LOẠI CACBOHIĐRAT NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐƯỜNG ĐƠN

     

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 4 Cacbonhidrat với lipit bao gồm đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các thắc mắc trắc nghiệm tương đối đầy đủ các nút độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hi vọng với tài liệu trắc nghiệm Sinh học tập lớp 10 để giúp học sinh củng rứa kiến thức, ôn tập và lấy điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Sinh học tập 10


Bài 4 Cacbonhidrat với lipit

Câu 1:Cacbohidrat gồm các loạiA. Đường đơn, đường đôi

B. Đường đôi, mặt đường đa

C. Đường đơn, mặt đường đa

D. Đường đôi, đường đơn, mặt đường đa

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên lý đa phân, bao gồm các loại: đường đơn, mặt đường đôi và đường đa.

Bạn đang xem: Loại cacbohiđrat nào sau đây là đường đơn

Đáp án cần chọn là: D

*

Câu 2:Thuật ngữ nào bên dưới đây bao hàm các thuật ngữ còn lại?A.Đường đơn

B. Đường đa

C. Đường đôi

D. Cacbohiđrat

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo hình thức đa phân, bao gồm các loại: con đường đơn, mặt đường đôi và mặt đường đa.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 3:Người ta dựa vào điểm lưu ý nào tiếp sau đây để phân tách Cacbohidrat ra thành cha loại là mặt đường đơn,đường song và đường đa?A. Khối lượng của phân tử

B. Độ chảy trong nước

C. Số loại đối kháng phân có trong phân tử

D. Con số đơn phân bao gồm trong phân tử

Lời giải:

Dựa vào con số đơn phân gồm trong phân tử, bạn ta phân tách Cacbohidrat ra thành tía loại là đường đơn, con đường đôi và con đường đa.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 4:Để phân chia Cacbohidrat ra thành tía loại là mặt đường đơn, mặt đường đôi và mặt đường đa, bạn ta dựa vào?A. Trọng lượng của phân tử

B. Con số đơn phân có trong phân tử

C. Số loại đối kháng phân bao gồm trong phân tử

D. Số nguyên tử C trong phân tử

Lời giải:

Dựa vào con số đơn phân gồm trong phân tử, bạn ta phân chia Cacbohidrat ra thành ba loại là con đường đơn, đường đôi và con đường đa.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 5:Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các nhiều loại đường làA. Tinh bột

B. Xenlulôzơ

C. Đường lối

D. Cacbohyđrat

Lời giải:

Thuật ngữ dùng để làm chỉ toàn bộ các nhiều loại đường là cacbohyđrat

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 6:Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để làm chỉ nhóm chất nào sau đây?A. Đường

B. Mỡ

C. Đạm

D. Hóa học hữu cơ

Lời giải:

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các một số loại đường là cacbohyđrat

Đáp án nên chọn là: A

Câu 7:Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tốA. C, H, O, N

B. C, H, N, P

C. C, H, O

D. C, H, O, P

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp hóa học hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ bỏ 3 nhân tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8:Các nhân tố hoá học kết cấu của Cacbonhiđrat là:A. Cacbon và hiđrô

B. Hiđrô và ôxi

C. Ôxi và cacbon

D. Cacbon, hiđrô với ôxi

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp hóa học hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố C, H, O .

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 9:Sắp xếp nào sau đây đúng theo máy tự các chất đường từ đơn giản và dễ dàng đến phức tạp?A.Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit

B. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit

C. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit

D. Mônôsaccarit, pôlisaccarit, đisaccarit

Lời giải:

Sắp xếp đúng theo vật dụng tự những chất con đường từ đơn giản và dễ dàng đến phức hợp là: Mônôsaccarit (đường đơn), Điaccarit (đường đôi), Pôlisaccarit (đường đa).

