MUCH MORE LÀ GÌ

     

> Giáo dục, tuyển chọn sinh, tiếng anh, học tập tiếng anh, ngữ pháp giờ anh

1. So sánh bằng

kết cấu sử dụng là as .... As

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

nếu là đậy định, as vật dụng nhất có thể thay bởi so (chỉ để dễ nhìn đọc – informal English) Sau as phải là 1 đại tự nhân xưng nhà ngữ, không được là một trong tân ngữ (Lỗi cơ bản) Danh trường đoản cú cũng rất có thể được dùng làm so sánh vào trường phù hợp này, nhưng đề xuất nhớ trước lúc so sanh phải đảm bảo rằng danh từ bỏ đó buộc phải có những tính từ bỏ tương đương.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his. My house is the same height as his. The same...as >


*

Công thức so sánh tính trường đoản cú trong giờ Anh

Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than... Cũng hoàn toàn có thể được cần sử dụng nếu sau chúng là một trong mệnh đề trả chỉnh. Tuy vậy trường vừa lòng này không thịnh hành và không gửi vào các bài thi ngữ pháp: His appearance is different from what I have expected.Bạn đã xem: Far more là gì ...than I have expected.(A-E)

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi đối chiếu một người/ một thứ với tất cả những tín đồ hoặc vật dụng khác buộc phải thêm elsesau anything/anybody...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.Bạn sẽ xem: Much more là gì

Để nhấn mạnh so sánh, hoàn toàn có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh tự cũng có thể dùng để đối chiếu bằng hoặc hơn thế kém, nhưng mà trước khi so sánh phải khẳng định xem đó là danh từ đếm được hay là không đếm được, vì chưng đằng trước chúng có một trong những định ngữ dùng với 2 loại danh trường đoản cú đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father. February has fewer day than March.

Bạn đang xem: Much more là gì

Their jobs allow them less freedom than ours does. Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as cùng than của những mệnh đề so sánh rất có thể loại quăng quật chủ ngữ ví như nó trùng phù hợp với chủ ngữ thiết bị nhất, đặc biệt là khi động từ sau than vàas sống dạng bị động. Bây giờ than cùng as còn có thêm công dụng của một đại từ quan hệ cố kỉnh thế. Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). Anne is going khổng lồ join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week). He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

*Hoặc những tân ngữ cũng có thể bị nockout bỏ sau các động từ sinh sống mệnh đề sau THAN với AS:

Don’t đại bại your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it). She gets her meat from the same butcher as I go khổng lồ (Incorrect: as I go to him).

3. So sánh hợp lý

Khi đối chiếu nên nhớ: các mục dùng làm so sánh phải tương tự nhau: người-người, vật-vật. Bởi vậy mục so sánh hợp lý sẽ là: Sở hữu giải pháp

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các bức tranh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

sử dụng thêm that of đến danh trường đoản cú số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary cùng với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

dùng thêm those of cho các danh tự số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này so sánh duties với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher hoc tieng anh (those of = the duties of)

4. So sánh quan trọng đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthest

little less least much more most many more most good better best well bad worse worst badly

Lưu ý: farther : dùng cho khoảng cách

further : cần sử dụng cho tin tức hoặc một trong những trường vừa lòng trừu tượng khác The distance from your house to lớn school is farther than that of mine. If you want more/further information, please điện thoại tư vấn to the agent. Next year he will come lớn the U.S for his further (= more) education

5. So sánh đa bội

Tương đương cấu trúc tiếng Việt: cấp rưỡi, gấp hai...

Ex:Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp tân tiến ngày nay, nhất là ngữ pháp Mỹ có thể chấp nhận được dùng so sánh hơn kém mang đến gấp 3 lần trở lên, nhưng so với gấp 2 hoặc 1/2 thì hoàn hảo nhất không.

Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần ngần ấy... Chỉ được sử dụng trong khẩu ngữ, không được dùng để làm viết.

Xem thêm: Naruto: Tìm Hiểu Về Anbu Là Gì, Anbu Nghĩa Là Gì, Naruto, Naruto: Tìm Hiểu Về Anbu Là Gì, Anbu Nghĩa Là Gì

6. đối chiếu kép

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng... Càng... Các Adj/Adv so sánh phải đứng sinh sống đầu câu, trước bọn chúng phải tất cả The

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel.

