có Nên Tắm Không ? Bị Dị Ứng Thời Tiết Có Nên Tắm Không

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. đứng top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the map and didn"t know which way khổng lồ go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The oto rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have to gain a competitive edge over rival suppliers

PREP. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet

n.Bạn đã xem: Edge to edge là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

provide with an edge

edge a blade