Giải địa 10 bài 4 thực hành

     

Xác định một vài phương pháp biểu hiện các đối tượng người dùng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 với 2.4.

Bạn đang xem: Giải địa 10 bài 4 thực hành

Đọc từng bạn dạng đồ theo trình tự sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung bạn dạng đồ.

- các phương pháp biểu thị đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Trình bày rõ ràng về từng cách thức như:

+ Tên phương pháp biểu hiện.

+ phương pháp đó biểu lộ những đối tượng người sử dụng địa lí nào.

+ trải qua cách biểu thị đối tượng địa lí của phương pháp này, chúng ta cũng có thể biết được đông đảo đặc tính làm sao của đối tượng địa lí đó.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Phương pháp biểu thị các đối tượng người sử dụng địa lí trên phiên bản đồ:

- phương thức kí hiệu

- cách thức kí hiệu đường đưa động

- phương thức chấm điểm

- Phương pháp bạn dạng đồ, biểu đồ


Lời giải bỏ ra tiết

a) Hình 2.2

*

* Tên bạn dạng đồ: bản đồ công nghiệp năng lượng điện Việt Nam, năm 20002.

* Nội dung bạn dạng đồ: biểu hiện sự phân bố các nhà sản phẩm công nghệ thủy điện, sức nóng điện, những trạm biến đổi áp và con đường dây download điện 220 KV, 500 KV.

* cách thức biểu hiện:

- phương thức kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: xí nghiệp nhiệt điện, thủy điện, trạm trở nên áp.

Xem thêm: Số Điện Thoại Máy Bay Bà Già Vũng Tàu Tìm Máy Bay Bà Già Thành Phố Vũng Tàu

- Đặc tính của đối tượng người dùng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô công suất và tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí và quy mô những trạm đổi mới áp.

b) Hình 2.3

*

* Tên bản đồ: bạn dạng đồ gió và bão làm việc Việt Nam.

* Nội dung phiên bản đồ: thể hiện cơ chế gió với bão nghỉ ngơi nước ta.

* cách thức biểu hiện:

- phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

- Đặc tính của đối tượng người dùng biểu hiện:

+ phía di chuyển, vận tốc thổi của gió.

+ hướng di chuyển, tần suất hoạt động vui chơi của bão.

c) Hình 2.4

*

* Tên phiên bản đồ: phiên bản đồ phân bố dân cư châu Á.

Xem thêm: Cách Nấu Rau Câu Rong Biển Tươi, Rau Câu Rong Biển Mát Lạnh Ngày Nắng

* Nội dung phiên bản đồ: biểu hiện sự phân bố dân cư của châu Á (quy mô các đô thị, mật độ dân số).