Indefinite Pronouns Là Gì

     
2 A. Some, any với none3 B. Something, someone, somebody, somewhere, anything, anyone, anybody, anywhere, nothing, nobody, no one, everything, everyone, everybody.

Bạn đang xem: Indefinite pronouns là gì


Bài học tập về đại tự bất định (Indefinite pronouns) vào loạt bài ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản, khám phá về cách dùng, hầu như đại từ cô động thường gặp mặt như some, any, none, something, anything,…, vị trí sử dụng trong câu, những chú ý khi sử dụng có lấy một ví dụ minh họa và bài bác tập có đáp án để chúng ta ôn luyện nắm vững kiến thức về indefinite pronouns.

Đại từ bất định là gì ?

Các đinh từ biến động trong giờ đồng hồ Anh có có:

*

A. Some, any và none

1. Some với any

Some với any đều được dùng để làm chỉ số lượng bất định của fan hoặc vật khi không cần hoặc cấp thiết nêu rõ con số và đúng là bao nhiêu.

None được sử dụng để miêu tả không một ai, không một chiếc gì/ điều gì trong một tổ người hoặc vật.

Some (một vài, một số): được dùng thay mang lại danh từ đếm được ngơi nghỉ số những và danh từ không đếm được trong câu khẳng định.

Ví dụ:

Some were at the meeting yesterday. (Hôm qua một vài người đang đi đến dự cuộc họp.) I’d like some milk. – There is some in the fridge. (Tôi ao ước uống sữa. – có một không nhiều trong tủ lạnh.)The children are in the park. Some are playing hide-and-seek. (Bọn trẻ đã ở trong công viên. Một vài đứa đang trơi trốn tìm.)

Some rất có thể được sử dụng trong câu hỏi chờ hóng câu vấn đáp ‘đồng ý’, nhất là vào lời mời hoặc câu yêu thương cầu

Ví dụ:

Do you want some help with your homework? – Yes, please! (Bạn có muốn tôi giúp đỡ bạn làm bài xích tập không? – VÂng, góp tôi nhé!) I’ve got too much strawberries. Would you like some? (Tôi có nhiều dâu lắm. Anh lấy một chút chứ.)

Some of được sử dụng trước danh trường đoản cú (đếm được số những hoặc không đếm được) bao gồm từ xác minh hoặc trước tan ngữ của đại trường đoản cú nhân xưng. Động từ theo sau có thể ở dạng số không nhiều hoặc sô các tùy thuộc vào danh từ.

*

Ví dụ:

Some of the chairs are broken. (Có mấy loại ghế đã trở nên gãy.)Some of the money was stolen. (Có một không nhiều tiền bị trộm.)Some of us want lớn go swimming. (Một vài người trong shop chúng tôi muốn đi bơi.)

Trong một ngôi trường hợp, some of the có thể đứng trước danh tự đếm được nghỉ ngơi số ít.

Ví dụ:

Some of the letter is illegible. (Thư tất cả vài chỗ cực nhọc đọc.)

2. Any

Any (nào): được dùng thay mang đến danh từ đếm được làm việc số nhiều hoặc danh từ không đếm được trong câu đậy định hoặc câu hỏi.

Ví dụ:

Jane looked around for her friend, but there weren’t any. (Jane nhìn quanh tìm các bạn bè, tuy thế chẳng tất cả người chúng ta nào cả.) I’d like some milk. Is there any left? (Tôi mong muốn uống sữa. Còn 1 chút nào không?)

Any of được sử dụng trước danh từ bỏ (đếm được số nhiều hoặc không đếm được gồm từ xác minh hoặc trước dạng tân ngữ của đại từ. Động tự theo sau hoàn toàn có thể ở số không nhiều hoặc số nhiều.

*

Ví dụ:

Does/ vì any of these books belong khổng lồ you? (Có cuốn nào trong số sách này là của người sử dụng không?)She didn’t spend any of the money. (Cô ấy ko tiêu đồng nào trong số tiền đó.)I don’t think any of us wants/ want to work tomorrow. (Tôi suy nghĩ không bạn nào trong shop chúng tôi muốn đi làm vào mai sau cả.)

