IN CONSIDERATION OF LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
consideration considerationdanh trường đoản cú sự cân nhắc, sự để ý đến the proposals are still under consideration các khuyến nghị ấy vẫn tồn tại đang được xem như xét to give one"s careful consideration to lớn a problem nghiên cứu và phân tích kỹ vấn đề, suy xét kỹ vấn đề (consideration for somebody / something) sự nhằm ý, sự quan tiền tâm, sự chiếu nạm he has never shown much consideration for his wife"s needs hắn chưa khi nào quan tâm nhiều đến yêu cầu của bà xã hắn out of consideration for the bereaved family"s feelings, the papers did not print the story lưu ý đến tình cảm của mái ấm gia đình người thừa cố, báo chí không đăng mẩu chuyện đó lên điều đề xuất nghĩ mang lại hoặc tính toán đến; nguyên nhân time is an important consideration in this case thời gian là điều đặc biệt quan trọng cần đề xuất tính đến trong trường vừa lòng này several conditions have influenced my decision có khá nhiều lý do tác động đến quyết định của tôi tiền thưởng, tiền công for a consideration để thưởng công in consideration of something nhằm đáp lại điều gì; nhằm đền bù đến điều gì a small payment in consideration of somebody"s services một khoản tiền nhỏ để đáp lại sự ship hàng của ai khổng lồ take something into consideration tính đến loại gì; lưu trung khu đến vật gì I always take fuel consumption into consideration when buying a oto tôi luôn luôn tính tới cả độ tiêu tốn nhiên liệu khi mua xe ô tô to leave something out of account/consideration xung quanh đến mẫu gì; coi đồ vật gi là không quan trọng đặc biệt upon further consideration sau khi phân tích thêm, sau khi suy xét kỹ sự xét đến, sự chăm chú in c. Of để ý đến
*
/kən,sidə"reiʃn/ danh từ bỏ sự cân nặng nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự cân nhắc under consideration xứng đáng xét, xứng đáng được nghiên cứu lớn give a problem one"s careful consideration phân tích kỹ vấn đề, để ý đến kỹ vấn đề lớn leave out of consideration không xét đến, ko kể đến lớn take into consideration xét đến, tính đến, đon đả đến, xem xét sự để ý, sự quan lại tâm, sự lưu ý sự tôn kính, sự kính trọng to lớn show great consideration for tỏ lòng tôn thờ (ai) sự đền bù, sự thường đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, chi phí công for a consideration để thưởng công cớ, lý do, lý he will bởi it on no consideration không một lý do gì mà lại nó sẽ làm điều này (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọng đặc biệt it"s of no consideration at all sự việc chẳng tất cả gì quan trọng cả !in consideration of xét đến, tính đến; bởi lẽ để đền bù, nhằm đền ơn !upon further consideration sau khi nghiên cứu thêm, sau khi cân nhắc kỹ
*