Feeling blue nghĩa là gì

     

kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 83 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, do Hằng trung tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Feeling blue nghĩa là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE and FEELING BLUE.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là RED IN THE FACE cùng FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes và they become light yellow, red, dark yellow, brown... A painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks khổng lồ enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan & Mike are sitting in a colorful forest on the blue Ridge Mountain.

Mùa thu nghỉ ngơi Bắc Mỹ Châu thật đẹp. Lá thay đổi màu. Vào mùa hè lá xanh, xanh tươi, rồi thu tới, lá chuyển vàng nhạt, đỏ, rubi sẩm, nâu... Như bảng màu sắc của một họa sĩ. Khác nước ngoài tấp nập ở các công viên nước nhà để hưởng thụ cảnh lá mùa thu. Bây giờ Mai Lan cùng Mike đang dần ngồi trong rừng đầy mầu dung nhan ở núi blue Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Cần thiết tưởng tượng. Anh nhìn tổng thể quanh xem, đẹp nhất quá xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Trời xanh, lá cây đủ sắc đủ màu. Lời làm sao tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes to enjoy it.

Tôi đột nhiên thấy cảm giác biết ơn, hàm ân cảnh đẹp này, biết ơn tất cả đôi mắt tốt lành để cơ mà hưởng cảnh đẹp.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have the same feeling. Và I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là gồm ý nghĩ về sâu sắc. Tôi cũng cảm xúc như thế. Và tôi cũng nghĩ đến các màu sắc ta dùng trong Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh có thể nói rõ thêm về điều anh đang nêu lên không?

MIKE: Of course,yes. Vày you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô bao gồm biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó nghĩa là giận dữ phải không?

MIKE: Well. To mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói về lên cơn giận, người ta nói sử dụng "seeing red" như trong câu "Mary saw red (thấy màu đỏ) khi Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? tức thị gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face means lớn suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday party.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. To lớn be red in the face tức là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng vượt khi tấn công đổ cà phê vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinh nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi nói cách khác thế này được không: Ron ngượng đỏ mặt khi anh ta tin tức lầm lẫn tín đồ thắng giải quán quân thi hát với người thắng giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Cầm là đúng đấy.

MAI LAN: vì chưng you know any idioms with the màu sắc blue?

Anh bao gồm biết thành ngữ nào với màu xanh lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh lơ, xanh ! blue !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

Có nghĩa là mong muốn à?

MIKE: No, no. Feeling xanh means feeling sad. For example, Sarah felt blue when her best friend Lee-Ann moved khổng lồ California.

Không, không. Cảm thấy xanh (xanh lơ) nghĩa là cảm xúc buồn. Thí dụ Sarah "thấy xanh lơ" khi đồng bọn của cô là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such close friends: they used khổng lồ walk to school together, on weekends they went to lớn the thể hình together và they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Lee-Ann moved to California.

Đúng là trường thích hợp đó. Chúng ta là chúng ta thân, họ thường xuyên hay cùng nhau quốc bộ đến trường, vào buổi tối cuối tuần họ thuộc đi đồng đội dục ở phòng rèn luyện và thường hay trung ương sự với nhau. Ví dụ là Sarah bi thiết khi Lee-Ann dọn đi California.

Xem thêm: Tờ Khai Lý Lịch Tư Pháp Số 2, Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Cần Giấy Tờ Gì

MIKE: and I felt xanh when I called you up, left a message, but you didn’t call me back the whole day!

Và tôi bi hùng khi hotline phone cho cô, còn lại tin nhắn mà cô không gọi lại tôi nguyên một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot to check for phone messages on that day.

Xin lỗi Mike. Tôi quên xem lời nhắn trên điện thoại cảm ứng hôm đó.

MIKE: Sometimes, people feel blue for no reasons. They say the gloomy sky causes them lớn feel blue.

Đôi khi fan ta thấy bi thương mà không tồn tại lý do. Chúng ta đổ lỗi là bầu trời u ám và mờ mịt làm chúng ta buồn.

MAI LAN: Well, I remember we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes.

À, tôi ghi nhớ mình học tập một thành ngữ với màu xanh lá cây “green”. Barry xanh mặt vày ghen tức khi thấy cậu em họ lái cái xe Mercedes mới.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô gồm trí nhớ tốt lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try khổng lồ use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special and interesting.

Anh à. Tôi sẽ học tiếng Anh mà. Bởi vì vậy khi nào có lúc là tôi ráng dùng thành ngữ mới. Thành ngữ tạo nên một ngôn từ thành quan trọng và hứng thú.

MIKE: Yes. Idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ gồm nghĩa đặc biệt, chưa hẳn dò ý nghĩa từng chữ nhưng mà hiểu được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language, we use it lượt thích native speakers.

Khi ta dùng những thành ngữ đúng trong Anh ngữ, ta cảm thấy như thực sự thông thạo ngữ điệu này, ta nói như bạn sinh ra trên đây, như người bản xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng đó. Có khá nhiều thành ngữ với màu sắc nữa. Tôi nói theo cách khác thêm vài ba từ. "Grey matter" chẳng hạn.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain and spinal cord, figuratively it refers to the intellect, the power nguồn of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R có nghĩa là phần màu sắc xám của óc với của mặt đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự thông thái, sức mạnh của bốn tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great khuyễn mãi giảm giá of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có khá nhiều "chất xám". Mai Lan thông minh lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Thôi mà, Mike. Tôi ước gì đó là sự thực.

Xem thêm: Tại Sao Gái Điếm Lại Gọi Là Ca Ve Là Gì, Tại Sao Gái Điếm Lại Gọi Là Cave

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : RED IN THE FACE tức là NGƯỢNG ĐỎ MẶT và FEEING xanh nghĩa là CẢM THẤY BUỒN. Hằng trọng điểm và Christopher Cruise xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học tới.