HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Hợp đồng lao động được dịch lịch sự tiếng Anh rất quan trọng khi làm hồ sơ xin visa đi công tác, phượt hoặc định cư nước ngoài… dưới đây công ty #Dịch Thuật Tốt sẽ phân tách sẻ bạn dạng dịch hợp đồng lao đụng tiếng Anh, song ngữ Việt – Anh hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng có thể tải về rất dễ dàng để thực hiện theo nhu cầu của chính mình nhé.

Bạn đang xem: Hợp đồng lao động tiếng anh là gì


Hợp đồng lao hễ tiếng Anh là gì?

Hợp đồng lao động(tiếng Anh Labour Contract) là văn bản thỏa thuận giữa bạn lao động và người sử dụng lao hễ về bài toán làm gồm trả công, trong đó quy định đk lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi phía bên trong quan hệ lao động. Thích hợp đồng lao rượu cồn được cam kết kết theo lý lẽ tự nguyện, bình đẳng, tương xứng với các quy định của lao lý lao đụng (định nghĩa của Wikipedia).

Trong thời hạn thực hiện đúng theo đồng lao động những bên cam kết kết có thể thỏa thuận sửa đổi văn bản của hợp đồng lao động. Trong trường hợp tất cả sự biến đổi của một trong những nội dung đa phần về điều kiện lao rượu cồn thì fan lao động tất cả quyền ký kết hợp đồng lao hễ mới.

– mẫu dịch hòa hợp đồng lao động tiếng Anh


Tải mẫu dịch miễn phí

– mẫu dịch đúng theo đồng lao động tuy nhiên ngữ Việt – Anh


Tải mẫu dịch miễn phí
*
Mẫu dịch thích hợp đồng lao đụng tiếng Anh, tuy nhiên ngữ Việt Anh chuẩn

Tự dịch thích hợp đồng lao đụng sang giờ đồng hồ Anh

Hợp đồng lao động là 1 trong tài liệu có nhu cầu dịch thuật lịch sự tiếng Anh hoặc những tiếng nước ngoài khác hết sức cao. Vào đó yêu cầu phổ thay đổi nhất là buộc phải khi xét để mắt tới visa nhằm đi công tác, du lịch, hoặc định cư tại nước ngoài.

Đối với các công ty dịch thuật chuyên nghiệp hóa thì đúng theo đồng lao cồn được reviews là tài liệu dễ dàng dịch. Nếu bạn có công dụng ngoại ngữ tốt, sử dụng thành nhuần nhuyễn các ứng dụng soạn thảo văn bạn dạng thì việc tự dịch hòa hợp đồng lao hễ sang tiếng Anh là khá dễ dàng.

Ngoài việc dịch thuật quý phái tiếng Anh thì thường những cơ quan nhận hồ sơ, sách vở và giấy tờ sẽ yêu ước công chứng bạn dạng dịch hợp đồng lao rượu cồn tiếng Anh. Trường hợp bạn gặp mặt khó khăn trong quá trình tự dịch công bệnh hợp đồng lao đụng sang giờ Anh thì rất có thể thao khảo thương mại dịch vụ dịch thuật công bệnh hợp đồng lao động full với túi tiền khoảng 50.000đ / trang.

– mẫu dịch vừa lòng đồng lao cồn tiếng Anh
…………….Joint Stock CompanyNo: 56/HDLDSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence- Freedom- Happiness—————————-

LABOUR CONTRACT

We, from one side Mrs:……………………… Nationality: Vietnam

Title: Chairman of the Board of Management

On behalf of the ………………………….. Joint Stock Company

Tel: ………………………………………………………………………………….

Address: No ……, …………Alley,3/2 Street,Hung LoiWard, Ninh Kieu District, Can Tho City.

And from the other side Mr…………………………… Nationality: Vietnam

Date of birth: ………..th 19…. Place of birth: Can Tho

Occupation: Construction Engineer on Waterway Habour

Temporary residence address: No ……, …….. Street, Ninh Kieu Dictrict, Can Tho

Identity thẻ Number: ………….. Issuance dated ……./…./19…. In: Can Tho

Agreed to sign this labour contract and engage to lớn satisfy the following provisions:

Article 1: Duration & job of the Contract

-Type of the labour contract: “Open Ended”.

-Commencing on: August …….th 20…..

Probationary Period: from August,…….th 20….. Khổng lồ September,……..th 20…..

Location of work: …………………Vietnam Joint Stock Company

-Professional job: Waterway Habour Contruction Engineer.

-Position: Head of the Department of chất lượng Management.

-Job discription: to execute & fullfill all the works as requested by the company leaders.

Article 2: Working condition

-Working hour: In the morning from 8 am khổng lồ 12 am; In the afternoon from 13:30 pm khổng lồ 17:30 pm

– khổng lồ be provided equipments/tools depending on your concrete jobs.

