Negligent Là Gì

     

1. "negligence" là gì? Nghĩa của từ negligence trong tiếng Việt. Tự điển Anh-Việt

Tra cứu vãn từ điển Anh Việt online. Nghĩa của tự 'negligence' trong giờ đồng hồ Việt. Negligence là gì? Tra cứu vãn từ điển trực tuyến....

Bạn đang xem: Negligent là gì

Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66627 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm: ADJ. Gross | contributory The plaintiff was guilty of contributory negligence for failing lớn wear a crash helmet. | medical, professional | criminal accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

Xem chi tiết
*

2. Negligent

1. Not being careful or giving enough attention to people or things that are…...

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66626 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to lớn communicate with confidence.

Xem cụ thể
*

Nghĩa của tự Negligent - từ bỏ điển Anh - Việt

3. Nghĩa của trường đoản cú Negligent - từ điển Anh - Việt

Nghĩa của từ bỏ Negligent - trường đoản cú điển Anh - Việt: /'''´neglidʒənt'''/, Tính từ, Cẩu thả, lơ đễnh, adjective, adjective,...

Tác giả: tratu.soha.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66624 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

4. NEGLIGENT - nghĩa trong giờ Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra tự 'negligent' vào từ điển giờ Việt miễn giá thành và các phiên bản dịch Việt khác....

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Weakness Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tác giả: www.babla.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66621 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

5. Negligent là gì, Nghĩa của từ Negligent | trường đoản cú điển Anh - Việt

Negligent là gì: / ´neglidʒənt /, tính từ, cẩu thả, lơ đễnh, trường đoản cú đồng nghĩa: adjective, trường đoản cú trái nghĩa: adjective, khổng lồ be negligent in one's work, cẩu thả vào công việc,......

Tác giả: www.rung.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66617 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

6. 'negligent' là gì?, trường đoản cú điển giờ Anh

Nghĩa của từ bỏ negligent vào Từ điển giờ đồng hồ Anh adjective 1failing to lớn take proper care in doing something. Directors have been negligent in the performance of their duties synonyms: neglectful remiss careless lax irr......

Tác giả: vi.vdict.pro

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66612 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem cụ thể

7. 'negligent' là gì?, tự điển Anh - Việt

Nghĩa của từ negligent vào Từ điển Anh - Việt
negligent /neglidʤənt/ * tính từ - cẩu thả, lơ đễnh =to be negligent in ones work+ cẩu thả vào công việc...

Xem thêm: Ăn Thanh Long Có Giảm Cân Không, Ăn Thanh Long Có Béo Không

Tác giả: vi.vdict.pro

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66606 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Khớp với công dụng tìm kiếm:

Xem chi tiết

8. Từ bỏ negligent nghĩa là gì, tư tưởng & ý nghĩa của từ bỏ negligent - từ bỏ điển Anh Việt

Cùng tò mò nghĩa của từ: negligent tức thị cẩu thả, lơ đễnh khổng lồ be negligent in one's work cẩu thả trong các bước ...