Ngày Đẹp Tháng 11 Năm 2021 Để Mua Xe

     

Tháng 11 năm 2022 mua xe ngày làm sao tốt, xem ngày mua xe tháng 11/2022, chọn ngày đẹp mua xe đúng theo tuổi hồi tháng 11 ...là câu hỏi được không ít người quan tâm.

Xem ngày xuất sắc mua xe máy, oto với mong muốn muốn an toàn khi tham gia giao thông, xe pháo ít bị nứt cũng như gặp mặt nhiều may mắn. Việc coi ngày đẹp, lựa chọn giờ tốt mua xe pháo mang chân thành và ý nghĩa tâm linh được bạn xưa coi trọng. "Có thờ gồm thiêng, gồm kiêng tất cả lành" cũng chính vì thế đừng chủ quan mà bỏ qua việc xem ngày giỏi xấu

Với khí cụ xem ngày giỏi mua xe theo tuổi để giúp quý chúng ta chọn ngày xuất sắc mua xe vào thời điểm tháng 11. Thông tin được chuyên gia nghiên cứu, tổng hợp nhiều phương thức khác nhau để đưa ra kết quả đúng mực nhất

Nhập ngày tháng năm sinh để sở hữu kết quả đúng đắn nhất
Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 11 năm 2021 để mua xe

Xem

Ngày tốt mua xe mon 11/2022Ngày Mậu Ngọ mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất phát : căn nguyên hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Tuất tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : xuất phát hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Hợi tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : phát xuất hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Sửu mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : căn nguyên hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái mạnh đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Thìn tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : khởi hành hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Ngọ tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Tuất tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Hợi tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : khởi thủy hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái mạnh đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Đinh Sửu mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : khởi hành hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Thìn tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : lên đường hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Thân mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành : xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Dậu mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : xuất xứ hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Tháng 11 năm 2022 phải tránh ngày xấu thiết lập xeNgày Kỷ Mùi tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : phát xuất hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Thân mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi hành : khởi thủy hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Dậu tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Tý tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Dần tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi hành : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Đinh Mão mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : xuất phát hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Tỵ tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Mùi mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - tây nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Thân mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng phát xuất : xuất xứ hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Dậu tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : phát xuất hướng Đông nam đón tin vui Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Tý tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Dần mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi hành : lên đường hướng Đông phái mạnh đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Mão mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Tỵ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Ngọ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi hành : lên đường hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : xuất phát hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Tuất mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Hợi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : lên đường hướng chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Xem ngày đẹp cài xe mon khác


Bạn phù hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
xem ngày giỏi xấu
*
xem ngày cưới hỏi
*
coi ngày tốt mua xe
*
coi ngày cam kết hợp đồng
*
coi ngày tốt nhận chức
*
coi ngày giỏi khai trương
*
xem ngày giỏi sinh nhỏ
*
coi ngày thẩm mỹ
*
coi ngày tốt cắt tóc
*
coi ngày giờ xuất hành
*
coi ngày tốt động thổ
*
xem ngày mua nhà ở
*
coi ngày khai công xây dựng
*
xem ngày giỏi đổ trần, lợp mái
*
coi ngày nhập trạch, về nhà mới
*
coi ngày chôn cất
*
coi ngày hoàng đạo
*
bây chừ là mấy giờ

Tử vi khoa học


tử vi trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi lúc này
Xem phong thủy
Lá số quỷ ly
phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
xem tuổi vợ ck
*
coi tuổi đúng theo làm ăn
*
xem tuổi xây nhà
*
coi tuổi sinh bé hợp phụ huynh

Xem bói


coi bói số điện thoại cảm ứng
coi bói tình cảm
coi bói cung mệnh
coi bói đại dương số xe pháo
Bói bài hàng ngày
xem bói bài bác tình yêu thương
coi bói bài thời vận
xem bói ngày sinh

Lịch việt 2022


kế hoạch tam tông miếu
Lịch âm khí và dương khí
Xem lịch vạn niên
*
Đổi ngày âm thanh lịch ngày dương
*
Đổi ngày dương quý phái âm

Phong thủy


xem hướng có tác dụng nhà
coi sim phong thủy

2022 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
31
2

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3


Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Từ Game Sang Paypal, Cách Rút Tiền Từ Game Về Paypal

2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
31
3

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31


Xem thêm: Người Yêu Giận Không Trả Lời Tin Nhắn, Cách Giải Quyết? Tại Sao Người Yêu Không Trả Lời Tin Nhắn

9
kimsa88
cf68