Get round to là gì

     

Bạn muốn mày mò về những cụm đụng từ (Phrasal Verb)? Để giúp các bạn tìm kiếm dễ dãi các Phrasal verb thì namlinhchihoasen.com đang tổng hợp các cụm cồn từ thường chạm chán và phổ cập nhất. Hi vọng bài viết này đích thực hữu ích cho các bạn.

STTTỪ VỰNGÝ NGHĨA
1Bring s.o up nuôi nấng (con cái)
2Brush up on s.th ôn lại
3Call for sth kêu fan nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp gỡ ai đó
4Carry out thực hiện (kế hoạch)
5Catch up with s.o theo kịp ai đó
6Beat one’s self up tự trách mình (khi dùng, nỗ lực one’s self bởi mysel, yourself, himself, herself…)
7Break down bị hư
8Break in đột nhập vào nhà
9Break up with s.o chia tay người yêu, cắt đứt quan tiền hệ tình cảm với ai đó
10Bring s.th up đề cập chuyện gì đó
11Come off tróc ra, bớt ra
12Come up against s.th đối mặt với vật gì đó
13Come up with nghĩ ra
14Cook up a story bịa đưa ra 1 câu chuyện
15Cool down làm mát đi, giảm nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là tín đồ hoặc vật)
16Check in làm giấy tờ thủ tục vào khách sạn
17Check out làm giấy tờ thủ tục ra khách hàng sạn
18Check sth out tìm hiểu, tò mò cái gì đó
19Clean s.th up lau chùi
20Come across as có vẻ (chủ ngữ là người)
21Drop by ghé qua
22Drop s.o off thả ai xuống xe
23End up có kết viên = wind up
24Figure out suy ra
25Find out tìm ra
26Count on s.o tin cậy vào fan nào đó
27Cut down on s.th cắt bớt cái gì đó
28Cut off cắt lìa, cắt trợ góp tài chính
29Do away with s.th bỏ cái nào đó đi không áp dụng cái gì đó
30Do without s.th chấp nhận không tồn tại cái gì đó
31Dress up ăn mang đẹp
32Get rid of s.th bỏ vật gì đó
33Get up thức dậy
34GET AWAY WITHthoát ngoài sự trừng phạt
35GET ON TOliên lạc với ai đó
36GET ROUND TOcần thời gian để làm gì
37GO DOWN WITHbị ốm
38Get along/get along with s.o hợp nhau/hợp với ai
39Get in đi vào
40Get off xuống xe
41Get on with s.o hòa hợp, thuận cùng với ai đó
42Get out cút ra ngoài
43Go off reo, nổ (chủ ngữ thường xuyên là chuông, bom)
44Go on tiếp tục
45Go out đi ra ngoài, đi chơi
46Go up tăng, đi lên
47GO IN FORlàm điều gì vì mình muốn nó
48Give up s.th từ vứt cái gì đó
49Go around đi vòng vòng
50Go down giảm, đi xuống
51Give up từ bỏ
52Give out phân phân phát , cạn kịêt
53Give off toả ra , phạt ra ( hương thơm , hương vị)
54Help s.o out giúp đỡ ai đó
55Hold on đợi tí
56Grow up lớn lên
57Give away cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
58Give st back trả lại
59Give in bỏ cuộc
60Give way to nhượng bộ , đầu mặt hàng (= give oneself up to), dường chỗ mang lại ai
61Look at sth nhìn vật gì đó
62Look down on s.o khinh thường xuyên ai đó
63Look for s.o/s.th tìm tìm ai đó/ đồ vật gi đó
64Look forward khổng lồ something/Look forward to doing something mong mỏi đến sự kiện như thế nào đó
65Keep on doing s.th tiếp tục làm cái gi đó
66Keep up sth hãy thường xuyên phát huy
67Let s.o down làm ai kia thất vọng
68Look after s.o chăm sóc ai đó
69Look around nhìn xung quanh
70Make up one’s mind quyết định
71Move on khổng lồ s.th chuyển tiếp sang đồ vật gi đó
72Pick s.o up đón ai đó
73Pick s.th up lượm cái gì đấy lên
