Let Bygones Be Bygones Là Gì

     

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 37 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng trung khu và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Let bygones be bygones là gì

Bạn đang xem: Let bygones be bygones là gì

The two idioms we’re learning today are HAD BETTER and LET BYGONES BE BYGONES.

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học là HAD BETTER và LET BYGONES BE BYGONES.


*

Mai Lan and Mike visited Tim Brown yesterday. Mike had not seen Tim for many years even though they were very close friends in their teen age. The three of them spent nearly four hours together và it was a happy ending for all, thank God!

Mai Lan và Mike vừa cho tới thăm Tim Brown ngày hôm qua. Trước đó Mike ko gập Tim không hề ít năm mặc dù họ là bạn bè thời niên thiếu. Cả ba chơi với nhau sát 4 giờ đồng hồ và cuối cùng ai nấy số đông vui vẻ. Cám ơn Trời!

MIKE: Thank you, Mai Lan. You were so good at getting Tim & me back together.

Cám ơn Mai Lan. Cô xuất sắc quá, xắp xếp đến Tim cùng với tôi hòa giải cùng với nhau.

MAI LAN: When I heard that the two of you were very good friends for a long time, but then drifted apart for no sensible reasons, I wanted to lớn see the two of you resume your friendship.

Khi tôi nghe rằng hai anh là đồng bọn trong những năm, rồi xa nhau không tồn tại lý do chính đáng, tôi thật lòng mong mỏi hai anh nối lại tình bạn.

MIKE: Yes. We were really good friends in high school. We used to lớn walk together to school and play soccer on weekends. We shared our secrets, too.

Đúng vậy. Tụi tôi là đồng bọn hồi học tập trung học. Tụi tôi cùng đi bộ tới trường với đá banh cuối tuần, chia ngã tâm tình nữa.

MAI LAN: Then why did you two drift apart?

Vậy thì nguyên nhân hai anh lại cách nhau ?

MIKE: Well. He told me a confidential matter. Unfortunately, someone knew about it và told others. Tim thought I betrayed him and refused to talk khổng lồ me from then on.

Ồ. Tim trung tâm sự cùng với tôi một chuyện. Chẳng may một bạn nào đó biết chuyện cùng nói ra với những người khác. Tim nhận định rằng tôi bội phản anh ta rồi từ kia tuyệt giao cùng với tôi.

MAI LAN: I’m so glad we sat down và straightened things out. Now, you two can be good friends again.

Tôi mừng là họ ngồi cùng cả nhà và nói trực tiếp ra đa số sự để giải hòa. Hiện thời hai anh thân lại cùng với nhau.

MIKE: I hope so, but Tim had better think twice before coming khổng lồ such a decision as severing a friendship.

Tôi hi vọng thế, cơ mà Tim “had better” nghĩ đến kỹ trước khi đi tới ra quyết định cắt chấm dứt tình bạn.

MAI LAN: “Had better”? What does this mean?

“Had better”? nghĩa là gì chũm ?

MIKE: Had H-A-D better B-E-T-T-E-R means “should”. He should think twice & not disappoint me again.

Xem thêm: Bị Hăm Da Ở Người Lớn Cùng Cách Trị Hăm Da Ở Người Lớn Tại Nhà Hiệu Quả

MAI LAN: I agree. I think Tim is a bit sensitive, so we had better be more caring toward him và show him we are his true friends.

Tôi đồng ý. Tôi suy nghĩ Tim khá nhạy cảm. Vậy thì ta nên quan tâm anh ta hơn với tỏ rõ cho ảnh biết họ là bạn thật lòng cùng với ảnh.

MIKE: Whenever I think about how he treated me at that time, I’m not happy at all; but I’m willing to lớn let bygones be bygones.

Mỗi khi tôi nghĩ về tới anh ta đối xử với tôi như thế hồi đó, tôi không vui chút nào, nhưng lại tôi sẵn sàng “let bygones be bygones”.

MAI LAN: “Let bygones be bygones”, this is a new phrase for me.

“Let bygones be bygones”, đó là một câu mới so với tôi.

MIKE: Let bygones B-Y-G-O-N-E-S be B-E bygones B-Y-G-O-N-E-S means “forget about what happened in the past”.

“Let bygones B-Y-G-O-N-E-S be B-E bygones B-Y-G-O-N-E-S” có nghĩa là “bỏ qua chuyện cũ”, quên đi những chiếc gì đã xẩy ra trong thừa khứ.

MAI LAN: I really like this idea. If we carry ill feelings in our hearts for a long time, we will not be able khổng lồ enjoy good things in life. We only make ourselves miserable!

Tôi thích chủ kiến này. Nếu như ta duy trì những cảm xúc tiêu cực trong lòng thì ta tất yêu sống cùng với bao nhiêu thú vui khác trong đời. Ta chỉ tự làm cho mình khổ thôi.

MIKE: I’d better remember well what you just said. Seriously, I think both you và I are not that type. We’re generally easygoing; we get along well with our families và friends, don’t we?

Tôi cần nhớ kỹ điều cô new nói. Thực tế tôi nghĩ về cả hai chúng ta đều chưa hẳn là loại bạn như vậy. Hay thường bọn họ dễ chịu, hòa hợp với họ hàng các bạn bè. Đúng không ?

MAI LAN: Did you just say“I’d better”?

Có buộc phải anh vừa nói “I’d better” ko ?

MIKE: Yes. “I’d better” is the contracted form of “I had better». It’s often used in spoken English và in writing, too.

Đúng vậy. “I’d better” la` hình thức ngắn gọn gàng của “I had better». Tín đồ ta xuất xắc dùng hiệ tượng này khi nói và cả lúc viết giờ đồng hồ Anh.

MAI LAN: Then we’d better stop our conversation now and start doing our homework.

Vậy thì hiện giờ chúng ta nên xong xuôi nói chuyện và bước đầu làm bài.

MIKE: OK Mai Lan. Remember once you told me that I was overweight? I’ll let bygones be bygones và forgive you.

Xem thêm: Hình Chiếu Bằng Của Hình Cầu Là Gì ? Hình Chiếu Bằng Của Khối Hình Cầu Là:

MAI LAN: Come on, Mike. I never meant that. I was just joking! Look in the mirror, don’t you think you look just right and just like Mr. Universe? How does that sound?

Thôi mà, Mike. Tôi không khi nào có ý đó. Tôi nói nghịch thôi. Quan sát vào gương kìa, anh không thấy là anh nhìn xin xắn người, hệt như lực sĩ đẹp thế giới sao ? Nghe được chưa ?

Hôm nay họ vừa học hai thành ngữ : HAD BETTER tức thị NÊN, CẦN PHẢI với LET BYGONES BE BYGONES tức là CHUYỆN CŨ BỎ QUA. Hằng trung ương và Brandon xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.