NGÀY TỐT MUA XE THÁNG 12 NĂM 2020

     

Tháng 12 năm 2022 sở hữu xe ngày nào tốt, xem ngày mua xe tháng 12/2022, chọn ngày đẹp mua xe thích hợp tuổi vào tháng 12 ...là thắc mắc được không ít người dân quan tâm.

Xem ngày giỏi mua xe cộ máy, oto với mong muốn muốn an ninh khi gia nhập giao thông, xe cộ ít bị nứt cũng như chạm mặt nhiều may mắn. Việc xem ngày đẹp, lựa chọn giờ giỏi mua xe mang ý nghĩa sâu sắc tâm linh được người xưa coi trọng. "Có thờ gồm thiêng, tất cả kiêng gồm lành" bởi vì thế đừng khinh suất mà quăng quật qua vấn đề xem ngày tốt xấu

Với nguyên tắc xem ngày tốt mua xe pháo theo tuổi để giúp đỡ quý các bạn chọn ngày tốt mua xe vào thời điểm tháng 12. Thông tin được chuyên gia nghiên cứu, tổng phù hợp nhiều cách thức khác nhau để lấy ra kết quả chính xác nhất

Nhập ngày tháng năm sinh để sở hữu kết quả đúng mực nhất
Bạn đang xem: Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2020

Xem

Ngày tốt mua xe tháng 12/2022Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi hành : phát xuất hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : xuất xứ hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Ngọ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi hành : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông phái nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Thân mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng phát xuất : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Dậu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : lên đường hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Tý mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : >Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Ngọ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Dậu mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : khởi hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Tuất tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : xuất xứ hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Hợi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất phát : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Dần tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng căn nguyên : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Mão tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : xuất hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Đinh Tỵ mon Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : xuất phát hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Tháng 12 năm 2022 buộc phải tránh ngày xấu cài đặt xeNgày Canh Dần mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi hành : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Mão tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Thìn mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : căn nguyên hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Tỵ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : xuất hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : xuất hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : xuất hành hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Hợi mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : lên đường hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Dần mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi hành : phát xuất hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Mão mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : khởi thủy hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Thìn mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Tỵ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : xuất xứ hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Mùi mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : khởi thủy hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Thân mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành : phát xuất hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Tý tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất phát : căn nguyên hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Sửu mon Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : khởi hành hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Thìn mon Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Ngọ mon Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : khởi hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Xem ngày đẹp sở hữu xe mon khác


Bạn hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
coi ngày xuất sắc xấu
*
xem ngày cưới hỏi
*
coi ngày giỏi mua xe pháo
*
xem ngày cam kết hợp đồng
*
coi ngày tốt nhận chức
*
coi ngày giỏi khai trương
*
coi ngày xuất sắc sinh con
*
coi ngày thẩm mỹ và làm đẹp
*
coi ngày giỏi cắt tóc
*
coi ngày giờ xuất hành
*
xem ngày tốt động thổ
*
coi ngày mua nhà
*
xem ngày khai công xây dựng
*
xem ngày giỏi đổ trần, lợp mái
*
xem ngày nhập trạch, về nhà bắt đầu
*
coi ngày táng
*
coi ngày hoàng đạo
*
bây giờ là mấy giờ

Tử vi khoa học


tử vi phong thủy trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi từ bây giờ
Xem tử vi phong thủy
Lá số quỷ cốc
phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
xem tuổi vợ ông chồng
*
xem tuổi vừa lòng làm ăn uống
*
xem tuổi xây nhà
*
xem tuổi sinh nhỏ hợp phụ huynh

Xem bói


coi bói số điện thoại
xem bói tình cảm
coi bói cung mệnh
coi bói hải dương số xe cộ
Bói bài mỗi ngày
coi bói bài tình yêu
xem bói bài thời vận
xem bói ngày sinh

Lịch việt 2022


lịch tam tông miếu
Lịch âm dương
Xem định kỳ vạn niên
*
Đổi ngày âm sang trọng ngày dương
*
Đổi ngày dương lịch sự âm

Phong thủy


coi hướng làm cho nhà
xem sim tử vi

2022 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
31
2

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1


Xem thêm: Mua Sim V90 Viettel Tại Hà Nội Giá Sốc, Chất Nhất Việt Nam, Mua Sim V90 Viettel Tại Hà Nội

3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
31
3

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31


Xem thêm: Biến Tần Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời, Độc Lập Pv500 4Kw

9
kimsa88
cf68