Article 3: Obligations & rights of the Employee

1. Rights

– Transportation means: Self-sufficed

– Main basic salary: ………………..000.000 dong. Salary duringProbationary Period: entitle to lớn receive 85% of the basic salary (including salary và other attached benefits).

-To be paid on the 10th day of per month

-Bonus: khổng lồ be paid in accordance with the dedication of the employee & the outcome of the company’s business.

-Salary increment: according to the business result and the yearly experience of the employee.

-To be equipped with labor safety facilities as regulated by the company provisions.

-Time of rest:

+ Weekly resting time: to lớn rest on Saturday moring and Sunday, eventhough, if the company is under the urgent request of increasing working productivity, the employee still have khổng lồ work on resting days.

+ The employee is entitled khổng lồ annual leave of 12 days per year & on national holidays under the provisions of the State.

+ If the employee goes on business vacation to execute projects handled by the company, the company will be in charge of preparing accomodation and necessary personal facilties for the employee under the existing provisions.

-Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations of the State.

2. Obligations

-To fullfill all the contents as commited & the jobs in the contract

-To submit notorized certificate (of the highest intellectual degree as requested for the position) khổng lồ the company right after the Contract is signed.

-To obey all the working regulations, regulations of labor safety, labor disciplines.

-To pay the individual income tax as so provided by the State.

-Absolutely vày not take advantage of the company’s clients for individual benefit (if any)

-If for any reasons, the employee wants to terminate the labour contract, the employee shall notice the copany’s leaders at least 15 days in advance.

-In cases, when the employee causes damages to lớn the company, the employee will be pay compensation for that. If the damages are too serious, the employee will be subject khổng lồ legal responsiltities.

Article 4: Rights & obligations of the employer

1.Obligations

Assure job for the employee & fully complete the conditions committed in the Labour contract.

-Fully & duly pay the employee all the remuneration and benefits as committed in the Labour contract & the collective labor accord.

2.Rights

-To manage the employee lớn fullfill the job in the contract (including appointment, assigning the employee to lớn another job, temporarily suspending the job).

-To temporarily defer, lớn terminate the labour contract, lớn discipline the employee under the provisions of the law and labour regulaton issued by the company.

Article 5: Implementation guidance

-Any issues which are not regulated by this contract are regulated by the application of the collective labour accord. If there is no collective labour accord, legal provions on labour relations shall be applied.

-This Contractis made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer & 1 copy khổng lồ be kept by the Employee.

Xem thêm: Các Cách Buộc Tóc Dài Đẹp Đi Học, Mách Bạn 15+ Cách Buộc Tóc Đẹp Để Đi Học, Đi Làm

-If the two parties sign in contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

-The contract takes effect since the date of signing.

Hanoi, July 10th 20…

Employee(Signed)FULL NAMEEmployer(Signed và Sealed)FULL NAME
– mẫu hợp đồng lao động song ngữ Việt – Anh

Công ty ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số .…/…. Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

————–

Name of the company THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Number .…/…. Independence – Freedom – Happiness

————–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Số: ………/HĐLĐ

Number: ………/HDLD

Căn cứ Bộ khí cụ Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14

Under The Labor Code of the National Assembly, No. 45/2019 /QH14

Căn cứ Nghị định…………

Basing on Decree…………

Hôm nay, ngày ……. Tháng ……. Năm …..…. Tại …………………………., shop chúng tôi gồm:

Today, day …….month …….year …..….at …………………………., we are:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG(BÊN A):

THE EMPLOYER(PARTY A):

Công ty: ……………..

Company:……………….

Đại diện Ông/Bà:

On behalf of Mr/Mrs:

Chức vụ:

Position:

Address:

Điện thoại:

Tel:

Mã số thuế:

Tax code:

Account number:

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

EMPLOYEES (PARTY B):

Ông/Bà:

Mr/Ms:

Sinh năm:

Born in:

Quốc tịch:

Nationality:

Nghề nghiệp:

Job:

Địa chỉ thường xuyên trú:

Home address:

Số CMTND/CCCD:

ID card no:

Số sổ lao đụng (nếu có):

Labor book no (If any):

Cùng thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng lao hễ (HĐLĐ) và cam đoan làm đúng những lao lý sau đây:

Both agreed lớn sign the Labor Contract & commit to comply with the following terms và conditions:

Điều 1: Điều khoản chung

Article 1: General terms

LoạiHợp đồng lao động: …

Category of Labor contract:

Thời hạn hợp đồng lao động: ……… tháng

Contract term is……… month

Thời điểm từ: ngày ….… tháng .….… năm …..….. Cho ngày …..… tháng ……… năm ………

From………. Day/month/year to………….. Day/month/year

Địa điểm làm cho việc: …

Place of work:…

Bộ phận công tác: chống …………………………

Department of work:

Chức danh trình độ (vị trí công tác): …………………..

