EITHER OF LÀ GÌ

     

Both, Neither, Either đều được dùng khi muốn nói đến 2 thiết bị gì đó, tuy nhiên, đa số chúng ta thường áp dụng sai vào văn nói cũng tương tự văn viết.

Bạn đang xem: Either of là gì

Cùng bài viết dưới phía trên học cách dùng đúng của both, both of, Neither/ neither of, either/ either of để áp dụng vào trong những tình huống giao tiếp tiếng Anh thường xuyên ngày…

1. Ý nghĩa của Both, neither, either là gì


*
*
*
*
Both – & / neither – nor / Either – or

Ví dụ:

Both Chris and Paul were late.

I was both tired & hungry when I arrived home.

Cấu trúc: BOTH OF + OBJECT PRONOUN:

“Object Pronoun” là đại từ tân ngữ: me, you, her, him, it, them, you, us nhưng đương nhiên ở trên đây ta chỉ áp dụng những đại trường đoản cú tân ngữ mà chủ ngữ của nó ở số nhiều, nói cách khác đó là các đại từ bỏ you, them, us.

Đặc biệt trong cấu trúc này bọn họ không thể lược quăng quật “if” được mà cần phải sử dụng giới từ bỏ này sau “both”

Ví dụ: He invited both of us lớn his wedding (Anh ấy mời cả hai công ty chúng tôi đến dự đám cưới).

Chicken soup & spaghetti are really good. I like both of them (Súp kê và mì Ý thực sự rất ngon. Tôi đam mê cả nhì món.)

Both of you follow me lớn the principal’s office now (Cả nhị cậu theo tôi mang lại phòng hiệu trưởng ngay lập tức bây giờ.)

Neither … nor …: “Neither…nor” được thực hiện như một trường đoản cú nối(conjunction) với trái nghĩa của chính nó là cấu trúc “both…and…”.

Nếu gồm một rượu cồn từ theo sau thì động từ đó sẽ ở dạng số không nhiều nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn nghe bạn ta thực hiện động từ đó ở dạng số nhiều, mặt mặc dù về phương diện ngữ pháp thì nó ko đúng.

Ví dụ:

Neither Chris & Paul came lớn the party.

There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.

Either … or …: cũng giống như đối với cấu trúc “neither…nor…”, “either…or…” cũng được sử dụng như một từ nối (conjunction), nó cần sử dụng để miêu tả sự sửa chữa hoặc sự chọn lựa giữa hai trang bị (đôi khi có thể nhiều hơn). Và rượu cồn từ đi theo buộc phải ở dạng số ít, nhưng đôi khi người ta cũng sử dụng nó làm việc dạng số nhiều dù không nên ngữ pháp.

Ví dụ:

I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian.

Xem thêm: Xe Cơ Giới Là Gì, Nghĩa Của Từ Cơ Giới, Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

Either you apologize, or I’ll never speak to lớn you again.

4. đối chiếu either/ neither / both (2 thứ) cùng any/ none/ all (nhiều hơn 2).

either / neither / both

Ví dụ:

There are two good hotels in the town. You can stay at either of them.(Có nhị khách sạn giỏi trong thị trấn. Anh hoàn toàn có thể ở cái nào thì cũng được.)

We tried two hotels. Neither of them had any rooms. / Both of them were full.(Chúng tôi vẫn tới nhị khách sạn. Không dòng nào trong hai loại còn phòng cả.) (Cả hai phần lớn đã kín người.)

any / none / all

Ví dụ:

There are many good hotels in the town. You can stay at any of them. (Có nhiều khách sạn giỏi trong thị trấn. Anh hoàn toàn có thể ở bất kể cái nào trong những chúng.)

We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. / All of them were full.(Chúng tôi đang đến nhiều khách sạn. Không mẫu nào trong các chúng còn phòng cả. Toàn bộ đã bí mật người.)

5. Bài bác tập vận dụng

3. Both

4. Either

5. Neither

Đáp án bài 2:

2. Either

3. Both

4. Neither of

5. Neither driver.both./both the……./both of the cars

6. Both /both of

Đáp án bài xích 3:

2. Either of them

3. Both of them

4. Neither of us

5. Neither of them

Đáp án bài xích 4:

3. Both Joe và Sam are on holiday.

4. Neither Joe nor Sam has got a car.

5. Brian neither watches TV nor reads newspapers.

6. The film was both boring & long.

7. That man’s name is either Richard or Robert.

8. I’ve got neither the time nor the money lớn go on holiday.

9. We can leave either today or tomorrow.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Văn Học Và Tình Thương Dàn Ý Nghị Luận Về Văn Học Và Tình Thương

Đáp án bài xích 5:

2. Either

3. Any

4. None

5. Any

6. Either

7. Neither

Trên đó là phân biệt những cách sử dụng của ‘both/ both of, neither/ neither of, either/ either of’ rất là hữu ích trong khi tiếp xúc tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.