Liên kết giữa các bảng được dựa trên

     

Mục tiêu của bài liên kết giữa những bảng nhằm mục tiêu giúp những em biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự quan trọng và chân thành và ý nghĩa của bài toán liên kết, biết cách tạo link trong Access; sinh sản được links giữa những bảng trong Access sửa biểu mẫu mã ở chính sách thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

Bạn đang xem: Liên kết giữa các bảng được dựa trên


Trong CSDL, những bảng hay có tương quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa những bảng, sẽ giúp Microsoft Access:

làm chủ dữ liệu được hợp lý hơn; đảm bảo an toàn các ràng buộc toàn diện của dữ liệu; có thể chấp nhận được tổng hòa hợp dữ liệu từ nhiều bảng.

Ví dụ: đến CSDL như vào 3 bảng bên dưới đây:

KHACH_HANG 

*

Bảng 1. Bảng KHACH_HANG

MAT_HANG 

*

Bảng 2. Bảng MAT_HANG

HOA_DON 

*

Bảng 3. Bảng HOA_DON

Bước 1. xác minh trường để tùy chỉnh cấu hình liên kết

KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi MAT_HANG: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao HOA_DON: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia

Bước 2.  Mở CSDL. Nháy nút

*
 hoặc lựa chọn DatabaseTools -> Relationships để xuất hiện sổ Relationships

*

Hình 1. Xuất hiện sổ Relationships

Bước 3. Nháy nút 

*
hoặc nháy nút nên chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn ShowTable... trong bảng chọn tắt. Lúc đó xuất hiện thêm hộp thoại Show Table (hình 2):

*

Hình 2. Vỏ hộp thoại Show Table

Trong vỏ hộp thoại Show Table chọn các bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng phương pháp chọn tên bảng rồi nháy Add.

Cuối thuộc nháy Close để đóng cửa sổ Show Table.

Xem thêm: Cạo Lông Mu Bị Ngứa Phải Làm Sao ? Cạo Có Ảnh Hưởng Gì Không

Bước 4. thiết lập cấu hình mối link giữa những bảng

những bảng vừa chọn lộ diện trên hành lang cửa số Relationships (hình 3). 

*

Hình 3. Cửa ngõ sổ Relationships

Kéo trường liên kết ở bảng người sử dụng và thả vào trường tương xứng ở bảng hoá đơn. Tương tự tùy chỉnh liên kết bảng hóa 1-1 và bảng mặt hàng.

*

Bước 5. Nháy nút 

*
 để ngừng hoạt động sổ Relationships. Nháy Yes để gìn giữ liên kết.

Xem thêm: Trường Đh Sài Gòn Công Bố Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn 2021 Mới Nhất


1.3. Xóa link giữa những bảng


Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy chuột vào mặt đường liên kết; Bước 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím và lựa chọn Yes; Bước 3. lựa chọn Save nhằm lưu lại.

1.4. Sửa liên kết


Thực hiện theo công việc sau:

Bước 1. Nháy lưu ban vào đường nối thể hiện link để mở vỏ hộp thoại Edit Relationships;