MỘT NĂM KHÔNG NHUẬN BẰNG BAO NHIÊU NGÀY

     

Năm nhuận là gì? Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Vì sao lại có năm nhuận? Và cách tính năm nhuận như thế nào? Và năm 2021 sắp tới có phải là năm nhuận không? Những câu hỏi về năm nhuận sẽ được giải đáp ngay sau đây. 

*
Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là những năm có 366 ngày trong lịch dương. Cứ 4 năm dương lịch thì lại có một năm nhuận. 

Năm nhuận được tính theo lịch mặt trời. Là khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Vậy thì kết quả là một năm dương lịch còn thừa lại 6 giờ và nếu 4 năm liên tiếp dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương đương với một ngay. 

Lịch tính thời gian theo mặt trăng được gọi là âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm âm lịch có 354 ngày, nó ngắn hơn năm dương lịch đến 11 ngày. Vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng).

Bạn đang xem: Một năm không nhuận bằng bao nhiêu ngày

*
Chu kì quay của trái đất quanh mặt trời làm cơ sở tính lịch dương.

Để âm lịch vừa chỉ được tuần trăng, vừa không sai lệch với thời tiết của 4 mùa, thì cứ 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau nhiều. Song, năm âm lịch vẫn chậm hơn so với năm dương lịch. Người ta khắc phục tình trạng đó bằng cách lấy 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương lịch, tương ứng với 235 tháng âm lịch, thừa 7 tháng so với năm dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

1 năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Như vậy, kết luận là năm nhuận theo lịch dương thì có 366 ngày. Bởi vì tính theo thời gian của trái đất quay xung quanh mặt trời hết 365 ngày và 6 giờ. Vậy nên cứ 4 năm thời gian sẽ dư là 6h x 4 = 24 giờ = 1 ngày, và ngày này gọi là ngày nhuận. 1 năm bình thường sẽ có 365 ngày, năm nhuận sẽ có thêm 1 ngày là 366 ngày.

Theo âm lịch thì 1 năm có 354 ngày. Cứ 3 năm thì sẽ dư 1 tháng và tháng đó gọi là tháng nhuận.

*
Năm nhuận dương có 366 ngày.

Cách tính năm nhuận

Tính năm nhuận theo dương lịch

Để tính năm nhuận dương lịch thì các bạn lấy năm đó chia hết cho 4 thì đó là năm nhuận.

Ví dụ năm 2020 chia hết cho 4 thì năm 2020 là năm nhuận.

Với những năm tròn thế kỷ (có 2 số cuối là 00 ) thì các bạn lấy năm đó chia cho 400. Nếu năm đó chia hết cho 400 thì là năm nhuận. Hoặc 2 số đầu chia hết cho 4 thì cũng là năm nhuận. 

Ví dụ: Lấy năm 2000 chia hết cho 4. Suy ra năm 2000 là năm nhuận. Hoặc lấy 1200 chia cho 4, thấy không dư. Suy ra năm 1200 là năm nhuận. Các năm 1300, 1100, 1900, 2100.. thì không là năm nhuận. 

Trong năm nhuận, lịch dương trong tháng 2 sẽ có thêm 1 ngày là 29 ngày. Như vậy năm nhuận thì sẽ có thêm ngày 29. Năm không nhuận thì tháng 2 có 28 ngày.

*
Chia hết cho 4 là năm nhuận, chia dư là năm không nhuận.

Xem thêm: Dự Báo Thời Tiết Hà Tĩnh Hôm Nay, Ngày Mai, 3 Ngày Tới Theo Giờ

Tính năm nhuận theo âm lịch

*

Bởi vì 1 năm âm lịch sẽ ít hơn lịch dương 11 ngày. Vậy 3 năm liên tục thì âm lịch sẽ ít hơn dương lịch 33 ngày. Với mục đích để thời gian âm lịch cũng như dương lịch không chênh lệch quá nhiều và 4 mùa thì cứ 3 năm theo lịch âm sẽ có 1 tháng nhuận. Dồn tiếp 2 năm nữa là sẽ dư 25 ngày và gần nhuận được 1 tháng. Tính bình quân 19 năm lại có 7 tháng âm lịch.

