Imprest System Là Gì

     

Thông tin nguồn vào cho các bước lập báo cáo tài chính là thông tin về các nghiệp vụ kinh tế (Business Transactions). Các bước lập report tài chủ yếu gồm 4 bước cơ bản: tích lũy chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), trình bày thông tin (Presenting).Bạn sẽ xem: Imprest system là gì

Với mỗi bước kế toán sử dụng các loại sổ sách không giống nhau để tiến hành quy trình.

Phạm vi bài bác học sau đây sẽ triệu tập vào 2 bước đầu trong tiến trình lập báo cáo tài bao gồm với 2 một số loại sổ sách thiết yếu là: triệu chứng từ (Source Documents) với Sổ sách ghi nhận ban đầu (Books of Prime Entry).

I. Mục tiêu

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính (Business Transactions)Chứng từ bỏ (Source Documents)Sổ sách ghi nhận ban sơ (Books of Prime Entry)

II. Nội dung

1. Các nghiệp vụ tài chính (Business Transactions)

Bài học này sẽ triệu tập vào các nghiệp vụ mua hàng (Purchases) và bán hàng (Sales) trong doanh nghiệp.Các nghiệp vụ giao thương được triển khai trên 2 hình thức: download – bán thanh toán luôn (Cash transactions) và download – phân phối ghi nợ (Credit transactions)Bạn đã xem: Imprest system là gì


Bạn đang xem: Imprest system là gì

*

*Xem thêm: Magenta Là Gì, Nghĩa Của Từ Magenta, Magenta Là Màu Gì, Màu Magenta Là Màu Gì

*

*Xem thêm: Top 20 Đốt Ảnh Người Yêu Cũ Có Nên Đốt Hình Người Yêu Cũ Như Thế Nào?

Ngoài ra, còn một trong những chứng từ không giống được doanh nghiệp sử dụng:

Petty cash voucher (Phiếu chi tiền mặt): chứng từ minh chứng cho phần đa khoản đưa ra trong sổ chi phí mặtCheques received (Séc đã nhận): Khoản séc quý khách sử dụng để trả nợCheques stubs (Cuống séc): Khoản séc được thiết kế để doanh nghiệp trả nợ cho nhà cung cấpWages, salary và payroll records (Chứng trường đoản cú ghi nhận tiền trả người công nhân viên)

3. Sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry)

Sổ sách ghi nhận ban sơ (Books of prime entry) là những loại sổ mà tại đó những giao dịch được ghi dấn lần đầu tiên. Việc ghi chép những giao dịch ở những loại sổ này sẽ chi tiết, ví dụ hơn những tài khoản trong sổ dòng (ledger accounts).

Một số các loại sổ sách ghi nhận lúc đầu chính là:

*

Lưu ý:Thấu bỏ ra (Bank Overdraft): Một thấu chi xẩy ra khi chi phí được rút khỏi một tài khoản bank và số dư có sẵn đi bên dưới số không. Nếu gồm sự văn bản trước với nhà hỗ trợ tài khoản cho một thấu chi, cùng số chi phí thấu bỏ ra là trong giới hạn ở mức thấu đưa ra được phép, thì chi phí lãi thường được xem theo lãi suất thỏa thuậnChế độ trợ thời ứng (Imprest System): Là hệ thống mà doanh nghiệp lớn giữ lượng tiền mặt tại 1 mức rứa định

Author: Linh Tran