Move beyond là gì

     

7 phương pháp dùng beyond là tổng hợp những trường hòa hợp thông dụng cách sử dụng beyond, để dễ nhớ ta ghi hãy nhờ rằng beyond tức là ở mặt kia, quá quá, ngoài….ra. Về ngữ pháp, thì beyond được dùng như phó từ tốt trạng trường đoản cú (bổ nghĩa mang đến động từ), giới trường đoản cú (+ danh từ) cùng danh từ, tức xét về ngữ pháp thì rất 1-1 giản, mặc dù nhiên, lúc vào ý nghĩa và cách dùng beyond thực tế thì nghĩa tất cả khác nhau, nên chia thành 7 giải pháp dùng là do vậy.Bạn đã xem: Go beyond là gì

Đang xem: Go beyond tức thị gì


*

Cách dùng beyond 1: ở bên đó (chỗ / rào chắn)

Giới tự chỉ thời gian

10 cách dùng agree on, agree to, agree with, agree about

Nếu vật gì ở mặt kia một nơi hoặc một rào chắn, có nghĩa là nó năm sống phía bên cạnh nơi/ mẫu đó

+ vào định ngữ hoặc sau lớn be:

Ví dụ: a) His village lies two miles beyond the border. Làng của anh ấy ấy nằm phương pháp 2 dặm ở bên kia biên giới.Bạn đã xem: Move beyond là gì

b) Beyond the lawn lay Mr Annett’s kitchen garden. Phía mặt kia thảm cỏ là vườn sau phòng bếp của ông Annett.Bạn sẽ xem: Move beyond là gì

c) There was a blink of bright light beyond the forest. Có tia nắng đèn lập loè ở bên kia quần thể rừng.

Bạn đang xem: Move beyond là gì

+ Sau danh từ:

Ví dụ: What place was there for a British presence beyond Britain’s shores? tất cả chỗ nào cho thấy sự hiện hữu của người Anh ở phía bên kia bờ hải dương Anh?

Cách dùng beyond 2: vượt thừa (thời điểm/ngày)

Nếu mẫu gì xẩy ra vượt quá (beyond) 1 thời điểm hoặc ngày nào, tức là nó vẫn thường xuyên sau thời điểm hay ngày đó

Ví dụ: a) Few children remain in the school beyond the age of 16. Khôn xiết ít trẻ em còn ngơi nghỉ lại ngôi trường sau độ tuổi 16. (vượt quá tuổi 16) =after

b) Few people live beyond the age of a hundred. Vô cùng ít tín đồ sống hơn 100 tuổi.

c) We cannot allow the work lớn continue beyond the end of the year. Bọn họ không thể mang đến phép các bước kéo lâu năm sau thời điểm cuối năm nay. (after)

d) Don’t stay out beyond eleven o’clock — Đừng đi quá 11 tiếng (sau 11 giờ)

e) This is a strategy for the 1990s & beyond. Đây là 1 chiến lược cho người năm 1990 với xa hơn nữa. (sau đó nữa)

Cách dùng beyond 3: vượt quá (vật/sự việc)

Nếu chiếc gì không ngừng mở rộng vượt quá (beyond) một đồ dùng / sự việc quan trọng nào, tức là nó ảnh hưởng hoặc bao gồm cả phần đa điều khác.

Ví dụ: a) The problems extend beyond Britain’s cities. Những vấn đề không ngừng mở rộng ra ngoài phạm vi những thành phố của An.

b) We’re not going to phản hồi beyond that. Họ sẽ chẳng bình luận gì ngoài điều đó.

Cách sử dụng beyond 4: ngoài….ra, trừ (điều gì đã nói)

Bạn sử dụng beyond để ra mắt một ngoại lệ so với những gì mà ai đang nói đến.

Ví dụ: a) The government could bởi vì nothing beyond warning the western governors lớn be on their guard. Thiết yếu phủ đã không thể làm cái gi ngoài việc nói nhở các nhà chức vụ phía tây nên canh chừng cẩn thận.

b) They’ve got nothing beyond their vacant land. Họ chẳng còn cái gì ko kể khoản miếng đất trống.

Cách sử dụng beyond 5: vượt vượt (điểm / giai đoạn)

Nếu vật gì đi vượt vượt một điểm hoặc quy trình tiến độ nhất định nào, có nghĩa là nó tiến triển hoặc gia tăng để nó qua khỏi điểm này hoặc tiến độ đó.

Ví dụ: The nuclear power nguồn programme will have proceeded beyond the point where it can easily be stopped. Chương trình năng lượng hạt nhân sẽ vượt qua ngoài điểm mà nó rất có thể bị xong xuôi lại dễ dàng dàng.