Nếu duy nhất vế tất cả Adj/Adv so sánh thì vế còn lại có thể dùng The more

The more + S + V + the + comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become.

Sau The more sinh sống vế đồ vật nhất rất có thể có that mà lại không độc nhất thiết.

The more (that) you study, the smarter you will become.

The more (that) we know about it, the more we are assured

vào trường phù hợp nếu cả nhị vế đều phải có thành ngữ it is thì vứt chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc nếu cả nhì vế số đông là to lớn be thì loại bỏ

The closer lớn one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng giỏi hơn), all the more (càng... Hơn), not... Any the more... (chẳng... Hơn... Tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng để nhấn siêu mạnh cho các tính trường đoản cú hoặc phó từ được đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được sử dụng với những tính trường đoản cú trừu tượng: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to lớn come round lớn breakfast. (các sáng nhà nhật trời thiệt đẹp. Tôi lại càng thích đông đảo sáng công ty nhật kia hơn nữu vì chưng Sue thường ghé thăm ăn sáng.) He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vị những kinh nghiệm tay nghề của mình.) He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn cục điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn ko sáng ra chút nào cả.) cấu tạo này tuyệt vời và hoàn hảo nhất không dùng cho các tính từ cầm thể. Ngữ pháp tiếng anh

7. Cấu trúc No sooner... Than = Vừa mới ... Thì đã...

Xem thêm: Ec Certificate Là Gì - Chứng Chỉ Ce Trong Xuất Nhập Khẩu

Chỉ dùng cho thời quá khứ với thời hiện tại tại, không sử dụng cho thời Tương lai. No sooner đứng sống đầu một mệnh đề, theo sau nó là 1 trong những trợ động từ hòn đảo lên trước chủ ngữ để dìm mạnh, than đứng nghỉ ngơi đầu mệnh đề còn lại:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

No sooner had we started out for California than it started khổng lồ rain. (Past)

Một ví dụ ngơi nghỉ thời bây giờ (will được lấy sang sử dụng cho hiện tại tại)

No sooner will he arrive than he want khổng lồ leave.(Present) Một cấu tạo tương đương cấu tạo này: No sooner ... Than ... = Hardly/Scarely ... When Vd: Scarely had they felt in love each other when they got maried.

Lưu ý: No longer ... = not ... Anymore = không ... Nữa, dùng theo cấu trúc: S + no longer + Positive Verb

8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật

khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, chỉ được dùng so sánh hơn kém, không được dùng đối chiếu bậc nhất, tuy nhiên trong một vài dạng văn nói cùng cả văn viết vẫn chấp nhận so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản). Trước adj và adv so sánh phải bao gồm the, trong câu có thành ngữ of the two + nounthành ngữ rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Of the two shirts, this one is the prettier

9. đối chiếu bậc nhất

cần sử dụng khi đối chiếu 3 bạn hoặc 3 đồ vật trở lên: Đối với tính từ cùng phó trường đoản cú ngắn dùng đuôi est. Đối với tính từ và phó tự dài dùng most hoặc least. Đằng trước so sánh phải bao gồm the. Dùng giới từ bỏ in với danh tự số ít.

John is the tallest boy in the family

dùng giới tự of với danh trường đoản cú số các

Deana is the shortest of the three sisters

Sau thành ngữ One of the + so sánh bậc nhất + noun phải đảm bảo chắc chắn rằngnoun nên là số nhiều, và hễ từ yêu cầu chia sinh sống số ít.

One of the greatest tennis players in the world is Johnson.

Từ khoá tương quan đến tính từ bỏ trong tiếng anh: cách dùng tính trường đoản cú trong giờ anh, 6 tính từ bỏ trong giờ anh, tính tự trong giờ đồng hồ anh là gì, tính từ thiết lập trong giờ anh, danh sách tính trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh, các tính từ bỏ trong giờ đồng hồ anh, có mang tính từ trong tiếng anh, vị trí của những tính từ trong giờ anh