Position:

Nhiệm vụ quá trình như sau:

Responsibilities:

– Thực hiện các bước theo đúng chức danh chuyên môn của bản thân dưới sự quản lí lý, quản lý của Ban người đứng đầu (và các cá thể được chỉ định hoặc ủy quyền phụ trách).

– Performing the work in accordance with position under the management and control of Board of Directors (and appointed or authorized individuals).

– kết hợp cùng với những bộ phận, phòng ban khác trong công ty để vạc huy tối đa kết quả công việc.

– Coordinating with other department in the company khổng lồ maximize work efficiency.

– xong xuôi những các bước khác tùy ở trong theo yêu cầu kinh doanh của người tiêu dùng và theo ra quyết định của Ban chủ tịch (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

– Completing other works depending on the business target of the company and at the requirements of the Board of Directors (and appointed or authorized individuals).

Điều 2: chính sách làm việc

Article 2: Working condition

Thời gian có tác dụng việc: …

Working time:

Từ ngày thứ 2 đến ngày máy 6:

From Monday khổng lồ Friday

– buổi sớm : 8h00 – 12h00

Morning: 8h – 12h

– Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Afternoon: 13h30 – 17h30

Thiết bị với công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo yêu cầu của công việc.

Working equipment to be provided depending on requirements of work.

Điều kiện bình an và dọn dẹp vệ sinh lao đụng tại nơi làm việc theo mức sử dụng của quy định hiện hành.

Occupational safety & sanitation conditions at the workplace in accordance with current law.

Điều 3: nghĩa vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của fan lao động

Article 3: Rights and obligations of the employer

3.1. Nghĩa vụ

3.1. Obligations

a) Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực, bảo đảm an toàn hoàn thành các bước với hiệu quả tối đa theo sự phân công, điều hành (bằng văn phiên bản hoặc bằng miệng) của Ban chủ tịch trong công ty (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

a) Perform the work with dedication, ensure the completion of the job with the highest efficiency according to lớn the assignment, administration (in writing or verbally) of the Board of Directors in the Company (and other individuals appointed or authorized by the Board of Directors).

b) trả thành các bước được giao và sẵn sàng gật đầu đồng ý mọi sự điều động khi bao gồm yêu cầu.

b) Complete the assigned works và be ready lớn accept any transfer when required.

c) nắm rõ và chấp hành tráng lệ kỷ hình thức lao động, bình yên lao động, dọn dẹp lao động, PCCC, văn hóa công ty,nội quy lao độngvà các chủ trương, chính sách của Công ty.

c) Understand and strictly abide by the labor discipline, labor safety, labor hygiene, fire prevention, company culture, labor regulations, guidelines & policies of the Company.

d) Bồi thường vi phạm luật và vật chất theo quy chế, nội quy của người tiêu dùng và lao lý Nhà nước quy định.

d) Compensate for violations & material according to lớn the regulations, internal rules of the Company và the laws of the State.

e) tham dự đầy đủ, nhiệt tình những buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo chiến lược do phần tử hoặc doanh nghiệp tổ chức.

e) Attend fully and enthusiastically the training sessions, training sessions, seminars organized by the Department or the Company.

f) tiến hành đúng cam đoan trong HĐLĐ và những thỏa thuận bởi văn phiên bản khác cùng với Công ty.

f) Comply with the commitments in the labor contract & other agreements with the Company.

g) Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế…. Không hề thiếu theo phép tắc của pháp luật.

g) Insurance payments, taxes… fully in accordance with the law.

h) chính sách đào tạo: Theo quy định của doanh nghiệp và yêu ước công việc. Trong trường thích hợp CBNV được cử đi đào tạo và giảng dạy thì nhân viên cấp dưới phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu bền hơn cho công ty sau khi dứt khoá học và được hưởng nguyên lương, những quyền lợi khác được hưởng như người đi làm.

h) Training regime: According khổng lồ the company’s regulations and required work. In case the employee is sent for training, the employee must complete the course on time, must commit to lớn long-term service to the Company after the course ends và be entitled to lớn full salary and other benefits like working people.

i) nếu như sau khi xong khóa đào tạo và giảng dạy mà nhân viên cấp dưới không tiếp tục hợp tác với công ty thì nhân viên phải hoàn lại lại 100% phí đào tạo và giảng dạy và các khoản chế độ đã được trao trong thời gian đào tạo.

Xem thêm: Ứng Dụng Instagram Là Gì ? 5 Tác Dụng Chính Của Instagram Trên Internet

i) If after the kết thúc of the training course, the employee does not continue to lớn cooperate with the company, the employee must refund 100% of the training fee and benefits received during the training period.