Đáp án phải chọn là: B

Câu 10:Sắp xếp nào sau đây đúng theo lắp thêm tự những chất mặt đường từ phức hợp đến 1-1 giản?A. Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit

B. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit

C. Pôlisaccarit, đisaccarit, mônôsaccarit

D. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit

Lời giải:

Sắp xếp đúng theo lắp thêm tự các chất đường từ tinh vi đến dễ dàng và đơn giản là: Pôlisaccarit (đường đa), Điaccarit (đường đôi), Mônôsaccarit (đường đơn).

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 11:Đường mía (saccarotơ) là nhiều loại đường đôi được cấu trúc bởiA. Hai phân tử Glucôzơ

B. Một phân tử Glucôzơ với một phân tử Fructôzơ

C. Nhì phân tử Fructôzơ

D. Một phân tử Glucôzơ và một phân tử galactozơ

Lời giải:

Đường mía (saccarozơ) được kết cấu bởi một phân tử glucozơ với một phân tử fructozơ.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 12:Thành tế bào thực thiết bị được hình thành vị loại mặt đường đa nào?A. Xenlulôzơ

B. Glicogen

C. Tinh bột

D. Kitin

Lời giải:

Thành tế bào thực vật dụng được hình thành bởi

Đáp án nên chọn là: A

Câu 13:Loại đường cấu trúc nên vỏ tôm, cua được hotline là gì?A. Glucôzơ

B. Kitin

C. Saccarôzơ

D. Fructôzơ

Lời giải:

Kitin kết cấu nên vỏ tôm, cua.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Bước Mở Rượu Vang Đúng Cách Mở Rượu Vang Bằng Dụng Cụ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14:Loại đường cấu trúc nên thành tế bào mộc nhĩ là?A. Glucôzơ

B. Kitin

C. Saccarôzơ

D. Fructôzơ

Lời giải:

Kitin kết cấu nên thành tế bào mộc nhĩ và bộ khung ngoài của đa số loài côn trùng hay 1 số loài động vật khác (giáp xác). 

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 15:Cho các nhận định sau:(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm(2) Tinh bột là chất dự trữ vào cây(3) Glicogen là hóa học dự trữ tích điện dài hạn ở người.(4) Xenlulôzơ với kitin kết cấu nên thành tế bào thực vật cùng vỏ ngoài của tương đối nhiều động vậtTrong những nhận định trên, nhận định và đánh giá nào đúng về mục đích của Cacbohiđrat?A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (4)

D. (2), (3), (4)

Lời giải:

Các đánh giá và nhận định đúng về mục đích của Cacbohiđrat là: (1), (2), (4)

Đáp án nên chọn là: B

Câu 16: Đường mía vì chưng hai phân tử con đường nào sau đây kết thích hợp lại ?A.Glucôzơ và Fructôzơ

B. Xenlulôzơ và Galactôzơ

C. Galactôzơ cùng tinh bột

D. Tinh bột với Mantôzơ

Lời giải:

Đường mía (saccarozơ) được kết cấu bởi một phân tử glucozơ và một phân tử fructozơ

Đáp án phải chọn là: A

Câu 17:Hai phân tử đường đơn kết nhau tạo nên phân tử con đường đôi bởi loại links nào sau đây?A. Links peptit

B. Liên kết glicôzit

C. Links hóa trị

D. Links hiđrô

Lời giải:

Hai phân tử đường 1-1 kết nhau bằng liên kết glicôzit

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18:Trong kết cấu của polisaccarit, các đơn phân được liên kết với nhau bằng loại liên kếtA. Photphodieste

B. Peptit

C. Cùng hóa trị

D. Glicozit

Lời giải:

- Polisaccarit được có mặt từ những đơn phân là mặt đường đơn.