Cách tính năm nhuận theo âm lịch như sau lấy số năm chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Ví dụ:

2020 là năm nhuận âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.2014 là năm nhuận âm lịch vì 2014 chia cho 19 không dư. 2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3.1889 là không là năm nhuận âm lịch vì chia cho 19 dư 7.1997 không là năm nhuận âm lịch vì chia cho 19 dư 2.
*
Bảng tháng nhuận âm lịch

Bao nhiêu năm thì lại có năm nhuận? 

Theo năm Dương lịch, chu kỳ Trái đất quay quanh mặt trời là 365 ngày và 6 giờ. Tức là 1/4 ngày (6h). 1/4 ngày này sẽ được cộng dồn trong 4 năm và năm thứ 4 là năm nhuận. Như thế, theo năm Dương lịch thì cứ 4 năm lại có 1 năm là năm nhuận.

Năm 2020 có phải là năm nhuận không?

Để xác định năm 2020 hoặc một năm nào đó có phải là năm nhuận theo dương lịch hay không thì chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả năm đó chia hết cho 4 thì tức là năm đó sẽ nhuận dương lịch.

Kết quả theo cách tính như trên thì năm 2020 là năm nhuận theo dương lịch. Bởi nó thỏa mãn các điều kiện trên. Năm 2020 đã là năm nhuận theo dương lịch thì tức là năm nay sẽ có thêm 1 ngày đó là ngày 29/2.

2020 chia 19 dư 6 nên 2020 là năm nhuận âm lịch. Cụ thể năm 2020 nhuận tháng 4. 

*

Năm 2021 có phải là năm nhuận không? 

Tương tự như cách tính với năm 2020, ta lấy số năm chia cho 4. 2021 chia cho 4 bằng 2020 dư 1. Vậy nên 2021 không chia hết cho 4. 2021 không là năm nhuận dương lịch.

Với năm nhuận âm lịch: 2021 chia 19 được 2014 dư 7. Vậy theo cách tính ở trên thì năm 2021 cũng không nhuận âm lịch. 

Ngày nhuận là gì? Những năm nào sẽ có ngày nhuận?

*
Ngày nhuận là ngày 29/2 dương lịch

Trái đất quay quanh mặt trời hết 365 ngày. Nhưng trên thực tế thì 1 vòng quay được đo chính xác là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây, tức 365.25 ngày. 

Chính phần dư ra 1/4 ngày, tương đương với 6 giờ. Đó đã nảy sinh nhu cầu cần phải có 1 năm nhuận. Người ta vẫn xét cho 1 năm có 365 ngày, song cứ 4 năm thì số ¼ ngày dư ra kia tích lại thành 1 ngày, và ngày đó chính là ngày nhuận.

Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày.

Do vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận. Số ngày (giờ) dư ra mỗi năm 1 lần đó được tính vào tháng 2 Dương lịch của năm thứ tư. Với số ngày 28 ngày, tháng 2 có thêm 1 ngày nhuận là ngày 29/2.

Xem thêm: Nơi Bán Dàn Áo Xe Wave Alpha Đời Đầu Zin Chính Hãng Honda Viet Nam, Có Đủ Màu

Vậy nên, nếu năm đó xuất hiện ngày 29/2 dương lịch, thì mặc định ngày đó là ngày nhuận và năm đó cũng là năm nhuận dương lịch.

Kết luận là những năm nhuận thì sẽ có ngày nhuận. Tức những năm có số năm chia hết cho 4 thì là năm nhuận. Và với năm có 2 số 00 cuối, lấy năm chia cho 400 không dư thì là năm nhuận. Và năm đó có ngày nhuận là ngày 29/2. 

Như vậy bạn đã biết được năm nhuận có bao nhiêu ngày chưa ạ? Chính xác là năm nhuận có 366 ngày, tức năm đó có thêm ngày 29/2. Năm không nhuận có 365 ngày, và tháng 2 chỉ có 28 ngày. Vậy nên những ai sinh vào ngày 29/2 dương lịch thì chỉ được tổ chức sinh nhật 4 năm một lần đó các bạn.