Lưu ý:

Khi any of đứng trước danh tự hoặc đại tự số những (plural noun/ pronoun) thì đụng từ theo sau hoàn toàn có thể là số không nhiều hoặc số nhiều. Động từ bỏ số không nhiều thường được dùng trong lối văn trọng thể và rượu cồn từ số nhiều thường được dùng trong lối văn thân mật hoặc văn nói.

Any được dùng sau if/ whether, hoặc sau những từ bao gồm nghĩa che định hoặc giới hạn never, hardly, barely, scarely, without.

Xem thêm: Hydrocarbon Là Gì ? Tổng Hợp Kiến Thức Về Hidrocacbon Hidrocacbon

Ví dụ:

If you recognize any of the people in the photograph, tell us.(Nếu bạn tôi nhân ra bất cứ người nào trong ảnh, hãy nói cho shop chúng tôi biết.)She spent hardly any of the money. (Cô ấy đa số khôgn tiêu một đồng nào.)

3. None

None (không ai, không chiếc gì/ điều gì): được dùng thay đến danh tự (đếm được hoặc ko đếm được) đang được nói đến trước đó

Ví dụ:

How much money have you got? – None. (Anh tất cả bao nhiêu tiền? – Chẳng tất cả đồng như thế nào cả.) We had three cats once, but none (of them) are alive now. (Chúng tôi đã có lúc nuôi cha con mèo, nhưung nay không thể con nào sống.) None of được dùng trước danh từ (đếm được số những hoặc không đếm được) bao gồm từ xác định hoặc sử dụng trước tân ngữ của đại từ. Động từ bỏ theo sau rất có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều.

*

Vi dụ:

None of the tourists want/ wants lớn climb the mountain. (Không một du khách nào ý muốn trèo lên ngọn núi này.)None of this money is mine. (Chẳng bao gồm đồng nào trong những tiền này là của tôi.)Look at the clothes. None of them is/ are in fashion now. (Nhing mọi bộ áo quần này xem. Chẳng gồm cái nào phù hợp thời trang cả.)

Lưu ý:

none of được dùng trước danh trường đoản cú hoặc đại từ số những (plural noun/ pronoun), thì cồn từ theo sau có thể ở số không nhiều hoặc số nhiều. Động từ số không nhiều (singular verb) được sử dụng trong lối văn trịnh trọng và đụng từ số nhiểu (plural verb) được sử dụng trong lối văn thân mật hoặc văn nói.

Ví dụ:

None of the shops were/ was xuất hiện (không một của sản phẩm nào mở cửa)

B. Something, someone, somebody, somewhere, anything, anyone, anybody, anywhere, nothing, nobody, no one, everything, everyone, everybody.

1. Some…

Somebody, someone (ai đó), sommething (cái gì đó), somewhere (nơi như thế nào đó) được dùng hệt như cách sử dụng của some.

Dùng vào câu khẳng định, và đi với rượu cồn từ số ít (singular verb)

Ví dụ:

Someone want to lớn speak khổng lồ you on the phone. (Có ai ao ước nói chuyện điện thoại với anh.)I’ve got something khổng lồ tell you. (Tôi có điều ý muốn nói với bạn.)I need khổng lồ find somewhere to saty. (Tôi yêu cầu tìm một ở đâu đó để nghỉ lại.)

Dùng trong thắc mắc khi câu trẻ lời là ‘yes’ hoặc vào lời mời, câu yêu cầu.