74Put s.o down hạ phải chăng ai đó
75Look into sth nghiên cứu cái gì đó, coi xét cái gì đó
76Look sth up tra nghĩa của chiếc từ gì đó
77Look up to s.o kính trọng, thương yêu ai đó
78Make s.th up chế ra, bịa đề ra cái gì đó
79Put up with s.o/ s.th chịu đựng ai đó/ vật gì đó
80Run into s.th/ s.o vô tình chạm mặt được vật gì / ai đó
81Run out of s.th hết đồ vật gi đó
82Set s.o up gài tội ai đó
83Set up s.th thiết lập, thành lập cái gì đó
84Put s.o off làm ai đó mất hứng, không vui
85Put s.th off trì hoãn vấn đề gì đó
86Put s.th on mặc cái gì đó vào
87Put sth away cất cái gì đấy đi
88Stand for viết tắt đến chữ gì đó
89Take away (take sth away from s.o) lấy đi cái gì đó của ai đó
90Take off cất cánh (chủ ngữ là thiết bị bay), trở nên thịnh hành, rất được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
91Take s.th off cởi đồ vật gi đó
92Take up bắt đầu làm một họat động bắt đầu (thể thao, sở thích,môn học)
93Settle down ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
94Show off khoe khoang
95Show up xuất hiện
96Slow down chậm lại
97Speed up tăng tốc
98Turn on mở
99Turn sth/s.o down từ chối chiếc gì/ai đó
100Turn up vặn mập lên
101Wake up đánh thức ai dậy
102Warm up khởi động
103Talk s.o in to lớn s.th dụ ai làm vật gì đó
104Tell s.o off la rầy ai đó
105Turn around quay đầu lại
106Turn down vặn nhỏ tuổi lại
107Turn off tắt
108Wear out mòn, làm cho mòn (chủ ngữ là tín đồ thì có nghĩa là làm mòn, nhà ngữ là dụng cụ thì có nghĩa là bị mòn)
109Work out tập thể dục, có hiệu quả tốt đẹp
110Work s.th out suy ra được cái gì đó
111Take after somebody (resemble a family member)giống một ai đó trong gia đình
112Take something apart: (purposely break into pieces)cố tình phá, bóc tách một thứ nào đó thành nhiều mảnh
113Take something back: (return an item)trả lại một vật dụng gì đó
114Take off: (start to fly) cất cánh
115Take something off: (remove something)tháo quăng quật thứ gì đó (thường là quần áo, phụ kiện)
116Take something out: (remove from a place or thing)lấy , đem thứ nào đấy ra
117Take somebody out: (pay for somebody to lớn go somewhere with you)chu cấp cho ai đó đi lượn lờ đâu đó cùng mình
118Tear something up: (rip into pieces)xé vụn thành từng mảnh
119Think back to/ on: (remember)nhớ lại
120Think something over: (consider)cân nhắc
121Throw something away: (dispose of) vứt vứt thứ gì đó
122Turn something down: (decrease the volume or strength) vặn nhỏ dại âm lượng hoặc độ mạnh của (nhiệt, ánh sáng)
123Turn something down: (refuse)từ chối sản phẩm gì đó
124Turn something off: (stop the energy flow, switch off)tắt đi
125Turn something on: (start the energy, switch on) bật lên
126Turn something up: (increase the volume or strength)tăng âm lượng hoặc độ mạnh (nhiệt, ánh sáng)
127Turn up: (appear suddenly)xuất hiện bỗng ngột
128Try something on: (put on sample clothing)mặc test đồ
129Try something out: (test)thử nghiệm

Trên đó là tất cả đầy đủ cụm cồn từ (Phrasal verb) thông dụng với được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Hi vọng nội dung bài viết này đã cung cấp những tin tức hữu ích mà bạn đang tìm kiếm