Luật Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì

     

Luật công ty lớn là chính sách chuyên ngành của luật thương mại dịch vụ – một trong những lĩnh vực pháp luật quan trọng điều chỉnh hoạt động vui chơi của doanh nghiệp. Qui định doanh nghiệp hiện nay hành là mức sử dụng doanh nghiệp 2014. Hãy cùng namlinhchihoasen.com mày mò về luật doanh nghiệp lớn tiếng Anh là gì nhé.

Bạn đang xem: Luật doanh nghiệp tiếng anh là gì

Định nghĩa mức sử dụng doanh nghiệp giờ đồng hồ Anh là gì?

Enterprise Law is law đơn hàng with the establishment, organization, restructuring, dissolution, & relevant activities of enterprises, including limited liability companies, joint-stock companies, partnerships, private companies, & groups of enterprises.

(Luật doanh nghiệp lớn là vẻ ngoài quy định về việc thành lập, tổ chức triển khai quản lý, tổ chức triển khai lại, giải thể và vận động có liên quan của doanh nghiệp, bao hàm công ty nhiệm vụ hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh với doanh nghiệp tứ nhân; nguyên lý về team công ty).

Từ vựng giờ Anh doanh nghiệp té sung

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

State – own enterprise: công ty lớn nhà nước.

Partnership: doanh nghiệp hợp danh.

Limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn

Joint-stock company: công ty cổ phần.

Shareholder: cổ đông.

Founding shareholder: người đóng cổ phần sáng lập.

Dividend: cổ tức.

Certificate of Business registration: giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

National business registration information system: hệ thống thông tin nước nhà về đăng kí doanh nghiệp.

Enterprise managers: người quản lý doanh nghiệp.

Founder: người thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Foreign investor: nhà chi tiêu nước ngoài.

Stake: phần vốn góp.

Enterprise restructuring: tổ chức lại doanh nghiệp.

Division: chia.

Partial division: Tách

Consolidation: hòa hợp nhất.

Acquisition: sáp nhập.

Voting capital: vốn tất cả quyền biểu quyết.

Charter capital: vốn điều lệ.

Rights of enterprises: quyền của doanh nghiệp.

Obligations of enterprises: nghĩa vụ của doanh nghiệp.

The company’s charter: điều lệ công ty.

Internal rules và regulations: quy chế quản lý nội bộ.

Member register or shareholder register: sổ đk thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.

Control Board: ban kiểm soát.

Accounting books: sổ kế toán

Accounting documents: triệu chứng từ kế toán.

Annual financial: report tài chính

Board of Directors: hội đồng quản trị.

Controller: kiểm soát và điều hành viên.

Director: giám đốc.

General Director: tổng giám đốc.

Legal representative: người thay mặt đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp.

Contracts prior to business registration: hợp đồng đăng kí doanh nghiệp.

Application for registration: hồ sơ đăng kí doanh nghiệp.

Enterprise identification number: mã số doanh nghiệp.

Contributed assets: gia sản góp vốn.

Xem thêm: Màu Sắc Cuộc Trò Chuyện Có Ý Nghĩa Gì, Ý Nghĩa Màu Sắc Cuộc Trò Chuyện

Assessing: định giá.

Branches: chi nhánh.

Representative offices: công sở đại diện.

Business locations: vị trí kinh doanh.

Headquarter: trụ sở chính.

Enterprise’s seal: bé dấu của doanh nghiệp.

Resolutions of the Board of members : quyết nghị của hội đồng thành viên.

Profit: lợi nhuận.

President: nhà tịch.

Dismissal: miễn nhiệm.

Discharge: biện pháp chức.

Shares: cổ phần.

Sold shares: cp đã bán.

Unsold shares: cp chưa bán.

General Meeting of Shareholders: đại hội đồng cổ đông.

Ordinary shares: cp phổ thông.

Voting preference shares: cổ phần ưu đãi biểu quyết

Shares with preferred dividends: cp ưu đãi cổ tức.

Redeemable preferred shares: cp ưu đãi hoàn lại.

Share certificates: cổ phiếu.

Certificates: triệu chứng chỉ.

Book entries: cây bút toán ghi sổ.

Electronic data: dữ liệu điện tử.

Share offering: chào bán cổ phần.

Share transfer: chuyển nhượng cổ phần.

Bond issuance: tạo trái phiếu.

Business corporations: tập đoàn kinh tế.

General companies: tổng công ty.

Parent company: công ty mẹ.

Subsidiaries: doanh nghiệp con.

Type of business: mô hình pháp lý.

Enterprise suspension: tạm dứt kinh doanh.

Dissolution: giải thể.

Bankruptcy: phá sản.

Gorvernment: chủ yếu phủ.

Business registration authorities: phòng ban đăng kí tởm doanh.

Converting chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Xem thêm: Sơ Đồ Mạch Đảo Chiều Không Đồng Bộ 3 Pha, Phân Tích Ưu Nhược Điểm Từng Mạch

https://drive.google.com/open?id=1Jie_4RgqmDommRbz0hIuundoxt6SY_5S

https://drive.google.com/open?id=1R_sfXhkUv1D8yqLboWghinqseIWaApEd


*
namlinhchihoasen.com ĐỒNG HÀNH CÙNG CỐC CỐC POINTS GIÚP BẠN CHINH PHỤC TIẾNG ANH CÔNG SỞ

Mừng năm mới Nhâm Dần, namlinhchihoasen.com giờ Anh cho tất cả những người đi có tác dụng đã bắt tay hợp...