Cách áp dụng beyond 6: quanh đó (sự tin tưởng/hiểu biết)

Nếu một cái gì đó ngoài (beyond) sự tin cậy hoặc tầm phát âm biết, tức là theo giải pháp nào đó, thái quá đến độ cần thiết tin hay hiểu được.

Ví dụ: a) The reason was very simple và beyond dispute. Lý do thật đơn giản là không cần thiết phải bàn cãi.

c) I feel humiliated beyond belief. Tôi cảm thấy bẽ mặt quá mức độ (không thể tin được)

Cách thực hiện beyond 7: thừa ngoài kỹ năng (không thể hiểu/làm/có điều gì)

b) Her reasoning was quite beyond me. Tôi thật không hiểu phương pháp lập luận của cô ý ta.

Xem thêm: Phân Biệt Thuốc Generic Là Gì, Thuốc Generic Và Thuốc Biệt Dược

c) I suspect that an insight on this scale would be beyond the capacity of the human mind. Tôi nghi ngờ rằng sự hiểu rõ sâu xa với trình độ chuyên môn này vẫn vượt ra ngoài khả năng của đầu óc nhỏ người.

Một số thành ngữ của beyond

1. Beyond belief/repair/ recognition, etc.: too great or bad for anyone to lớn believe/repair/recognize, etc. Quá giỏi / xấu khiến mọi bạn không thể tin cậy / sửa chữa / đánh giá …

Ví dụ: a) His thoughtlessness is beyond belief . Tôi không thể nào tin nổi anh ta lại thiếu lưu ý đến đến vậy.

b) He survived the accident, but his oto was damaged beyond repair. Anh ta tồn tại sau vụ tai nạn, nhưng loại xe của anh ý ta bị hư hỏng không thể sửa chữa.

2. Beyond compare: so good that everyone or everything else is of worse quality: quá giỏi đến nỗi mọi tín đồ / vật khác hầu như kém hơn : quan trọng so sánh, ko thể tị nạnh được

Ví dụ: a) Her beauty is beyond compare. Vẻ đẹp cô ấy không ai tị nạnh được.

b) She’s lovely beyond compare. Cô ta dễ thương không ai bì được

3. Beyond / out of / outside one’s control : ngoại trừ sự kiểm soát điều hành của ai

Ví dụ: Tonight’s performance has been cancelled due to lớn circumstances beyond our control (= events which we are unable to giảm giá with) .

Buổi biểu diễn tối nay đã biết thành hủy do những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của shop chúng tôi (= các sự kiện mà shop chúng tôi không thể giải quyết).

4. Go/be beyond /past (all) reason: khổng lồ be more than is acceptable or reasonable: không có lý / vô lý / phi lý hoặc ko thể gật đầu được

Ví dụ: Their demands go beyond all reason. Các yêu cầu của mình vô thuộc phi lý.

5. Lớn live beyond one’s income = lớn live beyond one’s means: sống / tiêu tiền hơn số tiền tìm được

Ví dụ: a) Being so poor during college taught me not to lớn live beyond my means once I got a steady job. Vượt nghèo trong thời gian ngồi học đh đã dạy tôi không được tiêu những tiền rộng số tiền tìm được ngay khi tôi có được một vấn đề làm ổn định định.

b) If you keep living beyond your means, you’ll deplete your ngân hàng account before you know it.

Nếu anh cứ liên tiếp sống quá số tiền kiếm được, thì sớm muộn gì sẽ tiêu không còn tiền trong bank trước khi biết được điều này.

6. Khổng lồ be beyond one’s depth: thừa khả năng, quá sức mình

Ví dụ: The stuff they’re teaching in this advanced math class is beyond my depth.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Sub Nghĩa Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

7. Lớn be past (beyond) hope: to lớn be unlikely lớn change for the better: không còn hy vọng gì nữa

Ví dụ: You can’t buy this house, it is completely beyond hope. You’ll run out of money before you can fix it up!

Bạn thiết yếu mua tòa nhà này, nó trọn vẹn không còn hy vọng gì đâu. Cái câu hỏi sửa công ty thôi cũng biến thành tiêu hết tiền rồi!

Kết luận: 7 cách dùng beyond phổ biến + một số thành ngữ của beyond sẽ giúp chúng ta nắm được những cách sử dụng phổ biến của beyond, tuy vậy việc nắm rõ nghĩa và phương pháp sử beyond thuần thục thì rất cần được chiêm nghiệm một thời hạn thì mới nắm rõ.