Giấy Đề Nghị Mua Điện Ngoài Mục Đích Sinh Hoạt

     
Giới thiệuThông tin DNTin tức bình yên - tiết kiệm ngân sách điệnHỗ trợ KHĐiện khía cạnh trời mái nhàTrình từ thủ tụcThủ tục cấp điệnCác dịch vụ điện khácThông tin bắt buộc biếtVăn phiên bản pháp quiTư vấn SDĐ thông tin
Trang chủ hỗ trợ KHThủ tục cấp điện
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ cài đặt ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

Bạn đang xem: Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

1.Tên cơ quan hoặc cá thể đăng ký sở hữu điện:......................................................

............................................................................................................................(1).

2.Đại diện là ông (bà): .......................................................................................(2).

3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/Số thẻ căn cước..…:…................... Phòng ban cấp……....……ngày…..tháng.......năm…..

4.Theo giấy uỷ quyền……….……ngày có tác dụng việc......tháng…..năm…..…của….... ………………………………………………………………….……………(3).

5.Số điện thoại tương tác và nhận nhắn tin (SMS):.....................;

6. Fax.................................; 7.Email………...................……...........................(4)

8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)

9.Hình thức thanh toán: …..........................................….........................................

10.Địa chỉ giao dịch:...............................................................................................;

11.Mã số thuế:..............................................

12,Mục đích áp dụng điện:.......................................................................................

Xem thêm: Công Ty Q Kinh Doanh Thêm Cả Bánh Kẹo, Ncđt Số 763: Top 50 Danh Sách Sao Tỉ Usd Mở Rộng

13.Địa điểm đk sử dụng điện:..........................................................................

14.Công suất đk sử dụng:......................kW

15.Tình trạng sử dụng điện hiện nay tại: chưa có điện £; Đang sử dụng công tơ chung£

16.Tên nhà hộ sử dụng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………..……....... .............................................................................................................................(6).

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng đối với yêu cầu tải điện có công suất đk sử dụng

*
40kW)

Tên

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

Từ..... đến....

Tổng

1............

2............

3.............

..

Xem thêm: Nhưng Tình Ơi Chỉ Còn Lại Xót Xa Thôi, Lyrics: Anh Đã Từng Yêu Chu Bin

......., ngày..........tháng..........năm...........

mặt mua năng lượng điện (7)

(ký, ghi rõ họ và tên)

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi tên người tiêu dùng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký tải điện

(2) Ghi tên cá thể đại diện của Cơ quan/tổ chức đk mua điện

(3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện

(4)và (5) Ghi đầy đủ đối cùng với cơ quan/tổ chức. Khách hàng hàng tin báo để nâng cấp chất lượng dịch vụ