- những đường đơn link với nhau bằng links glicozit được sản xuất thành giữa các đường đơn.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 19:Cho các ý sau:(1) cấu trúc theo hiệ tượng đa phân(2) khi bị thủy phân nhận được glucozo(3) bao gồm thành phần nhân tố gồm: C, H, O(4) bao gồm công thức tổng quát: (5) tan trong nước trong số ý trên bao gồm mấy ý là điểm lưu ý chung của polisaccarit?A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

(1), (2), (3) là điểm sáng chung của polisaccarit

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 20:Cho các ý sau:(1) bao gồm vị ngọt(2) dễ tan vào nước(3) dễ lên men vày vi sinh vật(4) cấu tạo bởi những đơn phân theo lý lẽ đa phân(5) đựng 3-7 cacbonTrong các ý trên tất cả mấy ý là đặc điểm chung của đường đơn?A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

Đặc điểm thông thường của đường đơn là: (1), (2), (3), (5)

(4) là đặc điểm ở đường đôi, con đường đa

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 21:Chất tiếp sau đây được xếp vào nhóm con đường pôlisaccarit là:A. Tinh bột

B. Glicôgen

C. Xenlulôzơ

D. Cả 3 hóa học trên

Lời giải:

Cả 3 chất đầy đủ là mặt đường đa (pôlisaccarit).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22:Các solo phân nhà yếu cấu trúc nên các loại cacbohyđrat làA. Glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ

B. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ

D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

Lời giải:

Các đơn phân chủ yếu kết cấu nên những loại cacbohyđrat là glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 23:Các loại đường đơn thông dụng làA. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

B. Glucôzơ, lactôzơ, fructôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, mantôzơ

D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

Lời giải:

Các 1-1 phân công ty yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 24:Nhóm phân tử con đường nào sau đấy là đường đơn?A. Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ

B. Tinh bột, xenlulôzơ, kitin

C. Galactôzơ, lactôzơ, tinh bột

D. Glucôzơ, saccarôzơ, xenlulôzơ

Lời giải:

Đường solo bao gồm: Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ

Tinh bột, xenlulozơ là mặt đường đa.

Saccarozơ, lactozơ là con đường đôi.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 25:Loại đường có trong thành phần kết cấu của ADN và ARN là?A. Mantôzơ

B. Fructôzơ

C. Hecxozơ

D. Pentozơ

Lời giải:

Loại đường có trong thành phần kết cấu của ADN và ARN là con đường 5 cacbon: Pentozơ

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 26:Tinh bột được enzim thay đổi thành loại đường nào trong vùng miệng?A. Mantôzơ

B. Galactôzơ

C. Lactôzơ

D. Pentozơ

Lời giải:

Tinh bột được enzim thay đổi thành mặt đường mantozo trong khoang miệng

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 27:Chất nào dưới đây thuộc nhiều loại đường pôlisaccaritA. Mantôzơ

B. Đisaccarit

C. Tinh bột

D. Hêxôzơ

Lời giải:

Tinh bột thuộc nhiều loại đường nhiều (Pôlisaccarit) kết cấu bởi nhiều đối chọi phân.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 28:Xenlulozơ được kết cấu bởi solo phân làA. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Glucozơ và fructozơ

D. Saccarozơ

Lời giải:

Xenlulozơ được cấu trúc bởi 1-1 phân là glucozơ

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 29:Những hợp hóa học có đối chọi phân là glucôzơ gồmA.Tinh bột với saccarôzơ

B. Glicôgen với saccarôzơ

C. Saccarôzơ với xenlulôzơ

D. Tinh bột cùng glicôgen

Lời giải:

Saccarôzơ (các 1-1 phân gồm 1 glucôzơ và 1 fructôzơ); Tinh bột, glicôgen, xenlulôzơ (các 1-1 phân là glucôzơ)

Những hợp hóa học có đơn phân là glucôzơ bao gồm tinh bột cùng glicôgen.

Xem thêm: Chế Độ Vệ Sinh Máy Giặt Samsung Cửa Ngang Samsung Sạch Như Mới

Đáp án nên chọn là: D

Câu 30:Thành tế bào thực đồ dùng được hình thành vì chưng sự links giữaA. Các phân tử xenlulôzơ với nhau

B. Các đơn phân glucozơ với nhau

C. Những vi tua xenlulôzơ với nhau

D. Những phân tử fructôzơ

Lời giải:

Thành tế bào thực đồ dùng được hình thành vày sự links giữa các vi gai xenlulôzơ cùng với nhau.