MỘT CHIẾC VÒNG NHÔM CÓ BỀ DÀY KHÔNG ĐÁNG KỂ

     
Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 17 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song


Bạn đang xem: Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 21 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định


Xem thêm: Download Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm, Cd Mp3 Tiếng Anh 7 Thí Điểm

Câu hỏi :

Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể, có đường kính 20 cm được treo bởi một lực kế sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho hệ số lực căng bởi bề mặt của nước là 73.10-3N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên vòng nhôm có độ lớn gần đúng bằng 
Xem thêm: Men Vi Sinh Có Tác Dụng Gì ? Những Lợi Ích Sức Khỏe Mà Men Vi Sinh Mang Đến

*