Java Runtime Environment Là Gì

     

Định nghĩa - môi trường chạy thi hành Java (JRE) có nghĩa là gì?

Môi ngôi trường chạy thi hành Java (JRE) là một bộ công cụ phần mềm để phát triển các ứng dụng Java. Nó phối kết hợp Máy ảo Java (JVM), những lớp lõi căn cơ và những thư namlinhchihoasen.comện hỗ trợ. JRE là một trong những phần của Bộ phát triển Java (JDK), nhưng rất có thể được tải xuống riêng. JRE lúc đầu được trở nên tân tiến bởi Sun microsystems Inc., một công ty con thuộc sở hữu của tập đoàn lớn Oracle. Nói một cách khác là thời gian chạy Java.

Bạn đang xem: Java runtime environment là gì

Techopedia lý giải Môi ngôi trường chạy thi hành Java (JRE)

JRE bao hàm các yếu tố sau:

Các công nghệ triển khai, bao hàm triển khai, Java web Start cùng Java Plug-in.Bộ luật giao diện bạn dùng, bao gồm Bộ công cụ hành lang cửa số trừu tượng (AWT), Xoay, Java 2D, Trợ năng, I / O hình ảnh, dịch vụ thương mại in, Âm thanh, kéo và thả (DnD) và cách làm nhập.Các tủ sách tích hợp, bao gồm Ngôn ngữ định nghĩa đồ họa (IDL), kết nối cơ sở tài liệu Java (JDBC), đồ họa thư mục với đặt thương hiệu Java (JNDI), Gọi cách tiến hành từ xa (RMI), Gọi phương thức từ xa qua Giao thức liên mạng mạng internet (RMI-IIOP) và tập lệnh .Các thư namlinhchihoasen.comện đại lý khác, bao hàm hỗ trợ quốc tế, đầu vào / áp ra output (I / O), lý lẽ mở rộng, Đậu, Phần mở rộng thống trị Java (JMX), giao diện gốc Java (JNI), Toán, Mạng, chính sách ghi đè, Bảo mật, Tuần tự hóa và Java mang đến XML Đang giải pháp xử lý (XML JAXP).Lang với sử dụng những thư namlinhchihoasen.comện cơ sở, bao gồm lang và produc, quản lý, phiên bản, zip, công cụ, bội phản ánh, bộ sưu tập, tiện ích tương tranh, tàng trữ Java (JAR), Ghi nhật ký, API tùy chọn, Đối tượng tham chiếu với biểu thức chính quy.Máy ảo Java (JVM), bao gồm Java HotSpot Client với Server namlinhchihoasen.comrtual Machines.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Chân To Chân Nhỏ, Cách Để Khiến Đôi Chân To Hơn (Dành Cho Phụ Nữ)

JRE 1.0 đã trở nên tân tiến với nhiều bổ sung lớp và gói cho các thư namlinhchihoasen.comện cốt lõi và nó đã tiếp tục tăng từ vài trăm lớp lên vài ngàn trong nền tảng gốc rễ Java 2, Phiên bản tiêu chuẩn (J2SE). Những API hoàn toàn mới vẫn được ra mắt và những API phiên bạn dạng gốc 1.0 đã biết thành phản đối. Đã gồm một mức độ chỉ trích đáng kể vì những bổ sung lớn này.

Xem thêm: Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chế Thêm Rơ Le Ngắt Lạnh Điều Hòa Ô Tô Bằng ĐồngỨng dụng chạy chậm? thời gian để sở hữu được chủ yếu xác

*

Khởi đụng lại: làm cầm cố nào để say đắm nghi với môi trường công nghệ mới

*

Chúng tôi lưỡng lự tương lai sẽ đem về điều gì, nhưng chìa khóa để thích nghi là cố gắng lấy những chuyển đổi khi chúng đến.