In Fact Là Gì

     

Written by Ptran . Published on 25 mon 6 2012. Posted in General English. Lượt xem: 36402

Gửi e-mail bài này


Sự khác hoàn toàn về cách dùng thân actually, in fact well

*

1/ actually, in fact

a/ Cả actuallyinfact đều dùng để làm bổ nghĩa hoặc khước từ lại ý đã có đề cập trước đó:

Example:

I hear that you"re a doctor. ~ Well, actually, I"m a dentist.

Bạn đang xem: In fact là gì

Well, it may sound very straightforward lớn you, but in fact it"s all very complicated.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it"s a good idea for them to socialise - up to a certain point!

b/ hình như actuallyin fact rất có thể được sử dụng để cung cấp thêm thông tin cụ thể hoặc hiểu rõ nghĩa hơn cho điều vừa nói

Example:

I"m going khổng lồ take on a bit more responsibility now that Kevin"s left ~ John, that"s wonderful news. ~ Yes, well, actually / in fact I"ve been promoted to lớn senior sales manager.

I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

 

c/ giữ ý:

Có thể dùng in actual fact hoặc as a matter of fact để gia công rõ nghĩa hoặc reviews thông tin mới

Example:

I got so bored with what he was saying that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before he"d finished speaking.

Actually is sometimes used to introduce unwelcome news:

Richard wants to lớn invite us lớn spend the weekend at his cottage in the Lake District. Isn"t that exciting? ~ Well, actually, I"ve already said we can"t go.

 

Khi được đặt tại cuối mệnh đề, actually dùng để xác nhận thông tin mà người ta không mong đợi hoặc không nghĩ là tới.

Example:

I don"t suppose you"ve posted my letters, have you? ~ I have, actually. Did you enjoy that modern opera at Covent Garden? ~ I did, actually. Very much.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Waiting List Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

 

2/ well

a/ Well được sử dụng phổ biến giữa những cuộc đàm đạo hơn so với in factactually. Chủ yếu nhằm dẫn dắt mang đến điều bọn họ sẽ nói, thỉnh phảng phất cũng hoàn toàn có thể dùng để cho tất cả những người nói thêm thời gian suy nghĩ.

Example:

So how much bởi you want for your 1999 Renault? ~ Well, I was thinking of £2,500. So how bởi vì you propose lớn furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in some second-hand furniture.

b/ sử dụng well lúc muốn nói tới 1 dự tính không được trả thành

Example:

You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I"m not going to now. How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot to lớn go.

c/ bên cạnh ra, tín đồ ta còn cần sử dụng well trong cách nói giảm

Example:

You live in South Kensington, don"t you? Well, Pimlico, actually. You do like my yellow dress, don"t you? ~ Well, yes, it"s quite nice. But I think the xanh one would have suited you more.

Xem thêm: Bà Bầu Có Ăn Được Rau Má Không, Bầu Dưới 3 Tháng Ăn Rau Má Được Không

Why didn"t you give Bob a lift back home? ~ Well, how was I supposed to lớn know he was at the match? I couldn"t find my way to the music centre. ~ Well, why didn"t you ask me?

Well can also serve to lớn introduce important information:

You know I"ve been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmm. ~ Well, we"re going to get engaged.

 

d/ Oh well!

Dùng oh well trong trường hợp bạn phải đồng ý dù không ưa chuộng lắm

If you say oh well, you are saying that you accept the situation as it is, even though you are not very happy about it:

Example:

I"m afraid you"ll have khổng lồ pull out of the trip khổng lồ Greece. ~ Oh well, it doesn"t matter.

I"m afraid I forget to save that document và now I"ve lost it. ~ Oh well, it can"t be helped. I"ll just have to lớn re-type it.

 

 

Đăng ký thi xếp lớp MIỄN PHÍ vào lúc 8h30 sáng lắp thêm 2, 4, 7 sản phẩm tuần để học và ăn điểm cao như mong muốn muốn với công tác luyện thi IELTS tại Du học tập SET