EVERY OTHER WEEK LÀ GÌ

     

Even though it is usually better lớn be concise, there are a lot of situations in English where you’ll find an expression can convey what you want khổng lồ say better than a single word can.For instance, you can hotline a man “laconic,” or you can refer to him as “a man of few words.” I think you và I will agree that the latter expression is just easier to lớn read.Similarly, the same can be said for today’s expression, “every other week.”

Mặc cho dù thông thường xuất sắc hơn là ngắn gọn, nhưng có khá nhiều tình huống trong giờ đồng hồ Anh mà bạn sẽ thấy một cách mô tả có thể truyền đạt các gì bạn muốn nói giỏi hơn một từ đối chọi lẻ. Ví dụ, bạn cũng có thể gọi một người lũ ông là “laconic, ”Hoặc bạn cũng có thể gọi anh ta là“ một người bọn ông ít lời ”. Tôi suy nghĩ rằng bạn và tôi sẽ đồng ý rằng biểu thức sản phẩm công nghệ hai đọc dễ dàng hơn. Tương tự, nói cách khác điều tương tự so với biểu thức ngày nay, “cách tuần một lần”.

Bạn đang xem: Every other week là gì


*
Every Other Week Là Gì ?

What is the meaning of “every other week”?

When something happens “every other week,” this means that it happens about once every two weeks. In other words, if you say that you go fishing every other week, then what you are saying is that if you go fishing this week, you won’t go next week, but you will go the following week, và so on.

Khi điều nào đấy xảy ra “cách tuần một lần”, điều này có nghĩa là nó xẩy ra khoảng nhị tuần một lần. Nói cách khác, nếu như khách hàng nói rằng các bạn đi câu cá mỗi tuần, thì các gì bạn đang nói là nếu như khách hàng đi câu vào tuần này, các bạn sẽ không lấn sân vào tuần sau, nhưng các bạn sẽ đi vào tuần sau, v.v.

Bạn vẫn xem: Every other week là gì

Where does the expression “every other week” come from?

The expression can be broken down into two parts. You have the words “every other” & then the word “week.”

“Every other” is used lớn refer to something that alternates.

For example, if you say that you eat fish every other day, then you are saying that you eat fish once every two days.

Put differently, one day, you’ll eat fish. The next day, you won’t. And, the one after that, you will have fish again.

The term “every other” can actually be used with a lot of things, not just days và weeks.

If you choose every other football player to lớn be on your team, this means that when the players are arranged in a line, you’ll choose one, pass on the next one, and then choose the one after that.

So, when you địa chỉ cửa hàng “every other” to lớn the word “week,” you get a three-word expression that is ideal for referring to lớn something that happens once every two weeks.

Is there a single word that can be used instead of “every other week”?

Surprisingly, the answer is yes. You can use “biweekly” instead.However, “biweekly” can be very confusing, even for native English speakers. You see, the prefix “bi-” has two meanings.

Xem thêm: Cách Hiện Đuôi File Trong Win 8 / 10/ 11, Cách Hiện Đuôi File Trong Win 8


On the one hand, it can mean “taking place every two.” And, on the other hand, it can mean “happening twice.”

Ergo, the word biweekly has actually two meanings. You have the one you’d expect, “taking place once every two weeks.”But, you also have the other meaning, which is “taking place twice in a single week.” to make matters worse, it can be very difficult khổng lồ distinguish between these two meanings.

To drive the point home, let’s take a look at an example. If you were to lớn say that you visit your grandmother biweekly, this could mean one of two things.You could mean either that you visit her once every two weeks or that you visit her twice a week.

And, for many listeners, this confusion can be frustrating.

removes any ambiguity.However, if you have your heart mix on using one word rather than a three-word expression, there is a workaround.

You can use the prefix “semi-,” which means “half.”So, when you say that something happens semiweekly, you are saying that it happens after half the week has elapsed. In other words, it happens twice a week.But, wait, I hear you say. This isn’t what we want to lớn say. We don’t want a word to lớn say that something happens twice a week. We want a word to express that something happens once every two weeks.

Well, here comes the workaround. You can use the word “semimonthly,” which means “every half month.

The good web10_news for us is that half a month is equal khổng lồ two weeks. So, when you say that you visit your grandmother semimonthly, then this means that you visit once every two weeks.

As you can see, the workaround isn’t exactly elegant và can be confusing.

This is why you’re better off just saying “every other week.” You leave no room for confusion there whatsoever.

Xem thêm: Cách Lấy Hơi Khi Hát Nốt Cao (Kèm Ảnh), Hát Nốt Cao Có Khó Không


Team Asinana mà cụ thể là Ý Nhi đã biên soạn nội dung bài viết dựa trên bốn liệu sẵn có và kỹ năng và kiến thức từ Internet. đương nhiên tụi bản thân biết bao gồm nhiều câu hỏi và ngôn từ chưa thỏa mãn nhu cầu được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần kết nạp và nâng cao hơn, mình luôn tiếp nhận tất cả các ý con kiến khen chê từ chúng ta & Quý gọi giả cho bài xích viêt ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của từ Every Other Trong giờ đồng hồ Việt

Nếu bao gồm bắt kỳ thắc mắc thắc mắt như thế nào vê ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của tự Every Other Trong tiếng Việt hãy cho việc đó mình biết nha, mõi thắt mắt tuyệt góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn hơn trong các bài sau nha ví như thấy bài viết ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của từ bỏ Every Other Trong giờ đồng hồ Việt rât xuất xắc ! không hay, hoặc bắt buộc bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các tự khóa tra cứu kiếm cho bài viết #Week #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Trong #Tiếng #Việt