Ví dụ:

Has someone spilt water? (Có ai đó đã làm đổ nước phải không.) Would you lượt thích something khổng lồ drink? (Anh ý muốn uống gì không)

2. Any…

Anybody, anyone (bất cứ ai), anything (bất cứ loại gì), anywhere (bất cứ khu vực nào) được dùng giống cách dùng của any

Dùng vào câu đậy định hoặc nghi ngại và đi với hễ từ số không nhiều (singular verb)

Ví dụ:

Has anybody seen my bag? (Có ai thấy túi của tôi không)I’m not hungry. I don’t want anything lớn eat. (Tôi không đói. Tôi chẳng muốn nên ăn gì cả)Do you know anywhere (where) I can buy a second- hand computer? (Bạn có biết chỗ nào bán máy tính xách tay cũ không?)

Dùng trong mệnh đề if (If- clause) cùng sau những từ có nghĩa bao phủ định hoặc giới hạn.

If anyone has any questions. I’ll be pleased to lớn answer them. (Nếu bất kể ai đặt câu hỏi. Tôi sẵn sàng trả lời)Let me know if you need anything (Hãy mang đến tôi biết nếu như khách hàng cần bất kể thứ gì.)I’ve hardly been enywhere since Christmas. (Tôi phần nhiều chẳng đi đâu kể từ lễ Giáng Sinh)

3. No…

Nobody, no one (không ai), nothing (không gì)

Có thể mở màn câu hoặc đứng một mình

Ví dụ:

What did you say? – Nothing. (Anh nói gì thế? – Chẳng nói gì cả.)Nobody/ No one cảm to lớn visit me when I was in hospital. (Khi tôi nhập viện chả ai mang đến thăm tôi cả.)

Được sử dụng với nghĩa che định: nothing = not anything; nobody/ no one = not anybody

She told nobody about her plans. (Cô ta đang không nói với bất cứ ai về chiến lược của mình. <= She didn’t tell anybody about her plans.>I said nothing. (Tôi chẳng nói gì cả.) <= I didn’t say anything>

Được sử dụng với hễ từ ở hiệ tượng số ít.

Ví dụ:

The house is empty. There is nobody living here. (Căn nhà bỏ trống. Không một ai sống ở kia cả.)

Khi sử dụng nothing, nobody, no one thì không cần sử dụng động từ tủ định.

Ví dụ:

He said nothing. (Anh ta chẳng nói gì cả.) Nobody tells me anything. (Không ai nói đến tôi biết điều gì cả.)

4. Every…

Eveything (mọi cái/ điều), everyone, everybody (mọi người) lad những đại từ số không nhiều (tuy nghĩa đề cập mang đến số đông) nên được dùng với động từ số không nhiều (singular verb)

Ví dụ:

Everybody has arrived. (Mọi fan đã tới.) The earthquake destroyed everything within a 25-mile radius (Trận động đất đã hủy diệt mọi đồ vật trong vòng nửa đường kính 25 dặm)

Lưu ý:

Các địa trường đoản cú someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody gồm nghĩa số ít và đi với đụng từ số ít, nhưng thường được theo sau vì chưng số nhiều của đại trường đoản cú (they, them) cùng tính từ sở hữu (themselves, their) vì chưng giới tính không xác định.

Ví dụ:

Someone left their luggage on the train. (Có fan nào đó đã để quên hành lí trên xe lửa.)No one saw Tom go out, did they? (Không một ai nhing thấy Tom ra ngoài, bắt buộc không?)If anybody calls, tell them to gọi again later. (Nếu có ia điện thoại tư vấn điện bảo họ gọi lại sau.)

Nhưng it có thể được sử dụng với something, anything, nothing.

Xem thêm: Có Nên Học Đại Học Mỏ Địa Chất Ra Làm Gì, Có Nên Học Đại Học Mỏ Địa Chất Không

Ví dụ:

Something went wrong, didn’t it. (Có điều nào đó trục trặc nên không?)

Someone, somebody, anyone, anybody rất có thể dùng với cài đặt cách.

Ví dụ:

 Someone’s passport has been stolen. (Hộ chiếu của người nào đó đã trở nên đánh cắp)I don’t want lớn waste anyone’s time. (Tôi không thích làm mất thời hạn của bất kể ai.)